Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Info 60+: Wonen
Brochure: Uw woning is ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Wat nu?
Brochure: Uw woning is ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Wat nu?Met deze brochure wil de Vlaamse overheid eigenaars van een woning informatie geven over de beroepsmogelijkheden bij een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring, de gevolgen van inventarisatie, de berekening van de heffing en de mogelijke redenen van vrijstelling en schorsing van de heffing.
 
Solo vliegen: praktische gids voor alleenwoners
Solo vliegen: praktische gids voor alleenwonersOf je er nu zelf voor koos of niet, ook als je alleen woont moet je je zaken op orde hebben en beslissingen nemen voor de toekomst, zowel op praktisch als op juridisch vlak. Om alleenwoners daarbij te helpen brengen de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat een nieuwe praktische gids uit. Doel: vragen beantwoorden en informeren, stof tot nadenken geven en ertoe aanzetten tijdig maatregelen te nemen.
 
Bespaar meer op je energiefactuur: doe de V-test!
Bespaar meer op je energiefactuur: doe de V-test!In de media en in je omgeving hoorde je misschien al dat je flink kan besparen door te veranderen van elektriciteits- en aardgasleverancier. Je kan tot 280 euro per jaar op je energiefactuur besparen. Kiezen voor een ander contract bij dezelfde leverancier kan ook voordeliger uitvallen. Daarom is het interessant de V-test te doen.
 
Brandveilig leven begint bij jezelf!
Brandveilig leven begint bij jezelf!2016 is een pikzwart jaar op het vlak van brandveiligheid, met op 7 december al 71 dodelijke slachtoffers door woningbranden in België, waarvan 34 ouderen. De vele woningbranden en slachtoffers kunnen voorkomen worden. En jij kan daarbij helpen. Brandveiligheid is immers de verantwoordelijkheid van iedereen. Leef brandveilig is de boodschap!
 
Aanvraag stookolietoelage bij het OCMW
Aanvraag stookolietoelage bij het OCMWMensen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, personen met een laag inkomen en mensen in schuldbemiddeling kunnen een stookolietoelage via het OCMW ontvangen. Dat kan voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type C) of bulkpropaangas. De toelage varieert op basis van de stookolieprijs en bedraagt maximum 300 euro. Een aanvraag kan het ganse jaar door maar moet wel binnen de 60 dagen na de levering gebeuren.
 
Verwarrende communicatie van isolatiebedrijven
De Vlaamse overheid en de Vlaamse Ombudsdienst waarschuwen voor verwarrende communicatie van isolatiebedrijven via www.vlaanderenisoleert.be en www.vlaanderenbespaart.be. Die websites lijken op communicatie vanuit de Vlaamse overheid, maar zijn in feite gewoon initiatieven van commerciële isolatiebedrijven.
 
Nieuwe website voor HUURpunt vzw
Nieuwe website voor HUURpunt vzwHUURpunt vzw, de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) in Vlaanderen, heeft een nieuwe website. HUURpunt zet in op een meer dynamische website met een interactief luik voor de leden.
 
VREG lanceert campagne 'Naar wie gaan mijn centen?'
VREG lanceert campagne Energie neemt een grote hap uit het gezinsbudget, zeker in de huidige context van stijgende prijzen en tarieven. Toch is niet altijd duidelijk waaruit die energiefactuur bestaat, en welke kost hoe zwaar doorweegt. De Vlaamse Energieregulator (VREG) lanceert daarom een informatiecampagne voor gezinnen en KMO’s.
 
Brochure: Premies en leningen voor energiebesparing
Brochure: Premies en leningen voor energiebesparingHet Vlaams Energieagentschap bracht een brochure uit die een overzicht geeft van alle premies en leningen die je kan aanvragen indien je je woning energiezuinig(er) maakt.
 
Premie voor kleine hulpmiddelen in Antwerpen
Sinds 1 juli 2014 kunnen 65-plussers uit Antwerpen bij het district een premie aanvragen voor kleine hulpmiddelen die hen helpen langer comfortabel thuis te wonen.
 
Kangoeroewonen, een woonconcept voor nu en later, voor jong en oud
Kangoeroewonen, een woonconcept voor nu en later, voor jong en oudDe termen ‘kangoeroewonen’, ‘duowonen’, ‘zorgwonen’, ‘duplexwonen’... worden vaak door elkaar gebruikt. Omdat iedereen er een andere invulling aan geeft, ontstaat er verwarring. Het concept achter deze woonvormen is echter gelijk: twee partijen of gezinnen wonen samen en toch apart onder één dak. In dat opzicht spreekt men ook wel van de ‘kleinste vorm’ van samenwonen.
 
Wachten op sociale woning? Voortaan na 4 jaar recht op huurpremie
Vanaf 1 mei 2014 krijgt iedereen die 4 jaar of langer moet wachten op een sociale woning een huurpremie van maximaal 120 euro plus 20 euro per persoon ten laste. Deze premie moet hen helpen om op de private markt een goede huurwoning te vinden. Tot nog toe moesten kandidaat-huurders 5 jaar wachten op de premie. De nieuwe groep van potentieel rechthebbenden zal automatisch een aanvraagformulier ontvangen.
 
Standaard inlichtingenformulier kandidaat-huurders
Het recht op wonen ligt vast in de Grondwet en de antidiscriminatiewetgeving verbiedt elke vorm van discriminatie op vlak van huisvesting. Toch worden veel kandidaat-huurders geweigerd omdat ze bijvoorbeeld steun krijgen van het OCMW, ze van vreemde afkomst zijn of een handicap hebben. Vaak worden ook overbodige inlichtingen, referenties en documenten gevraagd aan kandidaat-huurders. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars werkten daarom samen een standaard inlichtingenformulier uit.
 
Premies voor zonneboiler uitzonderlijk hoog
Premies voor zonneboiler uitzonderlijk hoogDe Vlaamse overheid ondersteunt de plaatsing van hernieuwbare energie door middel van hoge premies. Met een zonneboiler krijg je op een eenvoudige en milieuvriendelijke manier warm water door gebruik te maken van gratis zonnewarmte. Om de zonnestraling op te vangen, wordt op het dak van de woning een zwarte plaat of zonnecollector gemonteerd. De zonnecollector kan zowel op een plat als op een hellend dak gemonteerd worden. Er zijn ook systemen die warm water leveren voor je vloerverwarming. Is de zon minder sterk, dan springt het gewone verwarmingssysteem bij. Indien je alle informatie wil ontvangen over premies, subsidies en leningen kan je steeds de gratis infosessie ‘Investeren in energiebesparing’ van Neos volgen met jouw organisatie. Neem zeker eens een kijkje op www.mijnhuismijntoekomst.be!
 
Je bent nooit te oud om te veranderen van energieleverancier of energiecontract
Je bent nooit te oud om te veranderen van energieleverancier of energiecontractIn de media en in je omgeving hoorde je misschien al dat je flink kan besparen door te veranderen van elektriciteits- en aardgasleverancier. Kiezen voor een ander contract bij dezelfde leverancier kan ook voordeliger uitvallen. Ondanks het feit dat overstappen naar een voordeliger contract of veranderen van energieleverancier gratis en eenvoudig is, hebben veel ouderen schrik om deze stap effectief te zetten. Om je te helpen ontwikkelde de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) een folder voor senioren.
 
Huurschatter.be berekent correcte huurprijs
Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche lanceerde dinsdag 16 april de Huurschatter, een website die het huurders en verhuurders toelaat om een faire huurprijs voor hun woning te berekenen. Tegelijkertijd start er een campagne om het verhuren via een sociaal verhuurkantoor te promoten bij eigenaars. Beide maatregelen passen in het Vlaams Verhuurplan, met de bedoeling de huurmarkt gezonder en sterker te maken voor zowel de huurders als verhuurders.
 
De Zilveren Sleutel
Enter vzw, het Vlaams Expertisecentrum toegankelijkheid, biedt via het infopunt De Zilveren Sleutel concrete tips om de woning van ouderen comfortabeler en veiliger te maken en geeft ook informatie over woningaanpassing, woonvormen, premies, leningen en dienstverlening. De Zilveren Sleutel ijvert voor langer zelfstandig thuis wonen van ouderen.
 
Zet je gezondheid niet op het spel: ‘Stook slim’
Zet je gezondheid niet op het spel: ‘Stook slim’Op 1 oktober startte de campagne ‘Stook slim’ van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Met deze campagne roept het Departement LNE iedereen die een houtkachel, allesbrander of haard gebruikt om enkel droog en onbehandeld hout te stoken. Dat is beter voor je eigen gezondheid en veiligheid, je omgeving en het leefmilieu.
 
De Vlaamse huurpremie is goedgekeurd
Nog dit jaar zullen mensen die al minimaal vijf jaar wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, een maandelijkse huurpremie kunnen ontvangen. De eerste uitbetalingen, met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2012, gebeuren in het najaar. De huurpremie zal berekend worden op basis van de huurprijs, het gebied waarin men woont en het aantal personen ten laste.
 
Steunpunt Woningaanpassing Brussel
Verschillende Brusselse organisaties die met woningaanpassing of zorg-wonen van ouderen te maken hebben, riepen 2012 uit tot ‘het jaar van de woningaanpassing’. Dit jaar start met de opening van het Steunpunt Woningaanpassing Brussel.
 
Het energieprestatiecertificaat: verplicht voor koopwoningen en huurwoningen
Vanaf het moment dat een woning te koop of te huur staat, is een energieprestatiecertificaat verplicht, zo niet riskeert de eigenaar een boete. Sinds 1 januari 2012 is het ook verplicht om het kengetal en het adres van de woning of de unieke code van het certificaat te vermelden in de advertenties waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zoals advertenties in folders, tijdschriften, kranten, websites, nieuwsbrieven, beurzen, TV of radio.
 
Praktische gids 'Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doe je dat?'
De praktische gids ‘Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat?’ uitgegeven door de Koning Boudewijnstichting, bevat een hele reeks van concrete raadgevingen over het huis, de gezondheid, voeding, administratieve stappen en sociaal leven die ouderen (boven de 65 jaar) helpen op een andere manier naar hun huis en hun gewoontes te kijken.
 
Huisvesting in tijden van schaarste - Naar een renovatie van het woonbeleid
Wonen wordt alsmaar duurder, zowel voor wie wil kopen als voor wie wil huren. Johan Albrecht en Rob Van Hoofstat komen in de nieuwe Itinera studie ‘Huisvesting in tijden van schaarste. Naar een renovatie van het woonbeleid’ tot de vaststelling dat de vraag naar bijkomende woningen jaarlijks stijgt terwijl de nieuwbouwproductie daalt.
 
Brochure: Geld en energie sparen
Je dak isoleren, ramen vervangen, de oude verwarmingsketel vervangen … Je huis renoveren kost veel geld. Misschien kan je deze investeringen niet zomaar met je eigen spaargeld betalen. Deze brochure geeft een overzicht van de goedkope leningen die speciaal dienen om energiebesparende investeringen te betalen.
 
Wonen in de Vlaamse Rand
In het artikel ‘Wonen in de Vlaamse Rand’ wordt de toename van het aantal huishoudens tijdens het laatste decennium beschreven terwijl de nieuwbouwmarkt verder inkromp. Op de secundaire woonmarkt verdubbelden in deze periode de prijzen voor woonhuizen en appartementen; deze van bouwgrond (per m²) verdrievoudigden. Toch dient gesteld dat deze globaal gezien, vertrekkende van een reeds hogere basis, de prijsevolutie in het Vlaamse Gewest volgden.
 
Een rusthuis kiezen: eerst een beetje werken, het rusten komt later
Beslissen om een familielid in een rusthuis onder te brengen is nooit gemakkelijk. Die beslissing wordt vaak met enige haast (of overhaast?) genomen na een bepaald voorval (ziekte die zelfstandig wonen onmogelijk maakt, regelmatig vallen, enz.) en de keuze valt heel vaak op de instelling die het dichtst bij het oude woonadres gevestigd is, zonder dat er een vergelijkende analyse wordt gemaakt.
 
Help ons uw energiefactuur te verlagen!
Heeft u onlangs uw dak geïsoleerd of uw enkel glas vervangen door dubbel glas? Of bent u binnenkort van plan om dit te doen? Wat is een reden om het niet te doen? Hoe staat u als oudere tegenover energiebesparende investeringen? Uw mening is belangrijk! Vul hier de energie-enquête in en help het Vlaams Energieagentschap om een beter beeld te krijgen van hoe ouderen omgaan met en denken over energiebesparende investeringen.
 
Doe de V-test en kijk of je bij de juiste energieleverancier zit!
Vraag jij je ook af of je niet teveel betaalt voor je elektriciteit en/of gas? Dat kan je vanaf nu gemakkelijk te weten komen, en je hoeft er de deur niet voor uit! De VREG (Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) lanceerde bij de start van Batibouw de V-test.
 
Ontwerpgids Meegroeiwonen
Deze ontwerpgids is een initiatief van Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, met steun van de Vlaamse overheid.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel