Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad
De Vlaamse Ouderenraad vindt het belangrijk om de inspraak van ouderen op lokaal vlak te ondersteunen en te versterken. Onder de noemer Vlaamse Ouderenraad Lokaal lanceren we verschillende werkinstrumenten om leden van lokale ouderenraden te inspireren, te motiveren en concrete handvaten aan te bieden om lokaal aan de slag te gaan.

Vlaamse Ouderenraad Lokaal bouwt aan een sterker lokaal ouderenbeleid, waarin ouderen de kans krijgen hun stem duidelijk te laten weerklinken!

Bekijk de informatieflyer en de Powerpointpresentatie van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal.

De visie over de beleidsparticipatie van ouderen van de Vlaamse Ouderenraad is een leidraad bij het ontwikkelen van onze werkinstrumenten.

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal biedt:


Vlaamse Ouderenraad · Lokaal informeert:


Barometer 2016: signaleer de Vlaamse Ouderenraad wat jouw lokale ouderenraad belangrijk vindt
Barometer 2016: signaleer de Vlaamse Ouderenraad wat jouw lokale ouderenraad belangrijk vindtMet een jaarlijkse barometerbevraging wenst de Vlaamse Ouderenraad, door de ogen van de lokale ouderenraden zelf, de noden en de evolutie van de werking van lokale ouderenraden in kaart te brengen. Deze vragenlijst is er voor alle ouderenraden, ongeacht hun ervaring of verwezenlijkingen. Vul hem in.
 
Ouderenraad Tessenderlo maakt memorandum op
Ouderenraad Tessenderlo maakt memorandum opEen memorandum kan lokale ouderenraden helpen om op te lijsten hoe hun gemeente het leven van ouderen kan verbeteren. Ook in Tessenderlo weten ze dat. De ouderenraad ging er aan de slag met het memorandum dat de Vlaamse Ouderenraad opstelde naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
 
Barometer zet lokale ouderenraden op de kaart!
Barometer zet lokale ouderenraden op de kaart!Vorig jaar verspreidde Vlaamse Ouderenraad Lokaal een barometerbevraging onder de lokale ouderenraden. Die barometer wil de werking, ondersteuning en toekomst van lokale ouderenraden in kaart brengen zoals ze die zelf ervaren. 154 lokale ouderenraden hebben daarop geantwoord. De resultaten van de bevraging kan je in dit rapport lezen.
 
Jaarverslag Partnerorganisatie 2015-2016
In 2015 werd de Vlaamse Ouderenraad erkend als partnerorganisatie van de Vlaamse Regering voor het ondersteunen van een inclusief lokaal ouderenbeleid en initiatieven die de inspraak van ouderen in dat beleid versterken. Het jaarverslag 20152016 blikt terug op de werkzaamheden van het eerste jaar van de Partnerorganisatie, dat in het teken stond van de opstart.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel