Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadKalender

Opleiding: psychosociale gerontologie
FotoOuderen leven langer en blijven soms tot op hoge leeftijd in goede gezondheid. Ze leveren elk op hun manier een actieve bijdrage aan de samenleving. Ze vragen erkenning voor hun inzet en een gepaste ondersteuning op maat. De bachelor-na-bachelor ‘Psychosociale Gerontologie’ van de hogeschool Odisee leidt professionals op tot bruggenbouwers die het voortouw nemen voor een hedendaagse ondersteuning van ouderen, zodat ouderen succesvol kunnen ouder worden.
 
Dag van de ergotherapie: 26 oktober 2017
In het kader van de internationale dag van de ergotherapie kan je collega's ontmoeten. Op deze dag vullen theorie en praktijk elkaar aan en komen kennis en ervaring samen. Laat je inspireren door experts die hun inzichten en ervaringen met jou delen. Tijdens de praktijkgerichte workshops in kleine groepjes steek je heel wat nuttige knowhow en tips op.
 
Vorming ‘Vroegtijdige zorgplanning voor informatieverstrekkers in gemeenten en OCMW's’: 26 oktober 2017
FotoDe wetgeving rond het levenseinde geeft Belgische burgers de kans om wensen over zorg en levenseinde te bespreken, te verduidelijken en eventueel op papier te zetten. Dit gaat dan om wetten betreffende palliatieve zorg, euthanasie en patiëntenrechten. Hoewel deze wetgeving al 15 jaar bestaat, is ze nog steeds onvoldoende ingeburgerd en bestaan er nog veel vragen en misverstanden rond de geldigheid en de toepasbaarheid van wilsverklaringen. Infoverstrekkers van gemeenten en OCMW’s hebben er dus alle baat bij goed op de hoogte te zijn.
 
Symposium ‘De Stem van ons Geheugen’: 27 oktober 2017
FotoIn samenwerking met Koor&Stem, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, het woonzorgcentrum Den Olm en het VSPW Mol, organiseert De Stem van ons Geheugen een symposium rond zingen en dementie.
 
DEMO MEMO: kunstzinnige workshops voor mensen met dementie: 25 of 28 oktober 2017
FotoActuele kunst levert een waardevolle bijdrage om de band tussen mensen met dementie en hun nabije omgeving te versterken. In de workshop wordt bij een aantal werken stilgestaan. De mensen met dementie worden uitgenodigd om te reageren op het werk. Voor de mantelzorgers is de workshop een kans om onvermoede kanten te ervaren. Het gezamenlijk beleven van kunstwerken staat centraal. Nadien maken de deelnemers samen een poëtische vertaling van de opgedane impressies.
 
Digitale week: 20 oktober – 5 november 2017
FotoDe Digitale Week streeft naar een e-inclusieve samenleving en wil daarom mensen digitale vaardigheden bijbrengen, ze mediawijs maken en volop laten genieten van de mogelijkheden van digitale cultuur. Dit jaar is er een extra lange editie van wel twee weken.
 
Studiedag 'De toekomst van onze pensioenen - Genderanalyse': 9 november 2017
FotoDe Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen werkt van bij zijn oprichting rond gendergelijkheid op het gebied van pensioenen. Ook al is de situatie voor alle werkenden slechter geworden, stelt de raad vast dat de gevolgen van de hervormingen van opeenvolgende regeringen ongunstiger zijn en blijven voor werkende vrouwen. De Raad wil de balans opmaken van de genomen en ter beslissing voorliggende maatregelen en erover debatteren tijdens een studiedag.
 
GroenPlus Colloquium ‘Eco-wijken, weldaad voor ouderen’: 10 november 2017
FotoDe levenskwaliteit van ouderen is sterk gebaat door een eco-wijk. Dat blijkt uit onderzoek. Waaruit bestaat zo’n eco-wijk? Waar zijn er in Europa gerealiseerd? Wat zijn de bevindingen? Hoe pak je dat aan? Allemaal vragen waarop GroenPlus antwoorden verzamelt tijdens hun colloquium.
 
Trefdag sociaal-cultureel werk: 16 november 2017
FotoDe Trefdag sociaal-cultureel werk is hét jaarlijkse inspiratie- en ontmoetingsevenement voor alle professionals uit de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
 
Colloquium ‘De vergrijzing van de samenleving: nieuwe ethische uitdagingen’: 17 november 2017
FotoOuder worden met voldoende levenskwaliteit, enkele vaststellingen over verouderen en armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het belang van respect voor de wil van de patiënt. Dat zijn thema’s die aan bod komen tijdens het colloquium dat de Dienst Senioren van de Stad Brussel organiseert rond de vergrijzing.
 
Voorleesweek ‘Hoera voor de voorleespapa’s!’: 18 – 26 november 2017
FotoBinnenkort is het weer tijd voor de jaarlijkse Voorleesweek. Organisator Iedereen Leest wil daarmee het belang én het plezier van voorlezen voor jong en oud in de kijker zetten. Want voorlezen is goed voor de taalontwikkeling, de woordenschat én het leesplezier van kinderen en volwassenen. Bovendien valt de voorleesweek grotendeels samen met de Ouderenweek die onder andere het thema verbinding tussen verschillende generaties stimuleert. Een mooie gelegenheid om de twee themaweken te koppelen dus!
 
Ontmoetingsgroep voor familieleden van jonge personen met dementie: 27 november 2017
Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Deze vragen worden niet altijd gesteld of gehoord, bovendien is er niet altijd een passend antwoord op te vinden. Het Expertisecentrum Dementie Paradox en de Vlaamse Alzheimer Liga regio Gent slaan de handen in elkaar om hierbij ondersteuning te bieden en ruimte te maken om elkaar te ontmoeten.
 
Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit ‘lokale bereikbaarheid’: 28 november 2017
FotoHet Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert op 28 november voor de zesde keer een Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit. Dit jaar staat het thema 'lokale bereikbaarheid' voorop en worden mobiliteitsprofessionals, lokale en regionale besturen, middenveld en geïnteresseerden op sleeptouw genomen.
 
Tweede editie Alzheimer Code: 14 september – 30 november 2017
FotoAlmaar meer mensen krijgen met dementie te maken. Momenteel zijn er in Vlaanderen 120 000 mensen met dementie. Maar nog steeds botst dementie tegen een muur van onbegrip en taboes. De Alzheimer Code is een project dat dementie bespreekbaarder wil maken. Het pleit voor een genuanceerde, respectvolle beeldvorming en steekt een hart onder de riem van mensen met dementie én van diegenen die hen omringen, begeleiden, verzorgen.
 
Vorming ‘Let’s talk about sex’: 1 december 2017
FotoVoor professionelen in het woonzorgcentrum is het niet altijd zo makkelijk om met de bewoners te praten over intimiteit en seksualiteit. Nochtans behoort deze vorm van ondersteuning meer en meer tot het takenpakket en moeten zorgprofessionelen er zich van bewust zijn dat wanneer zij niet over dit thema praten, hun cliënten vaak wegzinken in een isolement en hun gevoelens betreffende intimiteit en seksualiteit aan niemand kunnen verwoorden.
 
Vorming: ‘Omgaan met agressie bij personen met dementie: 7 december 2017
Een persoon met dementie kan soms erg boos of agressief zijn. Wanneer spreken we over boos zijn en wanneer wordt het agressie? Agressief gedrag heeft hoe dan ook een impact voor zowel hulpverlener, de omgeving én de persoon met dementie. Omgaan met agressief gedrag is dan ook een hele uitdaging.
 
Save the date – Een rugzakje vol zorg(en)? Persoonsvolgende financiering vanuit het oogpunt van de gebruiker: 8 december 2017
FotoMensen meer beslissingskracht geven over hun zorg. Met dat doel wil de Vlaamse regering de organisatie en financiering van de zorg in Vlaanderen hervormen. Het principe van persoonsvolgende financiering staat daarbij centraal. Na het systeem begin dit jaar in te voeren in de zorg voor mensen met een handicap, bekijkt de Vlaamse overheid nu hoe dit concept kan werken in de ouderenzorg. Dat brengt nog heel wat vragen met zich mee: wat houdt ‘persoonsvolgende financiering’ juist in? Aan welke voordelen en valkuilen mogen we ons verwachten? En wat met ouderen die de regie over hun zorg niet zelf willen of kunnen organiseren?
 
Vormingsaanbod Expertisedcentrum Dementie 2017
FotoHet vormingsaanbod van Expertisecentrum dementie ‘Paradox’ is toegankelijk voor iedereen.
 
Studiedag ‘23 uur wonen, 1 uur zorg’: 14 december 2017
FotoDe bewoners van de huidige woonzorgcentra staan anders in het leven dan de bewoners van de vroegere rusthuizen. De term ‘woonzorgcentrum’ bestaat nu al 8 jaar, tijd om het wonen effectief vooraan te plaatsen. En de term ‘animatie’ past niet meer bij de huidige bewonerspopulatie. De studiedag laat je kennismaken met verschillende kaders en visies omtrent het steviger inbedden van wonen en leven in het woonzorgcentrum.
 
Workshops ‘Houvast voor mantelzorgers’
FotoZorgbedrijf Antwerpen heeft in samenwerking met district Antwerpen dit jaar opnieuw een aanbod voor mantelzorgers. Met workshops, infosessies en ontmoetingen willen ze opnieuw informatie, tips en getuigenissen aanreiken die het makkelijker kunnen maken om voor je partner, ouder, buur, … én voor jezelf te zorgen.
 
Vormings- en inspiratiemomenten ‘Lokale adviesraden samen sterk’ voor Oost-Vlaamse gemeenten
Vaak weten adviesraden helemaal niet waarmee de collega-adviesraden in hun stad of gemeente bezig zijn. Soms werken verschillende raden tegelijk, maar los van elkaar, aan hetzelfde thema. Dat kan beter, zeker nu de grenzen tussen beleidsdomeinen meer en meer vervagen. Onder meer door de integrale (lees: eengemaakte) meerjarenplannen die de lokale besturen elke zes jaar opstellen. Meer overleg en samenwerking lijkt welkom.
 
Infosessie 'ouder worden en alcohol'
FotoSamen met de leeftijd, neemt ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Uit cijfers blijkt bovendien dat niet zozeer jongeren, maar wel vijftigers en zestigers de grootste alcoholconsumenten zijn. Om het gesprek over alcoholgebruik bij ouderen te openen heeft VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) de infosessie ‘Ouder worden en alcohol’ ontwikkeld die onder andere door vormingsmedewerkers van een ouderenvereniging aangeboden kan worden.
 
Themadagen en -weken in zorg en welzijn in 2017
Ook in 2017 vinden er heel wat interessante themadagen en -weken plaats, georganiseerd door zorg- en welzijnsorganisaties. Het magazine Weliswaar bundelde ze in een handige kalender.
 
Nieuw sportaanbod voor ouderen in stad Brussel
FotoDoor het grote succes van de sportactiviteiten voor ouderen, besliste de stad Brussel om enkele nieuwe sportdisciplines aan te bieden in 2017.
 
Workshop ‘mediawijze (groot)ouders’
FotoWelke wegen kinderen online verkennen, is voor veel ouders en grootouders een raadsel. Zij denken dat hun (klein)kinderen sneller nieuwe dingen oppikken en zijn zich niet altijd bewust van de rol die zij zelf kunnen opnemen. Ze zijn vaak onzeker en hebben heel wat vragen over dingen als schermtijd, sociale media, games, privacy … Mediawijze (groot)ouders is een vorming over mediaopvoeding die informeert en sensibiliseert over deze mediawijze thema’s. Je kan de workshop nu aanvragen bij LINC.
 
Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’
FotoWil je graag expert worden in valpreventie bij ouderen? Het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) start in het voorjaar van 2018 voor de eerste keer de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.
 
Dag van de zorg: 18 maart 2018 - vroegboekkorting
FotoOp zondag 18 maart 2018 staat opnieuw zorg en welzijn in de kijker. Door de positieve reacties wordt het thema van vorig jaar behouden: ‘Samen Zorgkrachtig’.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel