Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad
MENULevens lopen anders
 

Kalender


Lijst van interessante activiteiten, studiedagen, vormingen...

Eenzaamheid: knock-out!?: 12-13 september 2017
FotoEenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk probleem. Het treft een groot deel van de bevolking en heeft een sterke impact op de levenskwaliteit. Ouderen voelen zich wel vaker eenzaam door het verlies van hun partner of door een beperktere mobiliteit. Maar ook jongere mensen kunnen eenzaam zijn, o.a. door een beperking, psychische kwetsbaarheid, single zijn.
 
Dagelijkse kost voor 65-plussers: 12 of 14 september 2017
FotoEen adequate voeding is van groot belang en stelt ouderen in staat om hun levenskwaliteit en zelfstandigheid te behouden. De nood aan nutritioneel hoogstaande en smaakvolle maaltijden biedt opportuniteiten voor ingrediëntenleveranciers en voedingsbedrijven.
 
Week van de Geletterdheid: 8 tot 14 september 2017
FotoGeletterd zijn is een troef. Maar ook een noodzaak om in de samenleving van vandaag vlot te functioneren en te participeren. Dat wil zeggen: goed kunnen lezen en schrijven, rekenen en overweg kunnen met de computer en multimedia. Dit jaar richt de Week van de geletterdheid zich tot iedereen die in (kans)armoede leeft.
 
Werelddag Dementie: 21 september 2017
FotoDonderdag 21 september 2017 organiseert de Alzheimer Liga Vlaanderen de Werelddag Dementie 2017, met als thema 'Dementie in beweging'.
 
Week van de Mobiliteit: 16-22 september 2017
FotoTijdens de Week van de Mobiliteit gaan we met z’n allen mee(r) autominderen. En wie meer stapt, trapt, het openbaar vervoer neemt of de wagen met anderen deelt, voelt zich opvallend beter. Jawel, wie tijdens de week van 16 tot 22 september de overstap maakt, mag rekenen op een extra portie geluk!
 
10 jaar Armoedebarometers, 10 jaar armoedig beleid?: 22 september 2017
FotoDecenniumdoelen2017 startte 10 jaar geleden als een platform van armoedeorganisaties, middenveld en welzijnsorganisaties, mutualiteiten en vakbonden met als doel de halvering van de armoede op 10 jaar tijd.
 
Traject hedendaagse dans voor ouderen in Antwerpen
FotoDistrict Antwerpen en choreografe Philine Janssens slaan de handen in mekaar voor een traject hedendaagse dans voor 55-plussers. Vanaf vrijdag 22 september kan je wekelijks onder professionele begeleiding lessen hedendaagse dans volgen. Op 25 november worden de lessen afgesloten met een voorstelling in deSingel.
 
14e Vlaams congres palliatieve zorg: 26 september 2017
Wie van ons associeert ongeneeslijk ziek zijn niet met pijn? Pijn die vele gedaanten kan aannemen: fysieke pijn, de pijn van het afscheid en de vragen naar zin, de pijn van familie en naasten, de pijn van een samenleving die zich vaak onwennig voelt in de bejegening van ongeneeslijk zieken, ... Goed omgaan met de pijn van zowel de zieke als zijn naasten vormt een blijvende uitdaging in de palliatieve zorg. Om hulpverleners uit diverse disciplines bij deze complexe opdracht te ondersteunen, organiseren drie netwerken van de provincie Oost-Vlaanderen samen met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen het 14de Vlaams Congres Palliatieve Zorg.
 
Vlaams Mediawijs Congres 'MediaBurgers': 27-28 september 2017
FotoHet congres 'MediaBurgers' van Mediawijs.be focust op thema’s op het snijvlak tussen burgerschap en mediawijsheid. Onderwerpen zoals media(wijsheid) als een mensenrecht, informatiebubbels en fake news, online beleidsparticipatie en creators for social change komen aan bod.
 
Week van Verbondenheid: 23 september tot 1 oktober 2017
FotoSamenlevingsopbouw en Bond zonder Naam roepen op tot meer verbondenheid en samenhorigheid in de strijd tegen vereenzaming. Ze willen het taboe doorbreken en zoeken naar manieren om eenzaamheid te voorkomen en op te lossen. De initiatiefnemers sensibiliseren burgers, bedrijven, verenigingen en gemeenten om tijdens deze week activiteiten te organiseren waarbij mensen samenkomen, samen eten, samen praten of ervaringen delen.
 
Werelddag voor Geestelijke Gezondheid: 10 oktober 2017
FotoDe Werelddag voor Geestelijke Gezondheid nodigt iedereen uit om stil te staan bij zijn of haar geestelijke gezondheid en die van anderen. Omdat er nog altijd te veel over gezwegen wordt. En spreken net een deel van de oplossing kan zijn...
 
5e congres ouderenpsychiatrie ‘Still present after all these years’: 12 oktober 2017
FotoUPC KU LEUVEN organiseert de 5e editie van het tweejaarlijks congres ouderenpsychiatrie: ‘Still present after all these years’. Over participatie, autonomie en zelfbeschikking van ouderen.
 
VVSG Trefdag: 12 oktober 2017
Op 12 oktober, één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, nodigt de Vereniging Voor Steden en Gemeenten (VVSG) je uit voor de Trefdag. Als lokaal politicus of medewerker van het lokale bestuur krijg je op deze dag verse ideeën en sterke voorbeelden aangereikt die je kan inzetten voor programma’s, bestuursakkoorden, beleidsplannen en concrete projecten op het terrein. #Trefzeker, met kracht en precisie kan je aan de slag.
 
Symposium ‘De Stem van ons Geheugen’: 27 oktober 2017
FotoIn samenwerking met Koor&Stem, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, het woonzorgcentrum Den Olm en het VSPW Mol, organiseert De Stem van ons Geheugen een symposium rond zingen en dementie.
 
DEMO MEMO: kunstzinnige workshops voor mensen met dementie in het S.M.A.K.
FotoActuele kunst levert een waardevolle bijdrage om de band tussen mensen met dementie en hun nabije omgeving te versterken. In de workshop wordt bij een aantal werken stilgestaan. De mensen met dementie worden uitgenodigd om te reageren op het werk. Voor de mantelzorgers is de workshop een kans om onvermoede kanten te ervaren. Het gezamenlijk beleven van kunstwerken staat centraal. Nadien maken de deelnemers samen een poëtische vertaling van de opgedane impressies.
 
Ontmoetingsgroep voor familieleden van jonge personen met dementie 2017
Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Deze vragen worden niet altijd gesteld of gehoord, bovendien is er niet altijd een passend antwoord op te vinden. Het Expertisecentrum Dementie Paradox en de Vlaamse Alzheimer Liga regio Gent slaan de handen in elkaar om hierbij ondersteuning te bieden en ruimte te maken om elkaar te ontmoeten.
 
Vorming: ‘Omgaan met agressie bij personen met dementie: 7 december 2017
Een persoon met dementie kan soms erg boos of agressief zijn. Wanneer spreken we over boos zijn en wanneer wordt het agressie? Agressief gedrag heeft hoe dan ook een impact voor zowel hulpverlener, de omgeving én de persoon met dementie. Omgaan met agressief gedrag is dan ook een hele uitdaging.
 
Expertisecentrum dementie ‘Paradox’ organiseert nieuw vormingsaanbod 2017
FotoHet nieuwe vormingsaanbod van ECD ‘Paradox’ is toegankelijk voor iedereen.
 
Oproep: vormings- en inspiratiemomenten ‘Lokale adviesraden samen sterk’ voor Oost-Vlaamse gemeenten
Vaak weten adviesraden helemaal niet waarmee de collega-adviesraden in hun stad of gemeente bezig zijn. Soms werken verschillende raden tegelijk, maar los van elkaar, aan hetzelfde thema. Dat kan beter, zeker nu de grenzen tussen beleidsdomeinen meer en meer vervagen. Onder meer door de integrale (lees: eengemaakte) meerjarenplannen die de lokale besturen elke zes jaar opstellen. Meer overleg en samenwerking lijkt welkom.
 
Infosessie 'ouder worden en alcohol'
FotoSamen met de leeftijd, neemt ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Uit cijfers blijkt bovendien dat niet zozeer jongeren, maar wel vijftigers en zestigers de grootste alcoholconsumenten zijn. Om het gesprek over alcoholgebruik bij ouderen te openen heeft VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) de infosessie ‘Ouder worden en alcohol’ ontwikkeld die onder andere door vormingsmedewerkers van een ouderenvereniging aangeboden kan worden.
 
Themadagen en -weken in zorg en welzijn in 2017
Ook in 2017 vinden er heel wat interessante themadagen en -weken plaats, georganiseerd door zorg- en welzijnsorganisaties. Het magazine Weliswaar bundelde ze in een handige kalender.
 
Nieuw sportaanbod voor ouderen in stad Brussel
FotoDoor het grote succes van de sportactiviteiten voor ouderen, besliste de stad Brussel om enkele nieuwe sportdisciplines aan te bieden in 2017.
 
Workshop ‘mediawijze (groot)ouders’
FotoWelke wegen kinderen online verkennen, is voor veel ouders en grootouders een raadsel. Zij denken dat hun (klein)kinderen sneller nieuwe dingen oppikken en zijn zich niet altijd bewust van de rol die zij zelf kunnen opnemen. Ze zijn vaak onzeker en hebben heel wat vragen over dingen als schermtijd, sociale media, games, privacy … Mediawijze (groot)ouders is een vorming over mediaopvoeding die informeert en sensibiliseert over deze mediawijze thema’s. Je kan de workshop nu aanvragen bij LINC.
 
Dag van de zorg: 18 maart 2018 - vroegboekkorting
FotoOp zondag 18 maart 2018 staat opnieuw zorg en welzijn in de kijker. Door de positieve reacties wordt het thema van vorig jaar behouden: ‘Samen Zorgkrachtig’.
 
Ga terug naar de startpagina
E-nieuwsbrief
Publicaties
Vlaamse Ouderenraad - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel