Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Info 60+: Levenseinde
Boek 'Alles over het levenseinde: wegwijs in palliatieve zorg'
FotoZorg aan het levenseinde gaat over mensen van vlees en bloed. Het gaat over gezinnen en families met een eigen geschiedenis. Het gaat over het leven van alledag dat soms abrupt door elkaar wordt geschud. Dit boek biedt een overzicht van alle aspecten van de zorg aan het einde van het leven en helpt om de beste weg te vinden om hier mee om te gaan.
 
Reeds 35.000 mensen vroegen een LEIF-kaart aan
Foto‘LEIF’ staat voor LevensEinde InformatieForum en is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Sinds de invoering in 2003 vroegen al 35.000 mensen de LEIF-kaart aan. De LEIF-kaart biedt een bijkomende garantie dat artsen en andere hulpverleners sneller op de hoogte gebracht worden van iemands wettelijke wilsverklaringen en waarmee rekening gehouden wordt in urgente situaties. Alle wilsverklaringen (inzake euthanasie, orgaandonatie en uitvaart) uitgezonderd de negatieve wilsverklaring kunnen ook geregistreerd worden via de gemeente.
 
Wie betaalt de successierechten?
FotoDe hoge successierechten voor erfgenamen zijn veel mensen een doorn in het oog bij het opstellen van hun testament. Er is een ontsnappingsroute door een deel van je nalatenschap aan een goed doel te schenken. Op www.testament.be vind je 120 goede doelen. In bijlage lees je meer informatie over de procedure.
 
Nieuwe publieksfolder wilsverklaring euthanasie
FotoDe FOD Volksgezondheid heeft een nieuwe folder gepubliceerd over de wilsverklaring betreffende euthanasie. Deze publieksfolder bevat vaak gestelde vragen over wat euthanasie nu precies is, wat de criteria en voorwaarden zijn, de geldigheid, de registratie van de wilsverklaring en het contactpunt waar u altijd terecht kan. Belangrijk om weten is dat elke aanvrager de wilsverklaring betreffende euthanasie op de gemeente kan laten registreren.
 
LEIF-lijn, hulplijn over euthanasie en palliatieve zorg
De LEIF-lijn is een telefonische hulplijn voor elke patiënt, gebruiker, hulpverlener of organisatie die vragen heeft over beslissingen rond het levenseinde. Men kan er terecht met vragen over een wilsverklaring, de mogelijkheden van palliatieve zorg, psychologische begeleiding, pijnbestrijding, euthanasie, rouw,… Alle mogelijke vragen die men zich rond de problematiek van waardig sterven kan stellen, worden door de hulplijn ernstig onderzocht en beantwoord.
 
Aanbevelingen over vroegtijdige zorgplanning bij de oudere patiënt
Deze gids wil de professionele zorgverstrekker van de zieke en/of kwetsbare oudere een aantal handvaten bieden om verkennende gesprekken te voeren rond het plannen van zorg aan het levenseinde. De geformuleerde aanbevelingen zijn het resultaat van een kwalitatief onderzoek.
 
Steeds minder bewoners van woonzorgcentra overlijden in het ziekenhuis
Bewoners van woonzorgcentra sterven steeds vaker in de eigen vertrouwde omgeving. Dit is een positieve evolutie, omdat hospitalisering het levenseinde van woonzorgcentrabewoners vaak moeilijker maakt. De tendens blijkt uit een studie van de VUB-UGent ‘Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde’.
 
Reportage over vroegtijdige zorgplanning op ZorgAndersTv
De medische vooruitgang zorgt er voor dat mensen alsmaar ouder worden. Alleen draagt die verlenging van de levensduur niet noodzakelijk bij tot meer levenskwaliteit. Vroegtijdige zorgplanning streeft naar de beste levenskwaliteit voor een patiënt door tijdig met hem te communiceren over zorg rond het levenseinde. Op die manier is iedereen op de hoogte van de persoonlijke wensen van de patiënt als deze niet meer wilsbekwaam is.
 
Brochure 'Ook de laatste reis wil je samen bespreken..'
FotoIn het kader van het maatschappelijk project ‘Vroegtijdige Zorgplanning’ is de licht verbeterde druk van de brochure voor de bevolking ‘Ook de laatste reis wil je samen bespreken…’ beschikbaar.
 
Document ‘Wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde’
Op woensdag 10 september 2008 werd door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen het document ‘Wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde’ aan de pers voorgesteld. Dit is geen document van de Federatie maar een werkstuk van de volgende vier auteurs: Manu Keirse (psycholoog), Marc Cosyns (arts), Herman Nys (jurist) en Kris Schutyser (jurist).
 
Orgaandonatie
Voor heel wat mensen met een zware ziekte of aandoening staat een orgaantransplantatie gelijk aan het terugkrijgen van een waardig, gezond en zelfstandig bestaan. Toch bestaat er in België een nijpend tekort aan donororganen. Door u te laten registreren als orgaandonor, kan u na uw overlijden nog steeds een betekenisvolle rol spelen in het leven van anderen.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel