Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Memoranda van de Vlaamse Ouderenraad

Memorandum lokale verkiezingen 2018: 7 speerpunten voor een inclusief en leeftijdsvriendelijk ouderenbeleid
Hoe kunnen gemeenten het leven van ouderen verbeteren? In aanloop naar de lokale verkiezingen in 2018 heeft de Vlaamse Ouderenraad zijn oor hierover te luister gelegd. Uit de vele signalen, ervaringen en ideeŽn werden uiteindelijk 7 speerpunten gekozen. Telkens voorzien van acties die essentieel zijn voor een inclusief ouderenbeleid. Want gemeenten hebben nu eenmaal veel hefbomen in handen om actief ouder worden voor iedereen mogelijk te maken.
 
Vlaams memorandum 2014: naar een leeftijdsvriendelijk Vlaanderen
Vlaanderen moet een inclusief beleid voeren, dat onder meer op sociaal, cultureel, politiek en economisch vlak actief en gezond ouder worden en leeftijdsvriendelijke omgevingen stimuleert. Dit garandeert dat ouderen ten volle kunnen deelnemen aan de samenleving, maar ook ondersteund worden en zorg krijgen waar nodig. De verkiezingen in mei 2014 kunnen hiervoor een sleutelmoment vormen. Daarom heeft de Vlaamse Ouderenraad een memorandum uitgewerkt.
 
Europees Memorandum 2014: Naar een sociaal, inclusief en leeftijdsvriendelijk Europa
Nu de Europese welvaartsstaten zwaar onder druk staan en de vergrijzing zich in alle lidstaten doorzet, is de rol van de Europese Unie belangrijker dan ooit. Ook voor de meer dan 90 miljoen Europese ouderen. Daarom heeft de Vlaamse Ouderenraad een memorandum gelanceerd met de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomstige Europese Commissie en Europarlementsleden. Een sterker sociaal beleid, betaalbare gezondheidszorg en de maatschappelijke participatie van ouderen staan daarbij centraal.
 
Federaal memorandum 2014: een daadkrachtig beleid voor actief ouder worden
Naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2014 heeft de Vlaamse Ouderenraad in samenspraak met zijn 29 lidorganisaties een memorandum voor de politieke partijen en de volgende federale regering opgesteld. Hiermee wil de Vlaamse Ouderenraad de belangrijkste thema's voor ouderen onder de aandacht van de partijen en beleidsverantwoordelijken brengen.
 
Memoranda ten aanzien van de gemeenten en provincies
Volgend jaar vinden er op 14 oktober 2012 gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. Naar aanleiding van deze verkiezingen heeft de Vlaamse Ouderenraad samen met de 29 ouderenorganisaties twee memoranda opgesteld.
 
Federaal Memorandum 2010
De Vlaamse Ouderenraad heeft in samenspraak met de 30 lidorganisaties een memorandum voor de toekomstige federale regering opgesteld. In dit memorandum bundelt de Vlaamse Ouderenraad een aantal aandachtspunten in de hoop die terug te vinden in een federaal regeerakkoord.
 
Memoranda ten aanzien van de Vlaamse en Europese politieke partijen voor de beleidsperiode 2009-2014
Naar aanleiding van de komende Vlaamse en Europese verkiezingen werden door de Vlaamse Ouderenraad, in samenwerking met de 31 lidorganisaties, de memoranda bezorgd aan de politieke partijen. Van de nieuwe beleidsverantwoordelijken wordt verwacht dat de inspraak van de 1,4 miljoen Vlaamse ouderen in een inclusief beleid zowel in Vlaanderen als in Europa gevraagd en beluisterd wordt.
 
Memorandum t.a.v. de federale regering - juni 2007
Het Vlaams Ouderen Overleg Komitee heeft, in samenspraak met de 30 lidorganisaties, een aantal voorstellen en aandachtspunten gebundeld voor de toekomstige federale regering.
 
Aandachtspunten t.a.v. de gemeente en de provincie
Begin 2006 werden in de vijf provincies en in Brussel hoorzittingen georganiseerd. De inbreng van deze hoorzittingen en van de ouderenorganisaties werden gebundeld in de 'Aandachtspunten voor een ouderenvriendelijk beleid in gemeente en provincie.'
 
Memorandum media
Ouderen en media
 
Voorstel Europees Beleidsprogramma voor Ouderen

 
Actieplan Beweging en sport voor ouderen
Recreatief bewegen (sporten): een voorwaarde om gezond ouder te worden
 
Memorandum mobiliteit
Einde augustus bezorgde het OOK een memorandum betreffende de mobiliteit van ouderen en de mobiliteit op het platteland aan diverse beleidsinstanties.
 
Memorandum t.a.v. de Vlaamse politieke partijen
Het OOK overhandigt een memorandum aan de Vlaamse politieke partijen bij de verkiezingen van een nieuwe Vlaamse regering.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring