Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

PersDe Vlaamse Ouderenraad verspreidde de volgende persberichten:

Persbericht: Meer dan 40% van de ouderen niet actief op internet (20/10/2017)
Meer dan 40% van de ouderen tussen 65 en 85 jaar maakte in de afgelopen drie maanden nooit gebruik van het internet. Bij de 85-plussers ligt dat aantal nog hoger. Dat stelt de Vlaamse Ouderenraad naar aanleiding van de Digitale Week op basis van cijfers uit de Vlaamse Armoedemonitor 2017. “In een samenleving die in sneltempo digitaliseert en geen oog heeft voor wie niet mee is, riskeren veel ouderen buitengesloten te worden.”
 
Persbericht: 1 oktober: internationale dag van de ouderen – Vlaamse Ouderenraad roept minister De Croo op tot actie (01/10/2017)
De vergrijzing is volop in opgang, ook buiten Europa. Het snel groeiend aantal ouderen stelt ontwikkelingslanden voor zware uitdagingen. Ouderenorganisaties en ontwikkelingsbewegingen roepen minister De Croo op tot actie.
 
Persbericht: Lokale verkiezingen 2018: 1 op 3 kiezers ouder dan 60 (21/09/2017)
Vlaamse Ouderenraad pleit voor meer inspraak. Er zijn bijna 20% meer 60-plussers in de komende 10 jaar. Ouderen worden daardoor steeds belangrijker voor de lokale politiek: hoe gaan de partijen daarmee om? De Vlaamse Ouderenraad ziet zeven uitdagingen voor de verkiezingen van 2018.
 
Persbericht: Ouderenweek 2017 zet in op verbinding tussen verschillende generaties (28/04/2017)
Op 29 april, de 'Dag van de intergenerationele solidariteit', lanceert de Vlaamse Ouderenraad zijn campagne 'Cultuur verbindt!' in aanloop naar de Ouderenweek 2017. Dit jaar zet de organisatie de verbinding en samenwerking tussen verschillende generaties en culturen in de kijker. De Ouderenweek vindt plaats tussen 20 en 26 november.
 
Persbericht: Open brief aan minister Weyts: “Is het betalend busabonnement ook echt zoveel succesvoller?” (19/03/2016)
Recent verschenen er in de pers verschillende artikels naar aanleiding van een persbericht van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts over het gebruik van het betalend abonnement bij De Lijn door 65-plussers. De Vlaamse Ouderenraad reageert hierop via een open brief aan de minister.
 
Persbericht: Vlaamse Ouderenraad: Hervorming energiepremies legt lat te hoog voor ouderen (10/03/2016)
Eind vorige week besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse energiepremies te hervormen. Vanaf 2017 zakken de premies voor heel wat individuele energiebesparende maatregelen, maar krijgen mensen die een ‘totaalrenovatie’ van hun woning uitvoeren een financiële bonus. “Deze hervorming legt de lat te hoog voor ouderen”, reageert de Vlaamse Ouderenraad.
 
Persbericht: Tien jaar inspraak van ouderen in Vlaams beleid (28/01/2016)
Nieuwe erkenning Vlaamse Ouderenraad door coördinerend minister Jo Vandeurzen
 
Persbericht: Vlaamse Ouderenraad: "Ouderen slachtoffer van huidige beleids- en besparingsmaatregelen" (17/12/2015)
Naar aanleiding van de Kamerbespreking van de fiscale compensaties in het kader van de taxshift, uit de Vlaamse Ouderenraad zijn bezorgdheid over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen. "Niet alleen overstijgen de hogere uitgaven waarmee gepensioneerden geconfronteerd worden ruimschoots de voor hen voorziene compensaties, ook zet de federale regering nu speciaal stappen om te zorgen dat bepaalde fiscale maatregelen ouderen zeker niet ten goede zouden komen. Dit terwijl ze wel ten volle met de stijgende kosten worden geconfronteerd. Onvoorstelbaar", zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.
 
Persbericht: Vlaamse Ouderenraad klaagt gebrek aan duidelijke informatie over nieuwe tarieven De Lijn aan (05/08/2015)
Vanaf 1 september stopt het algemeen gratis vervoer van De Lijn voor 65-plussers. In de voorbije weken kregen de bijna 1 miljoen 65-plussers met MOBIB-kaart een overschrijvingsformulier in de bus. De Vlaamse Ouderenraad stelt echter vast dat er nog heel wat onduidelijkheid heerst bij ouderen, onder meer over de verlaagde tarieven waar sommige ouderen onbewust recht op hebben, en de meerwaarde van het aankopen van een abonnement. De Vlaamse Ouderenraad vraagt om meer en duidelijkere informatie voor ouderen.
 
Persbericht: Vlaamse ouderenorganisaties steunen nationale actiedag op 6 november 2014 (05/11/2014)
De Vlaamse Ouderenraad, in algemene vergadering op 5 november 2014, uit in naam van al zijn lidorganisaties zijn verontwaardiging over de indexsprong die de federale regering wil toepassen op de pensioenen.
 
Persbericht: Kostprijs busabonnement 65-plussers van 0 naar 180 euro? (22/10/2014)
De Vlaamse Ouderenraad trekt aan de alarmbel over het bedrag dat voorligt voor de abonnementen voor 65-plussers bij De Lijn. In plaats van het gratis abonnement zouden zij voortaan 180 euro moeten betalen. “Vooral ouderen die niet met de wagen rijden en zich minder vlot te voet kunnen verplaatsen, worden voor voldongen feiten geplaatst.” Op vraag van de Vlaamse Ouderenraad is op 25 november een overleg voorzien met het kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit.
 
Persbericht: Fotodatabank met 'levensechte' beelden van ouderen (30/09/2014)
De manier waarop ouderen in beeld komen, is vaak eenzijdig negatief of net heel erg positief. Er worden geregeld stereotiepe beelden gebruikt, rimpels rechtgetrokken of tanden gebleached. Vele organisaties en media ervaren een gebrek aan bruikbare, realistische beelden van ouderen. In het kader van de campagne 'Vroeger nadenken over later' van de Koning Boudewijnstichting lanceert de Vlaamse Ouderenraad daarom op 1 oktober 2014, de internationale dag van de ouderen, een online fotodatabank. Pers, organisaties en individuen kunnen gratis gebruik maken van de meer dan 1000 'levensechte' beelden van zestigplussers: van stilistische portretten tot dagdagelijkse activiteiten.
 
Persbericht: Engagement Vlaamse regering voor ouderen zal moeten blijken uit daden (28/07/2014)
De Vlaamse Ouderenraad heeft het Vlaams regeerakkoord geanalyseerd en wijst in een eerste reactie op de blijvende onduidelijkheden. "Vlaanderen vergrijst, en dat stelt de Vlaamse regering voor serieuze uitdagingen. Of de plannen in dit Vlaams regeerakkoord daar antwoord op bieden, zal vooral afhangen van hun praktische uitwerking en de middelen die daarvoor vrijgemaakt worden", zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.
 
Persbericht: Affichecampagne stimuleert ouderen hun stem te laten horen op 25 mei (03/05/2014)
Op 25 mei 2014, de moeder der verkiezingen, stemmen alle burgers voor het Vlaams, federaal en Europees parlement. Ook de visie en de stem van oudere mensen is daarbij van onschatbaar belang. De Vlaamse Ouderenraad en de vier koepels van woonzorgvoorzieningen vestigen hierop de aandacht met de affichecampagne ‘Ik breng mijn stem zelf uit – jij toch ook?’. De sector zelf toont alvast zijn goede wil met tal van creatieve initiatieven.
 
Persbericht: Vlaamse Ouderenraad eist Europees minimumpensioen (21/12/2013)
In 2010 gingen de lidstaten van de Europese Unie het engagement aan om minstens 20 miljoen Europeanen uit de armoede te halen tegen 2020. Door de eurocrisis lijkt deze ambitie echter volledig ondergesneeuwd en verdwijnen de sociale en ecologische doelstellingen naar de achtergrond.
 
Persbericht: Vergrijzingsbeleid volgende federale regering moet een positief verhaal worden (13/12/2013)
Regelmatig verschijnen alarmberichten over de vergrijzing in de pers. Tegelijkertijd groeit de ongerustheid bij de bevolking. Heel wat mensen twijfelen eraan dat hun pensioen, ondanks langer werken, toereikend zal zijn. Daarnaast zijn velen blijkbaar bereid om dure medische behandelingen te ontzeggen aan 85-plussers en terminaal zieken.
 
Persbericht: Ouderenweek 2013 schenkt extra aandacht aan ouderen (18/11/2013)
Op maandag 18 november gaat de Ouderenweek van start. Tijdens die week bieden tal van ouderenverenigingen, woonzorgcentra, lokale dienstencentra en lokale ouderenadviesraden een uitgebreid programma aan voor de ouderen uit hun buurt.
 
Persbericht: Vlaamse Ouderenraad waarschuwt dat ondervoeding bij ouderen onderschat probleem is (06/11/2013)
Iets meer dan één op de tien Belgische ouderen is ondervoed. Het aantal ouderen dat ondervoed is of een reëel risico heeft om ondervoed te raken, neemt de laatste jaren ook niet af. Dit blijkt zowel uit wetenschappelijke onderzoeken als uit de praktijk van zorgverleners. Het risico op ondervoeding neemt toe met de leeftijd en de verwachte stijging van het aantal ouderen kan dus resulteren in een toename van dit gezondheidsprobleem. Daar komt nog bij dat ondervoeding door ouderen zelf en door hun omgeving meestal niet tijdig wordt onderkend en de gevolgen ervan onderschat worden. In een advies aan minister Vandeurzen vraagt de Vlaamse Ouderenraad dan ook met aandrang meer aandacht voor het probleem van ondervoeding, vooral bij de oudste ouderen.
 
Persbericht: Vlaamse Ouderenraad tegen leeftijdsafhankelijke gezondheidszorg (21/10/2013)
De Vlaamse Ouderenraad vindt de resultaten van het onderzoek naar het standpunt van Vlamingen tegenover de gezondheidszorg en de keuzes van de betaalbaarheid onrustwekkend. Professor emeritus Mark Echardus voerde dit onderzoek uit in opdracht van de Socialistische Mutualiteiten. Vier op de tien Vlamingen vindt dat een 85-plusser een ingreep van 50 000 euro niet waard is. De Vlaamse Ouderenraad vindt een gezondheidszorgbeleid dat uitsluit op basis van leeftijd onaanvaardbaar en oordeelt dat dit leeftijdsdiscriminatie is. Leeftijd mag geen criterium zijn om het recht op de terugbetaling van gezondheidszorg te bepalen.
 
Persbericht: Leeftijdsvriendelijke gemeente: een hefboom voor actief ouder worden (30/09/2013)
De Vlaamse Ouderenraad zet in het kader van de jaarlijkse Ouderenweek in op leeftijdsvriendelijke wijken, buurten en gemeenten. De Vlaamse Ouderenraad wil lokale ouderenadviesraden, samen met de ouderenverenigingen, de lokale dienstencentra en de ouderenzorg aanzetten om leeftijdsvriendelijke initiatieven in de gemeente op te starten.
 
Persbericht: Gemotiveerde werknemers werken langer (05/06/2013)
38 procent van de Belgen wil niet werken tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit blijkt uit de nationale pensioenenenquête van verzekeraar Delta Lloyd Life. Dat terwijl langere loopbanen nodig zijn om de pensioenen betaalbaar te houden. Puur egoïsme van de ouderen?
 
Persbericht: Help, ik ben bijna 70! (24/04/2013)
Onder de titel Help, ik ben een 55-plusser (De Standaard van 6 april) pikt nieuwsmanager Karin de Ruyter het niet dat ze als 55-jarige op haar leeftijd wordt aangesproken. Zij weigert terecht om alleen op grond van haar leeftijd te worden benaderd als senior. Die 'bejaardenkorting' krijgt bij het reisbureau. Die volgens Bloso plots niet meer moet sporten maar mag 'sportelen': aangepaste sportactiviteiten zoals curling, petanque of minigolf beoefenen (met koffie en taart toe), tegen een schappelijke prijs en bij voorkeur op een voor werkenden ongeschikt moment. Een senior ook die een pak reclamefolders in de bus krijgt die de weg wijzen naar activiteiten of producten van de 'seniorenmarkt'. Zij maken het mogelijk volop te 'genieten' van de derde levensfase en zo lang mogelijk 'jong' te blijven...
 
Persbericht: Ouderen checken ouderenvriendelijkheid gemeente! (27/09/2012)
Liliane is 72 jaar, woont alleen op het platteland en neemt regelmatig de zorg op voor haar zieke buurvrouw. Zoals Liliane zijn er duizenden ouderen die zich inzetten voor hun medemens en een waardevolle rol opnemen. Toch ondervindt Liliane dagelijks belemmeringen en kan ze op die manier op een minder 'goede' manier oud worden. Toneel is voor Liliane haar grote passie, daarom woont ze graag regelmatig een toneelvoorstelling bij. Maar nu ze wat ouder wordt en haar man overleden is, is ze afhankelijk van derden of het openbaar vervoer om op haar bestemming te geraken. Omdat Liliane landelijk woont, is het voor haar onmogelijk om na een voorstelling met het openbaar vervoer terug thuis te geraken. De buren springen bij waar kan, maar zijn niet altijd beschikbaar. Dus gaat Liliane minder en minder uit waardoor ze ook steeds minder sociaal contact heeft. Bovendien zou Liliane graag wat meer aan sport doen, maar er is in haar gemeente geen aangepast aanbod voor 60-plussers. Het verhaal van Liliane toont duidelijk aan dat actief ouder worden voor ouderen niet altijd evident is. Het is niet alleen een verhaal van willen, maar ook van kunnen. De gemeente is voor ouderen erg belangrijk, want met het ouder worden speelt de nabije buurt een steeds prominentere rol. Met de Ouderenweekcampagne 2012 wil de Vlaamse Ouderenraad de ouderen aansporen om hun gemeente op 'ouderenvriendelijkheid' te checken. Krijgen ouderen voldoende kansen om te participeren? Welke belemmeringen ervaren ze? En kunnen deze weggewerkt worden?
 
Persbericht: Bus en tram moeten betaalbaar blijven voor alle ouderen (16/07/2012)
Een goed uitgebouwd en toegankelijk openbaar vervoer garandeert de basismobiliteit voor iedereen, zeker ook voor de ouderen. Het biedt ouderen mobiliteitskansen die cruciaal zijn voor de sociale integratie, sociale en culturele participatie, het behoud van de autonomie en de mogelijkheid om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Op deze manier draagt het openbaar vervoer bij aan de kansen tot actief ouder worden.
 
Persbericht: Campagne ‘Laat je stem horen’ (03/05/2012)
De Vlaamse Ouderenraad lanceerde eind april 2012 samen met de koepels van de woonzorgcentra, VVSG, Zorgnet Vlaanderen, FOS en Ferubel, de campagne ‘Laat je stem horen’. Dit is een pleidooi voor een maximale deelname van zorgafhankelijke ouderen aan de verkiezingen. Lees hier het volledige persbericht.
 
Persbericht: Actief ouder worden: een win-win situatie (26/04/2012)
De visie van de Vlaamse Ouderenraad Het Europees Jaar 2012 rond actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties grijpt de Vlaamse Ouderenraad aan om zijn visie op actief ouder worden te presenteren. Dit gebeurt op 27 april, naar aanleiding van de dag van de intergenerationele solidariteit. De Vlaamse Ouderenraad is ook benieuwd naar de visie van de jongeren die wordt vertolkt door de Vlaamse Jeugdraad.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring