Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Info 60+: Statistieken


Hier vindt u een verzameling van statistische weetjes omtrent ouderen in België.

Meer dan 500 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2017
Meer dan 500 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2017Het aantal meldingen van ouderenmis(be)handeling steeg vorig jaar tot ruim 500. Dat zijn er maar liefst 15 procent meer dan in 2016. Dit blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn. “De problematiek hangt in Vlaanderen nog te veel in de taboesfeer.”
 
Bijna 9 op 10 jonge grootouders voelt zich overbevraagd
Bijna 9 op 10 jonge grootouders voelt zich overbevraagdWie voor het eerst grootouder wordt, wil vaak een belangrijke rol opnemen in de opvoeding van zijn kleinkind. Grootouders ervaren dit vaak als een belangrijke mijlpaal in hun leven. Toch maken zij zich zorgen over de haalbaarheid daarvan: de combinatie met het eigen beroepsleven en mantelzorg weegt zwaar. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Gezinsbond bij grootouders.
 
Wat weten we (niet) over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen?
Wat weten we (niet) over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen?Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin rondde recent een verkennende studie af naar de kennis en ontbrekende informatie over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen. De onderzoekers raadpleegden literatuur en bevroegen verscheidene experten.
 
Benieuwd hoeveel 65-plussers er binnen 10 jaar in jouw gemeente wonen?
De veroudering van de bevolking zet zich voort: alle gemeenten zullen tussen 2017 en 2027 een stijging kennen van het aantal 65-plussers, gaande van 9% tot meer dan 48%. Dat blijkt uit de prognoses van Statistiek Vlaanderen. Benieuwd hoe sterk jouw gemeente vergrijst?
 
Digimeter: meer smartphones voor alle leeftijden
Digimeter: meer smartphones voor alle leeftijdenDe Digimeter, een enquête van Imec brengt het gebruik van digitale media en digitale technologieën van de Vlamingen in kaart. We kijken naar de resultaten van ouderen.
 
De bewonersfactuur in woonzorgcentra
De bewonersfactuur in woonzorgcentraHet Socialistisch Ziekenfonds analyseerde facturen van 3 000 leden die in woonzorgcentra wonen. Daaruit blijkt dat de betaalbaarheid van het verblijf in een WZC onder druk staat. De prijzen stijgen en het inkomen van heel wat ouderen blijkt niet voldoende om hun verblijf te betalen.
 
Verkeersveiligheid 2017: status quo van het aantal oudere slachtoffers
Verkeersveiligheid 2017: status quo van het aantal oudere slachtoffers De verkeersveiligheidsbarometer met de cijfers van het eerste semester van 2017 toont aan dat het aantal gewonde ouderen licht afneemt. Daarnaast blijft het aantal doden ter plaatse stabiel in vergelijking met het eerste semester van 2016. Het aantal gewonden bij de ouderen verschilt wel sterk volgens weggebruikerscategorie.
 
Vlaamse Regionale Indicatoren 2017
Vlaamse Regionale Indicatoren 2017Jaarlijks publiceert de Studiedienst van de Vlaamse Regering de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). Deze indicatoren volgen de ontwikkelingen in de samenleving op en trachten de effecten van het Vlaamse beleid in beeld te brengen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten. Onder meer de evoluties in de levensverwachting, vrijwilligerswerk, zorg, cultuurparticipatie en laaggeletterdheid komen daarbij aan bod, naast vele andere thema’s.
 
Levenskeuzes van 60-plussers: overwegend positieve visie op de toekomst
Levenskeuzes van 60-plussers: overwegend positieve visie op de toekomstHoe kijken zestigplussers zelf tegen het ouder worden aan? Waarover maken ze zich zorgen? Hoe bereiden ze zich voor op ‘later’? Op vraag van de Koning Boudewijnstichting voerde het onderzoeksbureau Indiville een uitgebreide survey bij meer dan 2 000 niet-hulpbehoevende zestigplussers, op zoek naar een genuanceerd antwoord op deze vragen.
 
1 op 5 voelt zich hulpeloos in de digitale samenleving
1 op 5 voelt zich hulpeloos in de digitale samenlevingEen op vijf Belgen geeft toe dat ze verloren lopen in de digitale samenleving en dat dit hen stresseert. Dat blijkt uit een onlinebevraging van de Gezinsbond en OKRA. De organisaties vrezen dat voor een grote groep mensen in onze snel digitaliserende samenleving uitsluiting dreigt. De enquête bij 1 000 Belgen is uitgevoerd naar aanleiding van Wereldalfabetiseringsdag op 8 september.
 
Levensverwachting stijgt naar 84 jaar voor vrouwen en 79 jaar voor mannen
Levensverwachting stijgt naar 84 jaar voor vrouwen en 79 jaar voor mannenNieuwe cijfers vanuit de Federale Overheidsdienst Economie bevestigen voor 2016 een stijging van de levensverwachting in België. De levensverwachting bij de geboorte voor de hele bevolking bedroeg 81,4 jaar. Ten opzichte van 2015 is er sprake van een stijging van 0,5 jaar voor mannen en vrouwen samen. De levensverwachting voor vrouwen bedroeg 83,8 jaar en voor mannen 79 jaar. In Vlaanderen (82,4 jaar) ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan in Brussel (81,2 jaar) en in Wallonië (79,7 jaar).
 
Laagopgeleiden en ouderen voelen zich het minst gezond
Naar aanleiding van de Wereldgezondheidsdag op vrijdag 7 april 2017 publiceerde de Algemene Directie Statistiek een aantal cijfers uit de EU-SILC-enquête 2015 over het aanvoelen van de algemene gezondheid van de Belg.
 
Vlaamse Armoedemonitor: armoederisico ouderen daalt licht, maar blijft problematisch
Vlaamse Armoedemonitor: armoederisico ouderen daalt licht, maar blijft problematischHet armoederisico onder ouderen daalde in 2015 licht, van 15% naar 14%. Dat blijkt uit de nieuwste Vlaamse Armoedemonitor. Toch ligt het daarmee ver boven het Vlaamse gemiddelde van 10%. Van alle mensen in armoede is momenteel bijna 1 op 4 ouder dan 65 jaar.
 
De Week van het Geld: amper de helft van de 65-plussers kan maandelijks iets sparen
De Week van het Geld: amper de helft van de 65-plussers kan maandelijks iets sparenUit een bevraging van Radio 1, Wikifin en De Tijd naar aanleiding van 'De Week van het Geld' blijkt dat slechts 50% van de 65- tot 74-jarigen in staat is om maandelijks te sparen. De ouderen scoren daarmee het slechtst van alle leeftijdsgroepen. Opvallend is wel dat de beperkte groep ouderen die maandelijks geld opzij kan zetten, dat gemiddeld voor een hoger bedrag doet dan andere generaties.
 
Unia: stijging dossiers over leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer met 126%
Unia: stijging dossiers over leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer met 126%In 2016 opende Unia, het vroegere Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, in totaal 106 dossiers over leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer. Een stijging met 126% ten opzichte van 2015, mede dankzij een aantal dossiers die veel persaandacht kregen. "Leeftijdsdiscriminatie wordt nog altijd onderschat, niet ernstig genomen en - erger nog - bijna sociaal aanvaard. Met een bevolking die veroudert en mensen die van de overheid steeds langer moeten werken, is het nochtans een fenomeen dat structureel zal moeten worden aangepakt." zegt Els Keytsman, directeur Unia.
 
België in 2060: 13 miljoen inwoners en 5,6 miljoen huishoudens
De Belgische bevolking neemt tegen 2060 toe tot 13 miljoen mensen. Dat terwijl we in 2016 met zo’n 11,3 miljoen Belgen waren. Een gemiddelde toename van 40 000 inwoners per jaar dus. Ook het aantal ouderen neemt toe: tussen 2017 en 2060 stijgt het aantal 60-plussers van 26% naar 31% van de bevolking. Bij de 80-plussers is er zelfs bijna een verdubbeling, van 6% naar 11%. En dat heeft een impact op de huishoudensstructuur: het aantal alleenstaanden neemt toe.
 
Verplaatsingsgedrag Vlamingen opnieuw onderzocht
Op 7 maart 2017 publiceerde het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de resultaten van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag voor de periode 2015-2016.
 
Onderzoek Steunpunt Wonen: energiepremies bereiken te weinig de laagste inkomensgroepen
Onderzoek Steunpunt Wonen: energiepremies bereiken te weinig de laagste inkomensgroepenHet Steunpunt Wonen heeft de verdeling van de financiële steun voor energiebesparende maatregelen onderzocht. Daaruit blijkt dat deze steun heel ongelijk verdeeld is over de bevolking. Van het totale bedrag dat Vlaanderen tussen 2009 en 2014 uitbetaalde aan energiepremies, ging amper 3% naar beschermde afnemers, zoals ouderen met de IGO of THAB. De Vlaamse energiepremies zijn intussen hervormd, maar de Vlaamse Ouderenraad vreest dat de grotere focus op totaalrenovaties de lat net hoger heeft gelegd voor veel ouderen en mensen met een laag inkomen.
 
Gemeentelijke profielschetsen najaar 2016
Met het oog op de lokale beleids- en beheerscyclus (BBC) publiceert de Studiedienst van de Vlaamse Regering regelmatig de gemeentelijke profielschetsen. Daarin wordt per gemeente de evolutie getoond in onder andere in het aantal 65- en 80-plussers, ouderen met recht op de IGO, oudere gerechtigden op mantel- en thuiszorg, de beschikbare sociale woningen, enzovoort. Voor elke gemeente bestaat een apart rapport. Daarin vind je niet alleen cijfers over de gemeente zelf, ook wordt er telkens vergeleken met het gemiddelde van gelijkaardige gemeenten en het Vlaamse gemiddelde.
 
Studiedienst Vlaamse Regering: gescheiden mannen sterven jonger
Door de langdurige toename van het aantal echtscheidingen is het aantal uit de echt gescheiden 60-plussers toegenomen. De Studiedienst van de Vlaamse Regering wijst op een samenhang met de leeftijd bij overlijden: gemiddeld sterven gescheiden oudere mannen een stuk vroeger dan gehuwde, ongehuwde of verweduwde mannen. Bij vrouwen heeft gescheiden blijven een minder grote impact op hun leeftijd bij overlijden.
 
Vlaamse Regionale Indicatoren 2016
Vlaamse Regionale Indicatoren 2016Jaarlijks publiceert de Studiedienst van de Vlaamse Regering de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). Met deze indicatoren worden de ontwikkelingen in de samenleving opgevolgd en wordt getracht de effecten van het Vlaamse beleid in beeld te brengen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten. Onder meer de evoluties in de levensverwachting, vrijwilligerswerk, zorg, cultuurparticipatie en laaggeletterdheid komen daarbij aan bod, naast vele andere thema’s.
 
Vlaanderen In Cijfers 2016
Vlaanderen In Cijfers 2016In 'Vlaanderen in Cijfers' geeft de Studiedienst van de Vlaamse Regering aan de hand van enkele kencijfers rond diverse maatschappelijke domeinen een beeld van Vlaanderen. Naast socio-economische onderwerpen komen thema’s zoals mobiliteit, milieu en energie aan bod. De cijfers tonen onder meer hoe het aantal 65-plussers in de bevolking is gestegen van 16,7% in 2000 naar 19,5% in 2016.
 
Welzijnsbarometer 2016 belicht armoede in het Brussels Gewest
Welzijnsbarometer 2016 belicht armoede in het Brussels GewestArmoede-indicatoren tonen jaar na jaar aan dat een groot aantal Brusselaars in moeilijke omstandigheden leeft. Maar liefst 29,7% van de bevolking heeft er een inkomen onder de armoederisicogrens. Aan de hand van diverse indicatoren schetst de Welzijnsbarometer 2016 de uitdagingen op vlak van huisvesting, tewerkstelling, scholing, gezondheid en maatschappelijke inclusie in het Brussels Gewest.
 
Studiedienst Vlaamse Regering: evolutie en gevolgen van het Vlaamse en Belgische echtscheidingscijfer
Studiedienst Vlaamse Regering: evolutie en gevolgen van het Vlaamse en Belgische echtscheidingscijferHeel wat onderzoek wijst op de impact van al of niet samenwonen op vlak van welzijn. Wat het aantal echtscheidingen betreft, hoort België wereldwijd echter bij de top. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het aantal alleenstaanden: zowat de helft (45%) van de gescheiden mensen woont 7 jaar na datum nog steeds alleen.
 
Leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer: forse stijging van het aantal dossiers
Leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer: forse stijging van het aantal dossiersWerkloze ouderen en jongeren lopen bij sollicitaties vaak tegen vooroordelen aan en raken moeilijk aan de slag. “Vijftigplussers zijn niet mee met de technologie en jongeren zijn te lui om te werken,” klinkt het. Het aantal klachten daarover neemt fors toe: Unia opende nu al 60 procent meer dossiers dan in heel 2015 over leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer.
 
Gezinsbond: ‘Digitalisering is bron van nieuw analfabetisme’
Naar aanleiding van de Week van de Geletterdheid wijst de Gezinsbond erop dat de overheid en bedrijven sneller digitaliseren dan gezinnen: 40% kan niet overweg met tax-on-web, 50% kan niet met online formulieren voor sociale uitkeringen werken en in bijna de helft van de gezinnen kan niemand online facturen verwerken en betalen. Hierdoor dreigt nieuwe ongelijkheid te ontstaan. “Het is nodig te investeren in de computer- en internetvaardigheden van alle Belgen en voldoende alternatieven te bieden voor mensen die de digitale weg niet vinden”, stelt de Gezinsbond.
 
Lichte daling levensverwachting in 2015
Nieuwe cijfers vanuit de Federale Overheidsdienst Economie bevestigen voor 2015 een lichte daling van de levensverwachting in België. De levensverwachting bij de geboorte bedroeg 80,9 jaar. Ten opzichte van 2014 is er sprake van een daling van 0,2 jaar voor beide geslachten samen. De levensverwachting voor vrouwen bedroeg 83,16 jaar en voor mannen 78,55 jaar. De kloof tussen mannen en vrouwen blijft lichtjes afnemen. In Vlaanderen (81,79 jaar) ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan in Brussel (80,86 jaar) en in Wallonië (79,26 jaar).
 
Digitale kloof bij 56- tot 85-jarigen: interesse en vaardigheden essentieel
Digitale kloof bij 56- tot 85-jarigen: interesse en vaardigheden essentieelHet onderzoekscentrum iMinds heeft het gebruik van digitale media door 56- tot 85-jarigen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de ‘digitale kloof’ zich niet alleen vertaalt in het bezit van computers en mobiele toestellen, maar ook in de mate waarin en de manier waarop men ze gebruikt. Een gebrek aan interesse en aan vaardigheden om ermee overweg te kunnen, zijn het vaakst de reden om geen digitale media te gebruiken. Toch zijn ook bij ouderen heel wat toestellen en toepassingen aan een opmars bezig.
 
Vlaamse Armoedemonitor 2016: Meer ouderen geconfronteerd met te zware woonkosten, ondanks daling armoederisico
Vlaamse Armoedemonitor 2016: Meer ouderen geconfronteerd met te zware woonkosten, ondanks daling armoederisicoHoewel geleidelijk aan minder ouderen met een inkomen onder de armoedegrens moeten rondkomen, stijgt het aantal ouderen met te zware woonkosten van 9% naar 11%. Dat blijkt uit de Vlaamse Armoedemonitor 2016. Concreet betekent dit dat alleen al de kostprijs van de huur of afbetaling van hun lening, verzekering, taksen, water, energie en onderhoud van de woning samen meer dan 40% van hun beschikbaar inkomen in beslag nemen. Voor de totale bevolking ligt dit percentage op 7%.
 
EU-rapport: minder armoede bij Europese ouderen sinds begin van de crisis
Een rapport van het Europees Parlement schetst de evolutie van het armoederisico bij ouderen sinds de start van de crisis. Tussen 2007 en 2014 zou de armoede bij ouderen in de EU gedaald zijn van 18,3% naar 13,7%. Omgekeerd is bij mensen jonger dan 65 de armoede toegenomen (van 16,1% naar 18%). Ouderen zouden dus minder risico lopen op armoede. Oudere vrouwen en 75-plussers blijven wel erg kwetsbaar voor armoede. Ook zijn er grote verschillen tussen de Europese landen onderling. België scoorde in 2014 met 16,1% slechter dan het Europese gemiddelde voor armoede bij ouderen.
 
Belgische armoedecijfers: armoede bij ouderen met een derde afgenomen op tien jaar tijd
Het armoedecijfer onder ouderen in België is gedaald van 23% in 2006 naar 15% in 2015. Dat blijkt uit de nieuwste armoedecijfers van de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie. Voor de daling zijn 2 verklaringen: de verhoging van de minimumpensioenen en de toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, waardoor ze hogere pensioenen ontvangen. Het algemene armoedecijfer van de Belgische bevolking blijft stabiel op 15%.
 
Onderzoek Gezinsbond toont belang aan van grootouders voor ouders en kleinkinderen
Onderzoek Gezinsbond toont belang aan van grootouders voor ouders en kleinkinderenDe resultaten van de ‘Grote Grootouderbevraging’ en de ‘Grootouder uit de duizend’-bevraging illustreren het belang van grootouders en kleinkinderen voor elkaar: ze vinden het geweldig om samen dingen te doen en bij oma en opa is het altijd een beetje feest. Ook voor de ouders betekenen ze een grote steun: bijna 80% van de grootouders helpt met de combinatie werk en gezin en 91% vangt de kleinkinderen op als ze ziek zijn. De Gezinsbond wijst er evenwel op dat de steeds langer wordende loopbanen een stoorzender kunnen vormen: meer en meer grootouders zijn en blijven nog aan het werk en kunnen dus niet makkelijk inspringen. Voor gezinnen die het moeilijk hebben, is dit minder goed nieuws. Zij zullen allicht vaker beroep moeten doen op een betalende en minder flexibele opvang.
 
België telt 11.267.910 inwoners
Volgens de officiële cijfers van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium telde de wettelijk geregistreerde bevolking in België op 1 januari 2016 in totaal 11.267.910 inwoners, waarvan 5.730.378 vrouwen (51%) en 5.537.532 mannen (49%). De totale bevolkingsgroei voor 2015 bedroeg 58.866 personen, wat overeenkomt met een groeicijfer op jaarbasis van 0,5%. Dat cijfer blijft onveranderd t.o.v. 2014. Op 1 januari 2016 waren er 2.062.561 65-plussers in België, een stijging van 31973 personen ten opzichte van 2015.
 
Studiedienst Vlaamse Regering (SVR): ‘onmiskenbare daling van mantelzorg in Vlaanderen’
In een nieuwe publicatie gaat de SVR dieper in op de daling in de informele zorg in Vlaanderen. Het aandeel Vlamingen dat in het voorafgaande jaar zorgde voor een ziek, gehandicapt of ouder persoon daalde van 38% in 2011 naar 26,3% in 2014. Het rapport staat uitgebreid stil bij de mogelijke verklaringen voor deze daling. Daaruit blijkt dat de zorgzwaarte toeneemt: er wordt intensiever zorg verleend, en deze wordt als zwaarder belastend ervaren. Ook de combinatie met (steeds langere) loopbanen werpt hindernissen op.
 
Vergrijzing en verzilvering in de Vlaamse steden en gemeenten
Volgens de meest recente projecties van de Studiedienst van de Vlaamse Regering mogen de Vlaamse steden en gemeenten zich tussen 2016 en 2030 verwachten aan een gemiddelde toename van het aantal 65-79-jarigen met 37%. De 80-plussers kenden vooral tussen 2001 en 2015 een uitgesproken stijging (gemiddeld 86%). Hun groei zwakt tussen 2016 en 2030 af tot gemiddeld 43%. Aan de kust, het oostelijke deel van Limburg en de Noorderkempen is de stijging van het aantal 65-79-jarigen en 80-plussers het sterkst.
 
Sint-Valentijn vergrijst: Huwelijken bij zestigplussers op 15 jaar tijd meer dan verdubbeld
Sint-Valentijn vergrijst: Huwelijken bij zestigplussers op 15 jaar tijd meer dan verdubbeldOp 15 jaar tijd is het aantal zestigplussers die in het huwelijk traden meer dan verdubbeld, terwijl het aantal zestigplussers zelf “slechts” met een vijfde toenam. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. In 1999 stapten 1.286 mensen van 60 jaar en ouder in het huwelijksbootje, in 2014 waren dat er al 2.961 (een toename met 130%).
 
D-SCOPE vraagt meer aandacht voor sociale-, omgevings- en psychologische kwetsbaarheid bij ouderen
D-SCOPE vraagt meer aandacht voor sociale-, omgevings- en psychologische kwetsbaarheid bij ouderenSociale kwetsbaarheid bij ouderen komt vaker voor dan we denken. Analyses uitgevoerd door de internationale onderzoeksgroep D-SCOPE op meer dan 20 000 thuiswonende 60-plussers in Vlaanderen en Brussel tonen aan dat sociale kwetsbaarheid vaker voorkomt (20,1%), dan fysieke (15,1%), omgevings- (14,6%) en psychologische kwetsbaarheid (8,6%).
 
Armoedebarometer 2015: 'ouderen verliezen jaarlijks € 187 door regeringsmaatregelen'
Armoedebarometer 2015: Decenniumdoelen 2017, het samenwerkingsplatform van dertien organisaties die de krachten bundelen om de leefsituatie van mensen in armoede structureel te verbeteren, heeft de impact van de Vlaamse en federale beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen berekend. Daaruit blijkt dat deze gezinnen gemiddeld € 525 per jaar verliezen, of ruim € 43 per maand. Voor een koppel gepensioneerden met de IGO zou het besteedbaar inkomen met € 187 per jaar dalen. Bovendien blijkt uit de laatst beschikbare cijfers (2013) dat de armoede bij ouderen in Vlaanderen weer gestegen is van 17 naar 18 procent.
 
UGent-onderzoek: oudere kandidaten significant minder jobkansen
Wie op oudere leeftijd een job zoekt, ontvangt gemiddeld 39 procent minder uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek dan een jongere kandidaat. Dat blijkt uit een grootschalig veldexperiment van onderzoekers van de UGent. De mate van discriminatie op basis van leeftijd bleek zelfs sterker dan wat in gelijkaardig onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van allochtonen, personen met een verleden van jeugddelinquentie en personen met een actief vakbondslidmaatschap is vastgesteld. Om dit tegen te gaan, dient de overheid deze discriminatie actief op te sporen, stellen de onderzoekers.
 
Levensverwachting in België stijgt opnieuw
Nieuwe cijfers vanuit de Federale Overheidsdienst Economie bevestigen een opmerkelijke stijging van de levensverwachting in België. De levensverwachting bij de geboorte in België bedroeg in 2014 81,07 jaar. Dat is een opmerkelijke vooruitgang, van 218 dagen, in vergelijking met 2012.
 
Steeds meer 50-plussers aan het werk in Vlaanderen
De voorbije jaren is het aantal werkende 50-plussers in België met 15 procent gestegen. De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie telde in het eerste kwartaal van dit jaar ongeveer 1.276.000 werkende 50-plussers. Ten opzichte van vier jaar geleden is dit een toename van 167.000. De stijging is merkbaar in alle regio's, maar vooral Vlaanderen kent de grootste aangroei sinds 2011.
 
Zes op tien ouderen willen in eigen woning blijven
Uit de ouderenbehoefteonderzoeken (Belgian Ageing Studies), een bevraging van meer dan 70.000 zestigplussers tussen 2004 en 2014, blijkt dat 60-plussers het liefst in de eigen woning blijven wonen. Het recent artikel 'Denken over later? Attitudes van ouderen ten opzichte van verschillende woonvormen in Vlaanderen' peilt naar de wensen en toekomstperspectieven van ouderen tegenover verschillende woonvormen.
 
Arbeid en Gezin: Een paar apart
Arbeid en Gezin: Een paar apartIn een nieuw rapport focust de Studiedienst van de Vlaamse Regering zich op de combinatie van arbeid met gezin (en zorg). Arbeid wordt daarbij breed benaderd: beroepsarbeid, informele zorg, vrijwilligerswerk, … Een van de hoofdstukken in de studie is geweid aan de verschillende rollen die veel ouderen combineren en de impact hiervan op hun levenstevredenheid.
 
Personeelsleden Vlaamse overheid gaan steeds later op pensioen
De gemiddelde leeftijd waarop personeelsleden van de Vlaamse overheid op pensioen gaan, neemt toe. In 2009 was dat nog op 61,2 jaar. De voorbije jaren is de gemiddelde pensioenleeftijd gestegen tot 61,9 jaar in 2014. Ook het aantal personeelsleden dat jaarlijks op pensioen gaat, is de afgelopen vijf jaar toegenomen: van 502 in 2009 tot 716 in 2014.
 
Hart- en vaatziekten en kanker blijven de belangrijkste doodsoorzaken
In 2012 is het aantal overlijdens met 4,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor, als gevolg van de aanhoudende vergrijzing van de bevolking. Dat stelt de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak (28 procent), hoewel hun aandeel wel gedaald is doorheen de voorbije jaren (van 36 procent in 1998). Kanker blijft de op één na belangrijkste doodsoorzaak (26%). Opvallend is wel dat het belang van verkeersongevallen langzaam afneemt (0,7 procent), vooral bij mannen. Tot slot blijft het aantal zelfmoorden stabiel (1,9 procent).
 
Stabiel armoedecijfer België verbergt verschillen tussen bevolkingsgroepen
Stabiel armoedecijfer België verbergt verschillen tussen bevolkingsgroepenHoewel het algemene armoedecijfer de voorbije jaren vrij gelijk is gebleven, gaan er toch grote verschuivingen achter schuil. Zo blijft het armoederisico bij ouderen geleidelijk aan dalen, maar neemt de armoede bij laagopgeleiden en huurders sterk toe. Dat blijkt uit een analyse van de FOD Sociale Zekerheid. Tegelijk heeft België de voorbije jaren geen enkele vooruitgang geboekt ten aanzien van de armoededoelstellingen van de Europa 2020 strategie.
 
Rapport ‘Langdurige Zorg’ van het Europees Sociaal Beschermingscomité
Rapport ‘Langdurige Zorg’ van het Europees Sociaal BeschermingscomitéVergrijzing, dalende geboortecijfers, veranderende gezinspatronen en migratie confronteren de lidstaten van de Europese Unie met een aantal uitdagingen. De langdurige zorg voor verzwakte ouderen is een van de beleidsdomeinen die in het licht van deze ontwikkelingen opnieuw bekeken moet worden.
 
Stadsmonitor 2014: Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden
Stadsmonitor 2014: Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse stedenDe Stadsmonitor 2014 beschrijft de ontwikkelingen in 13 Vlaamse steden: Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. Aan de hand van 167 indicatoren gaat de Stadsmonitor na of deze steden in een meer leefbare en duurzame richting evolueren. Verschillende domeinen komen daarbij aan bod, waaronder cultuur, onderwijs, veiligheid, wonen, mobiliteit, zorg, sociale aspecten, milieu en burgerschap. De Stadsmonitor is een realisatie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Beleid Steden, Brussel en de Vlaamse Rand.
 
Werkzaamheid 55-plussers: twintig jaar van langzaam herstel
Werkzaamheid 55-plussers: twintig jaar van langzaam herstelIn een nieuwe publicatie blikt het Steunpunt Werk en Sociale Economie terug op de werkzaamheid bij 55-plussers doorheen de voorbije dertig jaar. Dit toont hoe het eindeloopbaanbeleid in de jaren tachtig leidde tot een behoorlijke knauw in de werkzaamheidsgraad van 55-plussers, alsook tot een boost in het gebruik van vervroegde uittredestelsels in de daaropvolgende jaren. Het beleid in de jaren negentig bleek niet voldoende coherent om een grote omslag te kunnen betekenen. Het is pas sinds de eeuwwisseling dat de werkzaamheidsgraad opnieuw begon te stijgen en vanaf 2011 is ook het gebruik van vervroegde uittredestelsels substantieel beginnen afnemen.
 
Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest
Naar aanleiding van de publicatie van de Welzijnsbarometer 2014 heeft het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn ook een thematisch rapport uitgebracht rond vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede. Dit rapport benadert armoede en bestaansonzekerheid met een vrouwelijke bril.
 
Komende 10 jaar stijgt het aantal 65-plussers in alle Vlaamse gemeenten
Tussen 2014 en 2024 zal het aantal 65-plussers volgens de verwachtingen van de Studiedienst van de Vlaamse Regering toenemen in alle Vlaamse steden en gemeenten. Voor de grote meerderheid van de gemeenten ligt de stijging tussen 10 en 30 procent. In 50 gemeenten zal het aantal 65-plussers zelfs met meer dan 30 procent toenemen.
 
Europa wordt in snel tempo grijs
Tussen 2003 en 2013 is het aandeel ouderen in nagenoeg alle landen van de EU28 gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De top drie van meest vergrijsde landen bestaat in 2013 uit Italië, Duitsland en Griekenland, waar telkens een vijfde van de populatie 65 jaar of ouder is. België situeert zich in de middenmoot wat het aandeel 65-plussers betreft. Binnen België is het Vlaams Gewest met 18,8 procent ouderen de meest vergrijsde regio.
 
Wie participeert niet? Deelname van alleenstaanden aan het maatschappelijk leven
In een nieuw webartikel over de participatie van kansengroepen onderzoekt de Studiedienst van de Vlaamse Regering de mate waarin alleenstaanden deelnemen aan verschillende domeinen van het maatschappelijk leven. Algemeen genomen blijkt dat oudere alleenstaanden, alleenstaande vrouwen, lageropgeleide alleenstaanden, alleenstaanden met een lager gezinsinkomen, alleenstaanden met een functiebeperking en alleenstaande huurders minder participeren.
 
Vlaamse Regionale Indicatoren 2014
Vlaamse Regionale Indicatoren 2014Naar jaarlijkse traditie publiceert de Studiedienst van de Vlaamse regering de Vlaamse Regionale Indicatoren, kortweg VRIND genoemd. Deze publicatie biedt informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. Deze VRIND geeft een volledig overzicht over alle beleidsdomeinen waarvoor de Vlaamse regering tot eind 2013 bevoegd was.
 
Armoederisico in België blijft hangen rond 15 procent
In 2013 werd 15,1 procent van de bevolking geconfronteerd met een risico op armoede. Daarnaast heeft 5% van de bevolking te maken met ernstige materiële deprivatie. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), die sinds dit jaar ook het welzijn van de Europese bevolking in kaart brengt. Zo is bij vrijwel 70 procent van de bevolking de algemene tevredenheid over het leven hoog en geeft meer dan 20 procent aan helemaal tevreden te zijn. Maar vooral de meer kwetsbaren (personen met armoederisico, laagopgeleiden, ouderen) scoren slechter op de welzijnsindicatoren.
 
Volkstelling ‘Census 2011’: een schat aan gegevens over leven, werk en wonen in België
De Census 2011 is een volkstelling die een momentopname maakt van de Belgische bevolking op 1 januari 2011. De resultaten bieden een brede waaier aan cijfers over demografie, socio-economische aspecten, onderwijs en woningen in België.
 
Gezondheids- en welzijnssector tellen groot aantal ‘werkbare’ jobs
Gezondheids- en welzijnssector tellen groot aantal ‘werkbare’ jobsUit de werkbaarheidsmonitor blijkt dat het voor zes op de tien werknemers goed werken is in de gezondheids- en welzijnssector. In vergelijking met de gemiddelde werknemer in Vlaanderen hebben ze meer motiverend werk, voldoende leerkansen en kunnen ze werk- en privéleven beter op elkaar afstemmen. Alleen de deelsector van de rusthuizen laat opvallend lagere cijfers optekenen.
 
12 procent van de West-Vlaamse gezinnen woont in een kansarme buurt
In de 'Kansarmoedeatlas: editie 2014' brengt de provincie West-Vlaanderen in kaart welke buurten in gemeenten als kansarm beschouwd kunnen worden. Ook wordt er specifiek nagegaan hoeveel jongeren en ouderen in deze buurten wonen. Vooral in de kustgemeenten en Brugge, Kortrijk, Roeselare, Menen, Torhout, Harelbeke, Izegem en Ieper wonen veel ouderen in een kansarme omgeving.
 
Armoede in Vlaanderen neemt toe, maar daalt lichtjes bij ouderen
Armoede in Vlaanderen neemt toe, maar daalt lichtjes bij ouderen 
Uit de Vlaamse Armoedemonitor 2014 blijkt dat het aantal ouderen met een inkomen onder de armoederisicodrempel daalt van 18 procent naar 17 procent, terwijl dit bij de gehele bevolking stijgt van 10 naar 11 procent. Toch blijven 65-plussers de leeftijdsgroep met het hoogste armoederisico, en zakt Vlaanderen van de 17de naar de 19de plaats in de Europese rangschikking voor landen met de laagste armoede bij ouderen. Van alle mensen in armoede is bijna 28 procent 65 jaar of ouder.
 
Lichte terugval in werkgelegenheid 55-plussers
In het eerste kwartaal van 2014 viel de werkgelegenheid van 55- tot 64-jarigen licht terug ten opzichte van eind 2013, van 41,9% naar 41,0%. Tegelijk steeg de werkloosheid binnen deze leeftijdsgroep in die periode van 5,1% naar 5,4%. De algemene arbeidsparticipatie van 20- tot 64-jarigen ligt op 67%, waarmee we nog steeds ver verwijderd zijn van de 73% die België tegen 2020 moet halen volgens de EU.
 
Discriminatie in 2013: cijfers CGKR
Discriminatie in 2013: cijfers CGKRIn 2013 opende het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) 94 dossiers wegens leeftijdsdiscriminatie, op een totaal van 1 527 discriminatiedossiers. De meeste daarvan (68%) gingen over 45-plussers. De klachten handelden voornamelijk over discriminatie op vlak van werk en in de toegang tot goederen en diensten.
 
Steeds meer oudere kandidaten op lijsten bij verkiezingen
Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat het aantal ouderen op de kieslijsten blijft stijgen. Momenteel zijn 11,2 procent van de kandidaten ouder dan 60 jaar, tegenover 8 procent in 2010 en maar 3 procent in 1987. Ook de gemiddelde leeftijd van de kandidaten is gestegen, naar 45,1 jaar. Of al deze ouderen ook een verkiesbare plaats hebben gekregen, is natuurlijk nog afwachten tot de verkiezingen.
 
Pensioenstatistieken overheidssector gepubliceerd
Pensioenstatistieken overheidssector gepubliceerdDe Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS) heeft haar pensioenstatistieken van 2013 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt onder meer dat het gemiddelde pensioen van mensen die uitsluitend in de overheidssector hebben gewerkt momenteel 2 602 euro bedraagt. Daarnaast kunnen ook onder meer de verdeling van de overheidspensioenen volgens inkomensschijf, het aantal gepensioneerden volgens reden van pensionering en de jaarlijkse uitgaven voor de overheidspensioenen opgevraagd worden.
 
Participatie van personen met een functiebeperking
Participatie van personen met een functiebeperking In dit webartikel van de Studiedienst van de Vlaamse regering wordt gerapporteerd over een studie van de deelname van personen met een functiebeperking aan verschillende domeinen van het maatschappelijke leven. Ook ouderen met een functiebeperking behoren tot de onderzoeksgroep. Conclusie is dat leeftijd een negatief effect heeft op de participatie van personen met een functiebeperking. Hoe ouder de persoon met een functiebeperking, hoe minder hij of zij participeert (bij de sociale contacten is het leeftijdseffect wel heel wat complexer).
 
Bijna 2000 eeuwelingen in België
Het aantal honderdjarigen in België is sinds 1990 bijna verdrievoudigd. Cijfers tonen dat er in 2003 in België 1154 honderdjarige mannen en vrouwen waren, in 2013 steeg hun aantal tot 1832. De meeste van deze honderdjarigen wonen in het Vlaams Gewest. In 2013 woonden er 140 mannen en 923 vrouwen van 100 jaar of ouder.
 
Aantal bruggepensioneerden blijft dalen
Door de hervormingen van de regering Di Rupo daalt het aantal werklozen met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerden) voor het derde jaar op rij. Dat stelt De Tijd, op basis van cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). In 2013 waren er maandelijks gemiddeld 111 347 bruggepensioneerden, wat 3,21 procent minder is dan in 2012 en 7,5 procent minder dan in 2010.
 
Ouderen hoogste zelfmoordcijfer in Brussel
Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad heeft de zelfmoordcijfers van 2011 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het aantal overlijdens door zelfmoord hoger is bij 65-plussers dan bij de andere leeftijdscategorieën. Bovendien plegen van alle leeftijdsgroepen mannen vaker zelfmoord dan vrouwen.
 
Hogere levensverwachting en minder sterfte door hart- en vaatziekten
We worden nog steeds ouder. Uit de Vlaamse sterftecijfers voor 2011 blijkt dat de levensverwachting blijft stijgen, opnieuw met enkele maanden. Een meisje dat in 2011 is geboren zou nu gemiddeld 83,7 jaar worden, voor een jongen is dat 78,9 jaar. Een Vlaamse man van 65 jaar had in 2011 gemiddeld nog 18,6 jaar te leven, een vrouw nog 22,1 jaar. De levensverwachting op 75-jarige leeftijd bedroeg in 2011 11,4 jaar voor mannen en 13,8 jaar voor vrouwen.
 
Kerncijfers sociale zekerheid: welke uitgaven voor vergrijzing, gezondheidszorg en pensioenen?
In twee nieuwe publicaties illustreert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid de omvang van de sociale zekerheid in België. De brochure ‘De sociale uitgaven in België: kerncijfers 2012’ geeft een overzicht van de sociale uitgaven in de laatste vier jaar, nu ook met extra aandacht voor de vergrijzing. In ‘Sociale bescherming in België: ESSOBS data 2011’ worden onder meer de bestedingen in de gezondheidszorg in België vergeleken met die van de andere EU-landen.
 
Belgische arbeidsmarkt 2012 in kaart gebracht
De Federale Overheidsdienst Economie heeft de Belgische arbeidsmarkt in 2012 in kaart gebracht. Daaruit blijkt onder meer dat 26,1 procent van de werknemers 50 jaar of ouder is. In vergelijking met de andere leeftijdsgroepen zijn de 50-plussers met 14,9 procent de kleinste groep onder de werklozen, maar vormen ze wel 67 procent van de inactieve bevolking.
 
Global AgeWatch Index gelanceerd
Global AgeWatch Index gelanceerdVoor een doelgericht ouderenbeleid is goede informatie nodig. In het kader van een project bij de Verenigde Naties heeft HelpAge International een index opgesteld van de situatie van ouderen in 91 landen. Zweden staat daarin op de eerste plaats, België is vierentwintigste.
 
Brusselse Welzijnsbarometer 2013 gepubliceerd
Brusselse Welzijnsbarometer 2013 gepubliceerdDe Welzijnsbarometer 2013 belicht voor het negende opeenvolgende jaar armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan de hand van verschillende indicatoren worden de armoede en sociale uitsluiting in Brussel in kaart gebracht. Verschillende thema's komen daarbij aan bod: demografie, inkomen, huisvesting, gezondheid enzovoort.
 
Minder slachtoffers door verkeersongevallen in België in 2012 maar ouderen blijven wel kwetsbaar in het verkeer
De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie heeft de meest recente cijfers over verkeersongevallen gepubliceerd. Het gaat om ongevallen met doden of gewonden die door de politie en het parket opgetekend zijn. Uit de cijfers blijkt dat er in België vorig jaar 44 193 verkeersongevallen gebeurden met in totaal 58 474 slachtoffers, waarbij 767 mensen het leven verloren meteen of binnen de 30 dagen na het ongeval. In de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder vielen er 177 doden te betreuren. De grote meerderheid van deze dodelijke ongevallen bij ouderen gebeurden in de week en overdag, veel minder in het weekend en ‘s nachts.
 
Meer 55-plussers aan het werk
Het aantal werkende 55- tot 64-jarigen steeg het voorbije jaar van 38,4 naar 40,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. De stijging is vooral te danken aan de toename van het aantal werkende vrouwen. De werkgelegenheid onder 20- tot 64-jarigen daalt lichtjes naar 66,7 procent. Daarmee is België nog ver verwijderd van de EU-doelstelling om 75 procent van de bevolking tussen 20 en 64 jaar aan de slag te krijgen tegen 2020.
 
Groei Belgische bevolking vertraagt, maar vergrijzing zal toenemen
Uit de recentste statistieken van het Federaal Planbureau en de Directie Statistiek van de Federale Overheidsdienst Economie blijkt dat de verwachte aangroei van de Belgische bevolking kleiner zal zijn dan eerst gedacht. De twee overheidsdiensten gingen er anderhalf jaar geleden nog vanuit dat de Belgische bevolking tegen 2060 zou aangroeien tot 13,5 miljoen mensen. Op basis van latere gegevens werd dat cijfer nu teruggeschroefd naar 12,7 miljoen inwoners.
 
31 procent van de mensen met armoederisico is 65 of ouder
31 procent van de mensen met armoederisico is 65 of ouderIn de Vlaamse Armoedemonitor 2013 schetst de Studiedienst van de Vlaamse regering een gedetailleerd beeld van de armoedesituatie en -evolutie in Vlaanderen. Hoewel Vlaanderen globaal goed scoort in vergelijking met de 27 EU-lidstaten, blijft ze op vlak van armoede bij 65-plussers duidelijk in de lagere middenmoot hangen.
 
Meer vijfenzestigplussers actief in Vlaams onderwijs
Op 15 maart 2012 waren er 44 leerkrachten ouder dan 65 aan de slag in de Vlaamse scholen. Dat is het hoogste aantal sinds het op 1 september 2009 mogelijk werd dat 65-plussers actief blijven als leerkracht. Op 15 november 2009 waren ze nog maar met 16. Het aantal is sindsdien geleidelijk gestegen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet op een schriftelijke vraag van Goedele Vermeiren (N-VA).
 
Steeds meer 50-plussers aan het werk
In 2012 is de werkgelegenheid onder 50-plussers met bijna 3% gestegen. Bovendien is doorheen de laatste 10 jaar het aantal werkenden in deze groep gestegen van 40,9% naar 52,3%. Dat blijkt uit onderzoek van de FOD Economie. Toch blijft België nog ver onder de Europese doelstelling om 75% van de 20- tot 64-jarigen aan het werk te krijgen.
 
Bevolkingscijfers
In 1990 telde België 9 947 782 inwoners die ingeschreven waren in het Rijksregister van natuurlijke personen. Een cijfer dat steeds is blijven stijgen tot 10 951 266 in het jaar 2011. In dat jaar heeft het Vlaams Gewest een aandeel van 6,3 miljoen inwoners, het Waals Gewest van 3,5 miljoen (inclusief de Duitstalige Gemeenschap) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 miljoen.
 
Structuur van de bevolking volgens leeftijd en geslacht

 
Levensverwachting

 
Nationaliteit
Op 1 januari 2010 telde België 10 839 905 inwoners, waaronder 1 860 159 mensen van 65 jaar of ouder. Hiervan hadden 1 745 740 ouderen de Belgische nationaliteit, de overige 65-plussers hadden een andere nationaliteit. De meeste van hen zijn afkomstig van andere landen van de Europese Unie voornamelijk uit Nederland, Italië en Frankrijk.
 
Armoedecijfers
In 2011 liepen 20,2% van de Belgische ouderen het risico om in de armoede verzeild te raken. Ouderen vormen daarmee onmiddellijk de groep met het hoogste armoederisico onder alle leeftijdscategorieën.
 
Politieke participatie van ouderen

 
Een nieuwe oudste mens
De Gerontology Research Group (GRG) zorgt wereldwijd voor de erkenning van superhonderdajrigen. De nieuwe oudste mens is 115 jaar. Er resten nog slechts 17 mensen die in 3 eeuwen hebben geleefd.
 
Uw gemeente in cijfers
De gemeenteraadsverkiezingen naderen. Dit is hét moment om meer te weten te komen over uw gemeente. Hoeveel vrouwen en mannen wonen er? Zijn er meer of juist minder mensen tussen de 60 en 80 jaar dan gemiddeld in België? Is de gemeente bij de duurste qua bouwgrondprijzen? Hoeveel hectare recreatiegebied en open ruimte is er? Wat is het gemiddelde inkomen?
 
Vlaamse Regionale Indicatoren voor 2013 gepubliceerd
Vlaamse Regionale Indicatoren voor 2013 gepubliceerdDe Studiedienst van de Vlaamse regering heeft de nieuwe editie van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) gepubliceerd. Daarin wordt een overzicht geboden van de belangrijkste beleidsindicatoren voor Vlaanderen. Onder meer de demografische verhoudingen, het aantal ouderen onder de armoederisicodrempel en de statistieken op vlak van deelname aan cultuur en sportbeoefening volgens leeftijd kan je er in terugvinden.
 
Belgische vrouwen leven langer dan mannen, maar in minder goede gezondheid
Uit de recentste resultaten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) blijkt dat vrouwen in België gemiddeld 5,6 jaar langer leven dan mannen, maar zij brengen die extra jaren in minder goede gezondheid door. Voor wie vijftien was in 2008 ligt de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen op 65,6 jaar en dat zowel voor vrouwen als mannen. België scoort daarmee boven het gemiddelde, maar met duidelijke verschillen naargelang de gewesten.
 
Welzijnsbarometer 2014: 32,5 procent Brusselaars heeft inkomen onder de armoedegrens
De Welzijnsbarometer, die jaarlijks de armoede in Brussel in kaart brengt, schetst een somber beeld. In 2013 leefde bijna één Brusselaar op drie in armoede. Ook de situatie bij ouderen is slecht. In totaal moet 9,9 procent van de ouderen er terugvallen op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) om rond te komen, een stijging met 5,6 procent tegenover 2012. Op de meeste armoede-indicatoren scoort Brussel dan ook slechter dan de andere gewesten.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring