Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Info 60+: Levenseinde
Reeds 35.000 mensen vroegen een LEIF-kaart aan
Foto‘LEIF’ staat voor LevensEinde InformatieForum en is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Sinds de invoering in 2003 vroegen al 35.000 mensen de LEIF-kaart aan. De LEIF-kaart biedt een bijkomende garantie dat artsen en andere hulpverleners sneller op de hoogte gebracht worden van iemands wettelijke wilsverklaringen en waarmee rekening gehouden wordt in urgente situaties. Alle wilsverklaringen (inzake euthanasie, orgaandonatie en uitvaart) uitgezonderd de negatieve wilsverklaring kunnen ook geregistreerd worden via de gemeente.
 
Orgaandonatie
Voor heel wat mensen met een zware ziekte of aandoening staat een orgaantransplantatie gelijk aan het terugkrijgen van een waardig, gezond en zelfstandig bestaan. Toch bestaat er in België een nijpend tekort aan donororganen. Door u te laten registreren als orgaandonor, kan u na uw overlijden nog steeds een betekenisvolle rol spelen in het leven van anderen.
 
Nieuwe publieksfolder wilsverklaring euthanasie
FotoDe FOD Volksgezondheid heeft een nieuwe folder gepubliceerd over de wilsverklaring betreffende euthanasie. Deze publieksfolder bevat vaak gestelde vragen over wat euthanasie nu precies is, wat de criteria en voorwaarden zijn, de geldigheid, de registratie van de wilsverklaring en het contactpunt waar u altijd terecht kan. Belangrijk om weten is dat elke aanvrager de wilsverklaring betreffende euthanasie op de gemeente kan laten registreren.
 
LEIF-lijn, hulplijn over euthanasie en palliatieve zorg
De LEIF-lijn is een telefonische hulplijn voor elke patiënt, gebruiker, hulpverlener of organisatie die vragen heeft over beslissingen rond het levenseinde. Men kan er terecht met vragen over een wilsverklaring, de mogelijkheden van palliatieve zorg, psychologische begeleiding, pijnbestrijding, euthanasie, rouw,… Alle mogelijke vragen die men zich rond de problematiek van waardig sterven kan stellen, worden door de hulplijn ernstig onderzocht en beantwoord.
 
Steeds minder bewoners van woonzorgcentra overlijden in het ziekenhuis
Bewoners van woonzorgcentra sterven steeds vaker in de eigen vertrouwde omgeving. Dit is een positieve evolutie, omdat hospitalisering het levenseinde van woonzorgcentrabewoners vaak moeilijker maakt. De tendens blijkt uit een studie van de VUB-UGent ‘Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde’.
 
Brochure 'Ook de laatste reis wil je samen bespreken..'
FotoIn het kader van het maatschappelijk project ‘Vroegtijdige Zorgplanning’ is de licht verbeterde druk van de brochure voor de bevolking ‘Ook de laatste reis wil je samen bespreken…’ beschikbaar.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring