Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Info 60+: Mobiliteit
Abonnement De Lijn voor Personen met een Handicap vanaf 1 juli op MOBIB-kaart
Abonnement De Lijn voor Personen met een Handicap vanaf 1 juli op MOBIB-kaartPapieren abonnementen voor Personen met een Handicap (PmH) van De Lijn worden niet langer aanvaard na juni 2018. Vanaf 1 juli 2018 kan je enkel nog gebruik maken van PmH-abonnementen op een MOBIB-kaart. Die kaart op zich is geen abonnement, je kan er verschillende PmH-abonnementen van de verschillende vervoermaatschappijen op opladen.
 
Hernieuwing gratis abonnementen De Lijn
Hernieuwing gratis abonnementen De LijnHeb je op basis van je recht op een tegemoetkoming een gratis abonnement bij De Lijn en vervalt dit abonnement tegen het eind van het jaar? Dan zal je automatisch een nieuw abonnement krijgen, dat opnieuw 5 jaar geldig is.
 
Eerste stap naar afschaffing reservatieplicht voor rolstoelgebruikers
Eerste stap naar afschaffing reservatieplicht voor rolstoelgebruikersDe Lijn wil komaf maken met de reservatieplicht van rolstoelgebruikers voor bus en tram. Het is de bedoeling dat zij net als iedereen een rit kunnen maken wanneer ze willen. Daarom start de vervoermaatschappij een proefproject op vijf ‘meer mobiele’ lijnen. Dit zijn lijnen met meerdere toegankelijke haltes en uitsluitend toegankelijke voertuigen. Mensen met een visuele of motorische beperking kunnen zelf nagaan of hun halte toegankelijk is.
 
E-bike, een succesverhaal
E-bike, een succesverhaalDe elektrische fiets heeft veel in zijn mars. Hij combineert alle voordelen van de klassieke fiets met een groter bereik, kortere verplaatsingstijd en meer fietscomfort. Mits de nodige aanpassingen aan de fietsinfrastructuur én het bieden van de juiste fiscale en financiële stimulansen zal de markt voor elektrische fietsen alleen maar groeien. Mensen die een elektrische fiets bezitten, hebben meestal een belangrijke conclusie: "Elektrisch fietsen is heerlijk, we kunnen niet meer zonder".
 
De Lijn verhoogt tarieven in 2017
De Lijn verhoogt tarieven in 2017De Lijn past in februari 2017 haar prijzen opnieuw aan. Naast de sms-tickets worden ook de abonnementen en lijnkaarten duurder. Enkel de prijzen van het m-ticket (via een app op je smartphone), de dag- en meerdagenpassen en het biljet bij de chauffeur blijven ongewijzigd. Mensen zonder een smartphone zullen een duurder ticket moeten kopen.
 
Meer dan 14 organisaties vragen afschaffing verplichte verzekering voor elektrische fiets met stap-ondersteuning
Een ‘gewone’ elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur en een vermogen van maximaal 250 Watt is voor de wet gelijk aan een fiets. Maar als die fiets een zogenaamde extra ‘garageknop’ (= stapondersteuning) heeft om de fiets gemakkelijker een helling op te duwen, dan is volgens FOD Economie een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor motorvoertuigen verplicht. Meer dan 14 organisaties, waaronder de Vlaamse Ouderenraad, sporen de federale overheid aan om de wetgeving hierrond te optimaliseren.
 
Welk vervoerbewijs van De Lijn past bij jouw zomer?
Welk vervoerbewijs van De Lijn past bij jouw zomer?Wie geen jaarabonnement heeft van De Lijn, maar toch op stap wil gaan met bus of (kust)tram kan kiezen uit verschillende vervoerbewijzen. Het loont de moeite om alle opties eens te vergelijken, zodat je kan reizen aan het voordeligste tarief.
 
Rijveiligheidscentrum ‘samen veilig mobiel’ geopend
Rijveiligheidscentrum ‘samen veilig mobiel’ geopendDe Universiteit Hasselt / IMOB en het Jessa Ziekenhuis starten samen een nieuw rijveiligheidscentrum voor ouderen. Daarbij wordt getest of ouderen nog veilig met de wagen kunnen rijden. Het rijbewijs van de ouderen kunnen de onderzoekers niet intrekken, maar het centrum kan wel een advies geven aan de ouderen. In samenwerking met de Universiteit Hasselt werd de rijvaardigheidstest ontwikkeld. Op die manier wil men iets doen aan de statistieken van zware ongevallen. Uit cijfers blijkt namelijk dat een groot aantal ongevallen veroorzaakt wordt door bestuurders die ouder zijn dan 75 jaar.
 
Gratis combiregeling De Lijn en Cambio autodelen amper gebruikt
Gratis combiregeling De Lijn en Cambio autodelen amper gebruiktSlechts 198 abonnees bij De Lijn maken van hun abonnement gebruik om een jaar lang gratis auto’s te delen via Cambio. Alle abonnees van De Lijn ouder dan 25 jaar, hebben echter recht op een gratis Cambio-abonnement gedurende één jaar. Ongeveer 230.000 mensen voldoen aan de criteria, maar toch maken maar 198 mensen momenteel gebruik van de combiregeling.
 
NMBS verkort aanvraagtijd voor assistentie in 18 stations
NMBS verkort aanvraagtijd voor assistentie in 18 stationsReizigers met een beperkte mobiliteit kunnen sinds februari 2016 in 18 grotere stations tot drie uur op voorhand assistentie aanvragen om op of van een trein te stappen. Die aanvraag moest vroeger zeker 24 uur op voorhand gebeuren. Voor alle andere stations moet assistentie wel een dag op voorhand aangevraagd worden.
 
Themadossier over fietsveiligheid in België
Themadossier over fietsveiligheid in België Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) stelde een 'Themadossier Verkeersveiligheid' samen, specifiek over de fiets. Het BIVV geeft een overzicht van de in België en Europa beschikbare onderzoeksresultaten en bevindingen rond fietsveiligheid.
 
Snelheid op Vlaamse gewestwegen van 90 naar 70 km/u
Snelheid op Vlaamse gewestwegen van 90 naar 70 km/uOp dit moment is de algemene maximumsnelheid op wegen buiten de bebouwde kom 90km/u. In de praktijk is de snelheid op de meeste Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom beperkt tot 70km/u, door een aanvullend reglement en verkeersborden. Vanaf 1 januari 2017 wordt 70km/u de norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen.
 
Brochure S-Plus ‘Iedereen Veilig op weg’
Brochure S-Plus ‘Iedereen Veilig op weg’Het is niet altijd evident om een duidelijk antwoord te krijgen op vragen als: ‘Welke rechten en plichten heb je als fietser, voetganger, bromfietser of rolstoelgebruiker? Waar moet je rijden? Waar kan je terecht voor een rijgeschiktheidsattest? Moet je een verzekering afsluiten?’ S-Plus en de Vlaamse Federatie voor Gehandicapten sloegen de handen in elkaar en maakten een brochure om de weggebruiker goed te informeren over de regelgeving die anno 2015 van toepassing is.
 
Het nieuwe abonnement van De Lijn aankopen... of toch niet? (aangepaste versie 07-08-2015)
Het nieuwe abonnement van De Lijn aankopen... of toch niet? (aangepaste versie 07-08-2015)Op woensdag 5 augustus 2015 verstuurde de Vlaamse Ouderenraad een persbericht uit om de onduidelijke communicatie over de nieuwe tarieven van De Lijn voor 65-plussers aan te kaarten. In navolging van dit persbericht verkreeg de Vlaamse Ouderenraad nieuwe informatie van De Lijn met betrekking tot het gratis abonnement voor 65-plussers. Deze nieuwe informatie lees je hieronder.
 
Gratis abonnement De Lijn voor rechthebbenden op Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
Gratis abonnement De Lijn voor rechthebbenden op Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)Vanaf 1 september 2015 verdwijnt het gratis abonnement van De Lijn voor 65-plussers. Wie recht heeft op een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) behoudt het recht op een gratis abonnement! De FOD Sociale Zekerheid stuurt de gegevens van deze rechthebbenden vanaf 1 maart 2015 via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid door naar De Lijn. Het is dus niet nodig hiervoor een attest te vragen.
 
Steeds meer gemeenten willen een fietsstraat invoeren
Steeds meer gemeenten willen een fietsstraat invoerenEen fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken.
 
Overzicht abonnementen voor gebruik openbaar vervoer door 65-plussers in België
Overzicht abonnementen voor gebruik openbaar vervoer door 65-plussers in BelgiëDe Vlaamse Ouderenraad biedt via een overzichtelijke tabel een algemeen overzicht van de verschillende abonnementen voor het gebruik van het openbaar vervoer door 65-plussers. Deze tabel werd geactualiseerd waardoor je er de meest recente abonnementsprijzen in terugvindt.
 
Nieuw tariefsysteem De Lijn
Nieuw tariefsysteem De Lijn Sinds 1 februari 2015 is het nieuw tariefsysteem van De Lijn van kracht. Reizigers betalen voortaan voor 60 minuten onbeperkt rijden, in plaats van voor het aantal zones dat ze willen doorkruisen. Je mag dus een uur lang onbeperkt overstappen op het hele net van De Lijn. Na dat uur mag een reiziger niet meer overstappen, maar kan hij wel zijn rit afmaken (behalve met een SMS-ticket).
 
Checklist rijvaardigheid
Checklist rijvaardigheid Het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) en het IMOB/UHasselt (Instituut voor Mobiliteit) bundelden de krachten voor de realisatie van een sensibiliserende checklist voor de rijvaardigheid van oudere autobestuurders. De checklist is gebaseerd op een bestaande Engelstalige tool (“Drivers 65 Plus”; AAAFTS, 2013 ). Op basis van 15 vragen kan een oudere persoon zelf een inschatting maken of hij of zij een risico zou kunnen lopen of vormen als bestuurder in het verkeer. Deze checklist kan eventueel ook gebruikt worden door verwanten van de oudere persoon.
 
Delen van rolstoelvriendelijke wagens
Delen van rolstoelvriendelijke wagensAVIRA is een nieuw project waarbij rolstoelvriendelijke wagens gedeeld kunnen worden met bewoners van een woonzorgcentrum. Ook particulieren met een rolstoelvriendelijke wagen kunnen meedoen. AVIRA zorgt zo voor een betere integratie van minder mobiele personen en voor een sociale dynamiek tussen bewoners van woonzorgcentra en de buurt.
 
Focus op ouderen en mobiliteit
Focus op ouderen en mobiliteit
De veroudering van de bevolking en de wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, maakt dat zij ook meer en langer aan het verkeer zullen deelnemen. Mobiel21 vzw biedt via een dossier inzicht in het mobiliteitsgedrag van ouderen.
 
Eerste Hulp Bij Openbaar Vervoer
Eerste Hulp Bij Openbaar VervoerMet de trein, tram of bus reizen vraagt planning. Daarom ontwikkelde TreinTramBus de nieuwe website <a href="http://www.ehbo-ov.be">www.ehbo-ov.be</a>, waarbij het gebruik van al het binnenlandse openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, MIVB, TEC) op eenvoudige manier wordt uitgelegd. Ook informatie over de tarieven en abonnementen voor ouderen is er te vinden.
 
Veiligverkeer.be bundelt verkeersveilig aanbod
Veiligverkeer.be bundelt verkeersveilig aanbodDe Vlaamse Stichting Verkeerskunde bundelt, met de medewerking van Verenigingen voor Verkeersveiligheid, het verkeersveilig aanbod voor verenigingen en organisaties op de nieuwe webstek <a href="http://www.veiligverkeer.be/" target="_blank">www.veiligverkeer.be</a>. De nieuwe website verzamelt alle initiatieven, opleidingen en educatieve materialen rond verkeer. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde biedt een aantal van deze opleidingen zelf aan, onder meer het aanbod ‘Doe meer met verkeer’ voor ouderenverenigingen. Via www.veiligverkeer.be kunnen organisaties voor deze opleidingen een tegemoetkoming aanvragen. Kortom: de website informeert, inspireert en ondersteunt om ook met jouw vereniging of organisatie werk te kunnen maken van veiliger verkeer.
 
Doorlopende straat: straat die niet doodloopt voor fietsers en voetgangers
Doorlopende straat: straat die niet doodloopt voor fietsers en voetgangersVeel doodlopende straten zijn op het einde afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar lopen voor fietsers en voetgangers wel degelijk door. Voor hen vormen ze een kortere, veiligere en/of aangenamere route. De Internationale Voetgangersfederatie en Steunpunt Straten hebben een efficiënte en goedkope aanpak ontwikkeld om op korte termijn heel wat van deze doorlopende straten in het straatbeeld herkenbaar te maken: met stickers. Zo hoeft de gemeente niet meteen nieuwe borden aan te kopen. Ondertussen keurde de federale regering op 16 mei 2013 de wet tot invoeging van het aanwijzingsbord “doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers” goed. Het nieuwe bord wordt nu dus aan de wegcode toegevoegd.
 
De Lijn laat scootmobielen niet toe op bus of tram
De Lijn laat scootmobielen niet toe op bus of tramDe Lijn is van mening dat de veiligheid en wendbaarheid van scootmobielen problemen kan opleveren op de bus of de tram. De scootmobielen kunnen immers niet op een veilige manier verankerd worden, ze zijn niet geschikt om te gebruiken als zitplaats tijdens vervoer op een ander voertuig en ze zijn minder wendbaar dan een rolstoel.
 
Nieuw verkeersbord voor fietsstraat
Nieuw verkeersbord voor fietsstraatEind vorig jaar deed een verkeersbord dat fietsstraten signaleert, zijn intrede. Een fietsstraat is een straat die is ingericht als fietsroute en waar specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Auto’s zijn toegelaten in de fietsstraat, maar ze mogen fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u. Het fietsverkeer heeft absolute voorrang op het gemotoriseerd verkeer.
 
Diensten voor Aangepast Vervoer (DAV)
Personen met beperkte mobiliteit die geen of heel moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of van andere vervoersaanbieders zoals de Minder Mobielen Centrales kunnen voor aangepast vervoer terecht bij de verschillende Diensten voor Aangepast Vervoer. Het vervoer via de Diensten voor Aangepast Vervoer is op vraag, van deur tot deur en alle dagen van de week en het weekend beschikbaar. Iedere dienst beschikt over een of meerdere voertuigen die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. De chauffeur van de DAV helpt bij het in- en uitstappen.
 
MeerMobiel
MeerMobiel is een initiatief van Enter vzw, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, dat het bestaande vervoersaanbod in Vlaanderen doorzichtiger en toegankelijker maakt. MeerMobiel is een centraal informatieplatform op Vlaams niveau waar een heel breed doelpubliek zowel online als offline terecht kan voor informatie rond vervoer en rond mobiliteit en toegankelijkheid.
 
Nieuwe wetgeving rond de snelle elektrische fiets
Nieuwe wetgeving rond de snelle elektrische fietsVoor snelle elektrische fietsen (speed pedelecs) waarvan de ondersteuning niet uitvalt bij 25 km/uur, maar bij 45km/uur gelden vanaf 1 oktober 2016 nieuwe en duidelijkere regels. De snelle elektrische fietsen staan in het verkeersreglement (de wegcode) gecatalogeerd als ‘bromfiets’. Dit is zo bepaald in de Europese regelgeving. Omdat een snelle elektrische fiets toch meer heeft van een fiets dan een bromfiets, heeft men in België een nieuwe categorie van bromfietsen in het leven geroepen, de ‘bromfiets klasse P’.
 
De Lijn lanceert digitaal vervoerbewijs via app: m-ticket
De Lijn lanceert digitaal vervoerbewijs via app: m-ticketWie met De Lijn reist, kan voortaan zijn rit ook betalen via een smartphone app. Een mobiel ticket of m-ticket kost 1,80 euro. Het m-ticket is goedkoper dan een SMS-ticket of een biljet bij de chauffeur, maar het loont de moeite om ook de andere opties (zoals een 10-rittenkaart) eens te bekijken, zodat je kan reizen aan het voordeligste tarief.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring