Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Info 60+: Gezondheid & Zorg


Raadpleeg het informatieve hoofdstuk omtrent gezondheid en zorg uit de 60+ gids.


Artikels rond het onderwerp dementie
Artikels rond het onderwerp valpreventie

47 ziekenhuizen beloond
47 ziekenhuizen beloondHet Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van meer dan 100 patiëntenverenigingen in Vlaanderen, reikte op 21 december 2017 een oorkonde uit aan 47 Vlaamse ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen bevragen de kwaliteit van hun werk bij de patiënten.
 
Presentaties symposium Gezond Leven 2017
Op 24 oktober 2017 vond het symposium ‘Gezond Leven’ plaats. De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek lokten heel wat geďnteresseerden. Op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven kan je alle presentaties terugvinden.
 
Handicap bewijzen? Gebruik de European Disability Card
Handicap bewijzen? Gebruik de European Disability CardSinds 19 oktober 2017 kan je je handicap makkelijk bewijzen dankzij de European Disability Card. Met deze persoonlijke kaart kan je zonder probleem voordelen voor personen met een handicap vragen bij de deelnemende instellingen voor sport, cultuur en vrije tijd. Het kan gaan om kortingen, audiogidsen, voorbehouden (parkeer)plaatsen, passen om niet aan te hoeven schuiven, ...
 
Lokale besturen maken werk van dementievriendelijke gemeenten
Lokale besturen maken werk van dementievriendelijke gemeentenElke 4 seconden komt er in de wereld iemand bij die een of andere vorm van dementie heeft. Het aantal personen met dementie in België wordt geraamd op 202 000, in Vlaanderen zijn er dat 122 000. Tegen 2060 zal dat aantal verdubbelen. Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging. Niet alleen voor de zorgsector, maar voor de hele samenleving. Een dementievriendelijke gemeente kan een belangrijke rol spelen.
 
Nieuwe Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen
Nieuwe Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) doet een update van de richtlijn uit 2010: 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’. De organisatie formuleerde 17 aanbevelingen voor professionals die zorg verlenen aan thuiswonende ouderen (65-plus) met een verhoogd valrisico. Een goed multidisciplinair overleg, alsook ouderen motiveren en nauwgezet opvolgen, zijn hierbij essentieel.
 
Woonzorglijn behandelt 172 klachten in 2016
Woonzorglijn behandelt 172 klachten in 2016De Woonzorglijn geeft informatie en advies en behandelt klachten over ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen. Bewoners van deze voorzieningen, thuiswonende ouderen, hun familie, vrienden of kennissen en ook het personeel kunnen er terecht met allerhande vragen over het leven in een woonzorgcentrum, een serviceflat, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum. In 2016 behandelden zij meer klachten dan in 2015 en 2014.
 
Laat griep deze winter in de kou staan!
Laat griep deze winter in de kou staan!Met de winter in het vooruitzicht komt de griepcampagne weer onder de aandacht. Voor de beste bescherming laat je je tussen midden oktober en eind november vaccineren. Dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Als je toch griep krijgt, dan word je minder ziek en is de kans op complicaties zoals longontsteking ook veel kleiner. Bovendien voorkom je dat een al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van diabetes).
 
VIGeZ wordt Vlaams Instituut Gezond leven
VIGeZ wordt Vlaams Instituut Gezond levenHet Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) verandert van naam. Voortaan heet het ‘Vlaams Instituut Gezond Leven’. Het instituut vaart een nieuwe koers en wil nu ook het brede publiek informeren over gezond leven in het algemeen, gezonde voeding, beweging, lang stilzitten (sedentair gedrag), roken en mentale gezondheid in het bijzonder.
 
Nieuwe website www.omgaanmetdementie.be
Nieuwe website www.omgaanmetdementie.be Het Dementieplan Vlaanderen lanceert de nieuwe website www.omgaanmetdementie.be. Het is een samenwerkingsinitiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen. Ervaringsdeskundigen, waaronder mensen met dementie en professionele hulpverleners gaven mee vorm aan deze website.
 
Praktische gids zet familiale bewindvoerders op weg
Praktische gids zet familiale bewindvoerders op wegEen familielid onder gerechtelijke bescherming plaatsen is ingrijpend. Voor sommige ouderen met dementie, volwassenen met een handicap of een psychiatrische aandoening kan het nochtans soms (tijdelijk) de beste optie zijn. De wetgever heeft een voorkeur voor familiale bewindvoerders. Familieleden willen graag helpen, maar weten vaak niet hoe. Met een praktische gids maken de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) hen wegwijs.
 
Hoge Gezondheidsraad geeft advies over dementie
In een geactualiseerd wetenschappelijk advies over het beleid rond volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen over de diagnose van dementie, de aanpak van gedragsmatige en psychologische symptomen, de ondersteuning van mensen met dementie en ethische kwesties. Het rapport dateert reeds van 2016, maar is vanaf nu ook in het Nederlands beschikbaar. Bij de opmaak van het Vlaamse Dementieplan 2016-2019 werd onder meer rekening gehouden met de inzichten die erin geformuleerd staan.
 
Campagne ‘Checklist assistentiewoningen’
Campagne ‘Checklist assistentiewoningen’Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, lanceert een campagne om het aanbod van erkende assistentiewoningen (serviceflats) in de kijker te zetten. Met een checklist en een informatiecampagne wil de minister de meerwaarde en de voordelen van het wonen in een erkende assistentiewoning belichten, en tegelijk mensen waarschuwen omtrent de zaken waarop je moet letten bij de keuze van assistentiewoning.
 
Inspiratie uit Zweden: ouderen beheren eigen woonzorgcentrum
Begin 2017 gingen vier pilootprojecten van start om het Zweedse Tubbemodel naar België te vertalen. Dat model geeft ouderen in woonzorgcentra meer inspraak en laat hen samen met het personeel het rusthuis beheren. De Koning Boudewijnstichting financiert de projecten, Zorgnet-Icuro zal de twee woonzorgcentra aan Vlaamse kant coachen.
 
Inspiratiebrochure ‘Liever Actiever’
Inspiratiebrochure ‘Liever Actiever’Op basis van ‘Liever Actiever’, het gezondheidsproject dat meer bewegen en minder zitten stimuleert bij volwassenen (met de focus op inactieve ouderen en mensen in kwetsbare situaties), heeft het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) een brochure uitgebracht met inspirerende voorbeelden. De brochure werd ontwikkeld op basis van de getuigenissen, evaluaties en foto’s uit de geselecteerde projecten en op basis van de illustraties die gemaakt werden tijdens het slotevenement van Liever Actiever.
 
Lancering ‘Dementie-assistentiekaartje’
Lancering ‘Dementie-assistentiekaartje’Op zaterdag 19 november 2016 werd op de ‘5e Ontmoetingsdag Jongdementie’ in Sint-Niklaas het dementie-assistentiekaartje voorgesteld. Het kaartje ‘Ik heb dementie’ biedt op een duidelijke en beknopte manier de mogelijkheid aan om voor een persoon met dementie hulp te vragen in winkels, op straat, … Het toont niet alleen ‘112’, maar ook de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van de persoon met dementie.
 
Alarmsignalen over tekort van 22 000 plaatsen in woonzorgcentra
Uit een recent onderzoek van Professor in de Gerontologie Christel Geerts (VUB) blijkt onder meer dat er op basis van de huidige programmatiecijfers 22 000 woonplaatsen tekort zijn in de Vlaamse woonzorgcentra. Extra investeringen in gebouwen en infrastructuur is nodig, maar niet voldoende. Ook investeren in bijkomend personeel en ‘werkbaar werk’ is hoognodig om kwaliteitsvolle, goede zorg te kunnen verlenen.
 
Belang van het gordelroosvaccin voor ouderen
Ouderen krijgen te maken met een natuurlijke afname van het immuunsysteem, waardoor zij vatbaarder zijn voor infecties. Vaccinatie kan een belangrijke preventieve maatregel zijn. Ondanks de hoge prioriteit voor preventie geven de meeste Europese lidstaten, waaronder België, niet meer dan 3% van het gezondheidszorgbudget hieraan uit. Een werkgroep van vaccinatiedeskundigen oordeelt in een nieuw rapport dat er belangrijke medische argumenten (de medische noodzaak en als gevolg daarvan het belang ouderen gelijke toegang te geven) en maatschappelijke argumenten (vergrijzing, gezond ouder worden en vaccinatie als effectieve preventie methode) zijn om het vaccinatie schema voor 65-plussers in België uit te breiden met het gordelroos vaccin (herpes zoster).
 
Koolstofmonoxide (CO), een sluipende moordenaar in huis
Koolstofmonoxide (CO), een sluipende moordenaar in huisElk jaar sterven in België ongeveer 30 tot 50 mensen door koolstofmonoxidevergiftiging (CO) en worden er meer dan 1000 in het ziekenhuis opgenomen. De meeste CO-vergiftigingen worden veroorzaakt door waterverwarmingstoestellen. Het is dus niet verwonderlijk dat de helft van de vergiftigingen in de badkamer gebeurt.
 
Digitalisering, een bron van nieuw analfabetisme?
Digitalisering, een bron van nieuw analfabetisme? Vanuit de alarmerende signalen van hun achterban, kaartte de Gezinsbond in 2014 reeds aan dat het niet zo goed gesteld is met de digitale vaardigheden van onze gezinnen als algemeen wordt aangenomen. Maar de resultaten van een bevraging, die zij dit voorjaar deden bij 1 015 gezinnen, zijn nog veel verontrustender dan verwacht. Zo kan er in 1 op 5 gezinnen niemand een online betaling doen.
 
Studie Koning Boudewijnstichting: ‘Mantelzorgers van ouderen zijn gemiddeld 4,2 uur per dag met zorg bezig’
Studie Koning Boudewijnstichting: ‘Mantelzorgers van ouderen zijn gemiddeld 4,2 uur per dag met zorg bezig’Mantelzorg voor thuiswonende ouderen is een onmisbaar onderdeel van de zorg in ons land geworden. Uit een unieke studie van de UCL in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, blijkt dat de gemiddelde economische waarde van mantelzorg schommelt tussen 267 euro per maand en 1.194 euro per maand. In 6 op de 10 gevallen gaat het om een niet inwonende mantelzorger. De Koning Boudewijnstichting wijst op de blijvende nood aan ondersteuning voor mantelzorgers.
 
Hou griep uit je team, laat je vaccineren!
Hou griep uit je team, laat je vaccineren!Griep treft elke winter 1 op de 10 mensen. Meestal genees je vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan griep ernstige gevolgen hebben. Zoals elk jaar roept de campagne ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen op om zich te laten vaccineren. Dit jaar schenkt de campagne extra aandacht aan gezondheidspersoneel: zij beschermen met een griepprik niet alleen zichzelf, maar ook de kwetsbare patiënten en ouderen met wie ze in contact komen.
 
De ‘zorgvolmacht’: bescherm uw vermogen en uw toekomst
De ‘zorgvolmacht’ is een nieuwe uitgebreide mogelijkheid voor het geval je zelf niet meer kan beslissen en wilsonbekwaam wordt. Met een ‘zorgvolmacht’ beslis je zelf over wie de bevoegdheid krijgt om beslissingen te nemen en handelingen te stellen over je goederen of financiën wanneer je dat zelf niet meer kan.
 
Mantelzorg en thuiszorg hand in hand: resultaten grootschalige enquęte
Mantelzorg en thuiszorg hand in hand: resultaten grootschalige enquęteHoe zien Vlamingen de toekomstige ouderenzorg? Dat was het onderwerp van een grootschalige enquęte van de Socialistische Mutualiteiten bij bijna 3000 Vlamingen tussen 45 en 75 jaar.
 
Communiceren over dementie: een zaak van respect
Recent onderstreepte het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in een opiniebijdrage nog eens het belang van taalgebruik als we communiceren over het thema dementie. Hoe we over mensen spreken heeft een aanzienlijke impact op hun levenskwaliteit. De boodschap van de expertisecentra dementie (en deze van mensen met dementie zelf) is daarom om niet meer te spreken van ‘de demente’ – ‘de dementerende’, maar van personen met dementie.
 
Ouderenvriendelijk Kortenaken stelt het beweegkaartenboekje voor
Ouderenvriendelijk Kortenaken stelt het beweegkaartenboekje voorMet het project Ouderenvriendelijk Kortenaken wil het OCMW van Kortenaken de vergrijzing op een positieve manier bekijken en ouderen aanzetten om meer te bewegen. Het OCMW en de sportdienst sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden een beweegkaartenboekje. Het beweegkaartenboekje wordt onder meer als geschenk afgegeven bij de verjaardagsbezoeken aan 75-plussers in de gemeente.
 
Ouderenvriendelijk Kortenaken stimuleert beweging bij ouderen
Omdat bewegen op elke leeftijd cruciaal blijft, neemt ouderenvriendelijk Kortenaken al enkele jaren verschillende initiatieven. Na het ene idee groeit het andere en is het een permanent sensibiliseringsproces geworden. Ook thuis bewegen is en blijft belangrijk. Beweegvriendelijk Kortenaken maakte in samenwerking met het senioren- en sportteam de interactieve filmpjes ‘Beweeg met Andy’.
 
‘Sporen naar duurzame mantelzorg’: bevraging van 4 000 geregistreerde mantelzorgers
‘Sporen naar duurzame mantelzorg’: bevraging van 4 000 geregistreerde mantelzorgers4 000 geregistreerde mantelzorgers van een hulpbehoevende persoon die een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering ontvangen, werden in opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Zorg & Gezondheid bevraagd rond hun ervaringen, wensen en noden als mantelzorger. Alle resultaten werden verwerkt in het rapport ‘Sporen naar duurzame mantelzorg: Hoe perspectief bieden aan mantelzorgers?’
 
353 nieuwe registraties van ouderenmis(be)handeling in 2015
353 nieuwe registraties van ouderenmis(be)handeling in 2015Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) stelde vorige week zijn Jaarverslag van 2015 voor. Via dit jaarverslag brengt het centrum de problematiek van ouderenmis(be)handeling (OMB) in de thuissituatie en familiale context voor de regio Vlaanderen opnieuw in kaart.
 
Nieuwe aanvraagprocedure voor tegemoetkomingen en parkeerkaarten personen met een handicap
Nieuwe aanvraagprocedure voor tegemoetkomingen en parkeerkaarten personen met een handicapOp 1 juli 2016 start de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid met een nieuwe aanvraagprocedure voor tegemoetkomingen en parkeerkaarten. Vanaf 1 juli 2016 kan je ook online de volledige aanvraag doen.
 
Gedaan met prikken: terugbetaling suikermetende pleister
Gedaan met prikken: terugbetaling suikermetende pleisterVolwassenen met diabetes type 1 krijgen vanaf 1 juli 2016 een revolutionaire sensor terugbetaald die continu hun suikerspiegel meet. Het gaat om een soort pleister die ongeveer twee weken op de huid blijft kleven. Met een speciaal toestel kunnen patiënten met suikerziekte zien hoe hun suikerspiegel de voorbije vier uur geëvolueerd is. Verschillende keren per dag prikken is dan niet meer nodig. Voor patiënten met diabetes type 2 wordt een gedeeltelijke terugbetaling voorzien.
 
Loket Directie-Generaal Personen met een handicap gesloten
Loket Directie-Generaal Personen met een handicap geslotenHet loket van de Directie-Generaal Personen met een handicap aan het onthaal van de FOD Sociale Zekerheid in de Finance Tower te Brussel is gesloten. Het loket werd vooral gebruikt om attesten aan te vragen en maatschappelijk assistenten te spreken.
 
Campagne ‘Herken een beroerte’
Campagne ‘Herken een beroerte’In België zijn jaarlijks 19 000 mensen het slachtoffer van een beroerte, 52 mensen per dag. Een snelle herkenning van de symptomen is essentieel. Zowel om levens te redden maar ook om een volledig herstel te kunnen verkrijgen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceerde in het voorjaar van 2016 de campagne ‘Herken een beroerte’, die toont hoe de bevolking een beroerte op een eenvoudige manier kan herkennen met de FAST-test. Op 28 oktober 2016, één dag voor de ‘Wereldberoertedag’ op 29 oktober, organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een tweede campagnemoment.
 
Dementie: wat mogen we niet vergeten?
Dementie: wat mogen we niet vergeten?De Hoge Gezondheidsraad heeft specifieke aanbevelingen opgesteld over de diagnose van dementie, de gedragsaspecten en de bijbehorende ethische kwesties. Ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen droeg een steentje bij aan het advies. Dementie brengt heel wat menselijke, ethische en maatschappelijke vragen met zich mee. De aandoening heeft niet alleen een impact op de persoon met dementie, maar ook op hun familie, professionals uit diverse domeinen en de maatschappij als geheel.
 
Brochure 'Verzekeringen - informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin’
Brochure Stel je eens voor dat je zou moeten opdraaien voor alle kosten van een brand, een ziekte, een zwaar auto-ongeval, … Met een chronische ziekte of handicap zijn verzekeringen al helemaal niet vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelde het Vlaams Patiëntenplatform vzw, belangenverdediger van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen, een nieuwe brochure over verzekeringen. De organisatie wil patiënten met een chronische ziekte of handicap op weg helpen in deze moeilijke materie. Ook ouderen, al dan niet met een chronische aandoening, worden vaak als een ‘hoger risico’ beschouwd. Ze betalen vaak torenhoge bijpremies, lezen allerlei uitsluitingen in hun contract of worden door de verzekeraar helemaal geweigerd. De communicatie schiet vaak tekort en bij problemen blijven sommige ouderen zitten met een heleboel vragen en klachten.
 
Brochure 'Ken je rechten als patiënt!'
Brochure Als patiënt heb je heel wat rechten, van toepassing in de zorgrelatie met je arts, tandarts, apotheker, kinesitherapeut of verpleegkundige. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw merkt dat de rechten van de patiënt nog steeds onvoldoende gekend zijn. De meeste patiënten en zorgverleners weten niet goed wat ze concreet kunnen verwachten. De patiëntenrechten liggen aan de basis van een goede dialoog tussen de patiënt en zijn zorgverlener. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun rechten tijdig leren kennen. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw, belangenverdediger van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen, maakte een brochure op met heel wat informatie en praktische tips.
 
Lancering pilootproject BelRai-screener
De Vlaamse Regering werkt aan een unieke schaal voor het beoordelen van zorgbehoevendheid: de BelRAI-screener. Een pilootproject in Dendermonde moet uittesten of alle voorwaarden vervuld zijn om dit instrument in te voeren in de Vlaamse zorgverzekering, de thuiszorg en de woonzorgcentra.
 
30% minder kans op kanker met 12 goede voornemens
30% minder kans op kanker met 12 goede voornemensOm de Europese Code tegen Kanker bekend te maken heeft de Stichting tegen Kanker een nieuwe campagne gelanceerd. ‘Prolongitudine®’ is een ‘mirakelmethode’ die voorgesteld wordt in een geneesmiddelenverpakking. De verpakking belooft een daling van jouw risico op kanker met meer dan 30%. Er zit echter geen medicijn in het doosje, maar een bijsluiter met daarop de 12 tips van de Europese Code tegen Kanker om kanker te voorkomen.
 
Seksualiteit in het woonzorgcentrum blijft een taboe
Seksualiteit in het woonzorgcentrum blijft een taboeSeksualiteit en intimiteit zijn ook op latere leeftijd belangrijke thema’s in het leven. Onderzoek toont aan dat mensen tot op hoge leeftijd seksueel actief blijven. Seksualiteit in het woonzorgcentrum blijft echter nog al te vaak een taboe. Er bestaat veel onwennigheid bij medewerkers, waardoor ze vaak niet weten hoe te reageren. Dat blijkt uit een onderzoek dat de hogeschool Odissee en consultancybureau JVV Q in Zorg in 2015 hebben uitgevoerd bij 400 medewerkers van woonzorgcentra.
 
Uitrol ‘Bewegen op verwijzing’ in Vlaanderen
Uitrol ‘Bewegen op verwijzing’ in VlaanderenHet doel van ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) is de 'zittende' Vlaming met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen. De doorverwezen patiënten krijgen van een BOV-coach een beweegplan op maat. Bijzondere aandacht gaat naar doelgroepen die een groter risico hebben op gezondheidsproblemen door een inactieve of sedentaire levensstijl.
 
Rusthuisbarometer 2016: analyse van de bewonersfactuur in woonzorgcentra
Rusthuisbarometer 2016: analyse van de bewonersfactuur in woonzorgcentraUit de eerste rusthuisbarometer van de studiedienst van het Socialistisch Ziekenfonds en S-Plus in maart 2016 blijkt dat een bewoner van een woonzorgcentrum in Vlaanderen maandelijks gemiddeld 1.595 euro uit eigen zak betaalt. Achter dit gemiddelde gaan grote verschillen schuil. Een eenpersoonskamer kost gemiddeld 15% meer dan een tweepersoonskamer en 23% meer dan een meerpersoonskamer. Een woonzorgcentrum in Antwerpen is bijna 38% duurder dan een woonzorgcentrum in Henegouwen en een OCMW-woonzorgcentrum is gemiddeld meer dan 10% goedkoper dan een vzw-voorziening.
 
Aan de slag met Zilverwijzer in woonzorgcentra
Aan de slag met Zilverwijzer in woonzorgcentraHet Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) ontwikkelde Zilverwijzer in woonzorgcentra. Bewoners kunnen elkaar beter leren kennen en ervaringen uitwisselen. Tips en oefeningen helpen om de veerkracht van de ouderen te versterken. Bovendien maakt Zilverwijzer in woonzorgcentra (positieve) geestelijke gezondheid bespreekbaar bij bewoners én personeel en is er aandacht voor doorverwijzing naar hulpverlening.
 
Symposium over het geschikt voorschrijven van geneesmiddelen bij ouderen: presentaties online
Op 3 december 2015 organiseerde de Nationale raad voor kwaliteitspromotie en het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen een symposium ‘Polymedicatie in het kader van het rationeel gebruik van geneesmiddelen door ouderen’. De sprekersteksten en voorgestelde wetenschappelijke posters zijn nu online beschikbaar.
 
De SIS-kaart verdwijnt geleidelijk
Sinds 1 januari 2014 laten ziekenfondsen geen nieuwe SIS-kaarten meer aanmaken of uitreiken. Een nieuw systeem op basis van de elektronische identiteitskaart neemt de functionaliteiten van de SIS-kaart over.
 
Campagne ‘Ouder worden en alcohol: praat erover met je huisarts’
Campagne ‘Ouder worden en alcohol: praat erover met je huisarts’Ongeveer 1 op 4 van alle Vlamingen tussen 55 en 75 jaar drinkt dagelijks alcohol. Zo leren ons cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Tien jaar geleden was dit nog maar 1 op 8. De leeftijdsgroep 55-65 jaar drinkt het meest problematisch van alle leeftijdsgroepen: 15,6% van de mannen drinkt wekelijks meer dan 21 glazen per week en 9,2% van de vrouwen drinkt meer dan 14 glazen per week.
 
Gezamenlijke website rond dementie
In aanloop naar de Wereld Alzheimer Dag van 21 september 2015 maken de drie koepelorganisaties die in Vlaanderen rond dementie actief zijn duidelijk dat ze op de diverse gebieden (fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning van familieleden en Familiegroepen (Jong)Dementie en ondersteuning van mantelzorg en professionele hulpverleners) complementair aan elkaar werken. De website wil informeren rond dementie en samen zorg delen.
 
Ouderen die veel zitten overlijden sneller
Ouderen die veel zitten overlijden snellerOuderen die overdag veel zitten of liggen, lopen meer risico om een paar jaar eerder te sterven dan hun actievere leeftijdsgenoten. Dat meldt Eos op basis van onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en VUmc bij 1278 ouderen van 60 tot 98 jaar. De meest sedentaire ouderen lopen 83 procent meer risico om binnen 4,5 jaar te overlijden dan hun actievere leeftijdsgenoten. Tv-kijken levert volgens het onderzoek veruit de belangrijkste bijdrage aan sedentair gedrag.
 
Mantelzorg in Vlaanderen in dalende lijn?
Uit een nieuwe publicatie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering blijkt dat minder Vlamingen van 18 jaar en ouder de zorg opnemen voor een hulpbehoevend familielid, vriend, buur, kennis.
 
Generische of originele medicatie: geen verschil voor uw gezondheid!
Generische of originele medicatie: geen verschil voor uw gezondheid!Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert met steun van het RIZIV een nieuwe campagne: 'Generisch of origineel: geen verschil voor de gezondheid'. Vandaag bestaat in België nog altijd de misvatting dat generische geneesmiddelen van mindere kwaliteit of slechte imitaties zouden zijn.
 
Dementiewijzers maken je wegwijs in het Brusselse zorgaanbod
Dementiewijzers maken je wegwijs in het Brusselse zorgaanbodAls iemand te maken krijgt met dementie roept dit veel vragen op bij de betrokkene en zijn omgeving. Dementie heb je immers niet alleen. Het is belangrijk om correcte informatie en de juiste ondersteuning te krijgen van bij het begin van het dementieproces. “Waar kan ik terecht als ik een vermoeden heb dat er iets mis is?”, “Wie helpt in de dagelijkse verzorging?”, “Wie coördineert de thuiszorg?” of “Wat als het thuis echt niet meer lukt?”, zijn slechts enkele waardevolle vragen waarop je in de dementiewijzer een antwoord vindt.
 
Nog 10 dagen en het is zover: de Week van de Valpreventie
Nog 10 dagen en het is zover: de Week van de ValpreventieMet de slogan 'Van slaappillen kan je vallen. Praat erover met je arts of apotheker' gaat op 20 april 2015 de 4de editie van de Week van de Valpreventie van start. De focus ligt dit jaar op de invloed van medicatie op het valrisico. Het geneesmiddelengebruik bij ouderen is immers erg hoog en sommige geneesmiddelen, waaronder slaappillen, verhogen de kans op een val.
 
Mobiele mantelzorgwoning, een tijdelijke oplossing
De Vlaamse overheid investeert in een project waarbij zorgbehoevende personen opgevangen worden in mobiele mantelzorgwoningen. Het project 'Naar een toekomst van Mobiele Zorg' wordt gedragen door een breed partnerschap met zowel organisaties uit de maakindustrie, de financiële wereld, de zorgsector, de Vlaamse overheid en de bedrijfswereld. Zij sloegen de handen in elkaar om een antwoord te bieden op de vraag van zorgbehoevende personen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.
 
Nieuwe website ‘Zorginformatie voor Iedereen’ (ZIVI)
Nieuwe website ‘Zorginformatie voor Iedereen’ (ZIVI)Via de nieuwe website ‘Zorginformatie Voor Iedereen’ (ZIVI) kan u snel en gratis relevante zorginformatie opzoeken. De website is ook te raadplegen via een smartphone of tablet.
 
Contactpunt dementie: nieuwe hulplijn voor ondersteuning van personen met dementie en hun mantelzorgers
Op 12 maart lanceerde Vlaams minister Jo Vandeurzen samen met de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen het ‘Contactpunt dementie’ voor professionele zorg- en hulpverleners. Het contactpunt is één van de actiepunten uit het 'Transitieplan – Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu'. Via het contactpunt kunnen hulp- en zorgverleners (huisartsen, apothekers, specialisten, zorgkundigen, verpleegkundigen, sociale diensten, politieagenten,…) signaleren wanneer een persoon met dementie of zijn mantelzorger meer ondersteuning nodig heeft.
 
Prijsdaling generische geneesmiddelen vanaf 1 maart 2015
De prijsverlaging van ongeveer 85% van de generische geneesmiddelen is sinds 1 maart 2015 van kracht. Die prijsdaling komt er in het kader van een reeks bezuinigingsmaatregelen in de farmaceutische sector die de federale regering eind vorig jaar goedgekeurd heeft. Het gaat om generische geneesmiddelen die 6 jaar en meer in de RIZIV-referentieterugbetaling zitten. Concreet betekent referentieterugbetaling dat de ziekteverzekering voor een merkgeneesmiddel minder terugbetaalt als er een goedkoper alternatief beschikbaar is.
 
Twee tools voor personen met dementie in de kijker
Twee tools voor personen met dementie in de kijkerHet oog van de Vlaamse Ouderenraad viel deze week op twee mooie initiatieven voor personen met dementie.
 
Eén nummer voor apotheker van wacht
Eén nummer voor apotheker van wachtWie ’s nachts (tussen 22 uur en 9 uur) een apotheker nodig heeft, moet sinds 5 januari 2015 bellen naar 0903 99 000. Daar geef je de regio op waar je woont en je krijgt de dichtstbijzijnde apotheek of een alternatief. De lokale apothekers, kranten en websites mogen niet langer aangeven wie er ’s nachts van wacht is. Er zijn verschillende redenen voor deze maatregel. Men wilt over heel België uniformiteit over de wachtdiensten en bovendien zijn de apothekers van wacht een gemakkelijk doelwit voor mensen met slechte bedoelingen.
 
Lancering www.mijnthuisdoktermijngezondheid.be
Lancering www.mijnthuisdoktermijngezondheid.beDit platform wil enerzijds de communicatie tussen patiënt en behandelende arts verbeteren en anderzijds de kennis over aandoeningen vergroten.
 
Project 'De stem van ons geheugen'
Project Zingen geeft mensen met dementie letterlijk en figuurlijk een stem, werkt therapeutisch en draagt bij tot de destigmatisering van het ziektebeeld dementie. De Stem van ons Geheugen bestaat uit aangepast didactisch materiaal en uit ondersteuning op maat: een inspiratiegids, een cd, partituren, tekstbundels en een coachingstraject voor wie met een ‘contactkoor’ wil beginnen. De Fabriek sprak met Koenraad De Meulder, directeur van Koor&Stem.
 
Derdebetalerssysteem vanaf 1 mei ook voor chronisch zieken
Mensen met het statuut van chronisch zieke, in ons land ongeveer 500 000 patiënten, krijgen vanaf 1 mei 2014 toegang tot het derdebetalerssysteem. Dankzij deze toegang moet de chronisch zieke patiënt het deel van de medische kosten dat door het ziekenfonds later wordt terugbetaald niet langer zelf voorschieten. De zorgverlener rekent de kost rechtstreeks door aan het ziekenfonds.
 
Eerste indicaties van de kwaliteit van Vlaamse woonzorgcentra
Eerste indicaties van de kwaliteit van Vlaamse woonzorgcentraElk Vlaams woonzorgcentrum is sinds vorig jaar verplicht om met behulp van bepaalde indicatoren de kwaliteit te meten. Deze indicatoren zijn signaalwijzers die een welbepaald onderdeel van kwaliteit meten en in cijfers uitdrukken. Zo kunnen ze een eerste beeld schetsen, maar ze geven geen volledige analyse van kwaliteit. De informatie die nu, na de eerste metingen, beschikbaar is gaat over vijf onderdelen van de zorg voor ouderen in woonzorgcentra: valincidenten, doorligwonden, medicatiegebruik, levenseinde en verloop van het personeel.
 
Hospitalisatieverzekering voor 65+ binnenkort ook bij Bond Moyson
Hospitalisatieverzekering voor 65+ binnenkort ook bij Bond MoysonVanaf 1 mei 2014 kunnen ook 65-plussers aansluiten bij KliniPlan en KliniPlanPlus, de hospitalisatieverzekeringen van Bond Moyson. De premie voor wie zich pas zal aansluiten na zijn 65ste verjaardag zal wel duurder zijn dan voor iemand die zich op jongere leeftijd al aansloot.
 
Hoe geef je toestemming voor de elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens?
Hoe geef je toestemming voor de elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens?De komende jaren zullen gezondheidsgegevens van patiënten steeds vaker elektronisch uitgewisseld worden. Het doel van de uitwisseling is onder andere het optimaliseren van de communicatie tussen zorgverleners, een verhoogde veiligheid van zorg, het vermijden van dubbele medische onderzoeken en administratieve vereenvoudiging. Als patiënt moet je toestemming geven voor de beveiligde elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens. Je kan jouw toestemming via de eHealthConsent-toepassing registreren.
 
Tussenkomst in hulpmiddelen voor personen met een handicap in ouderenvoorzieningen
Tussenkomst in hulpmiddelen voor personen met een handicap in ouderenvoorzieningenOuderen met een handicap die in een ouderenvoorziening wonen en van wie de handicap erkend is voor hun 65 jaar, kunnen voortaan voor een tussenkomst in de aanschaf van hulpmiddelen die hun mobiliteit en/of communicatie vereenvoudigen terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het zou momenteel gaan om zo’n 1200 ouderen met een beperking die wonen in een woonzorgcentrum, een serviceflat/assistentiewoning of een woonzorgcentrum erkend als centrum voor dagverzorging of voor niet aangeboren hersenletsels.
 
Zelf je vaccinatiegegevens online nagaan
Zelf je vaccinatiegegevens online nagaanOp 11 februari 2014 heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen, samen met de mutualiteiten, de Patient HealthViewer gelanceerd. Met die computertoepassing kan elke Vlaming zelf nakijken welke inentingen hij toegediend heeft gekregen, voor zover ze in de Vlaamse vaccinatiedatabank Vaccinnet werden geregistreerd.
 
Taalprobleem bij anderstalige personen met dementie
Taalprobleem bij anderstalige personen met dementieIn de Brusselse woonzorgcentra stelt men vast dat ouderen die hun leven lang twee- of meertalig waren bij dementie vaak terugvallen op hun moedertaal. Het spraak- en begripsvermogen van de later geleerde taal of talen verslechtert naarmate men verder achteruitgaat in het dementieproces en men keert terug naar de moedertaal. Dit is een bijkomende uitdaging voor wie actief is in de zorg en begeleiding voor mensen met dementie. Ook in deze groep wordt de diversiteit van onze samenleving dus steeds sterker voelbaar.
 
Nieuwe website over gezondheid en wetenschap
Nieuwe website over gezondheid en wetenschapVlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen heeft de website www.gezondheidenwetenschap.be officieel geopend. Initiatiefnemer is het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM). De nieuwe website bevat toegankelijke informatie voor patiënten en voor gezonde burgers en geeft daarnaast ook duiding bij gezondheidsberichten in de media.
 
Geen leeftijdsgrens meer voor CM-hospitalisatieverzekeringen
Geen leeftijdsgrens meer voor CM-hospitalisatieverzekeringenVanaf 1 januari 2014 kunnen ook ouderen toetreden tot de CM-hospitalisatieverzekeringen. Momenteel kan dit enkel indien men jonger is dan 65 jaar, maar deze leeftijdsgrens valt binnenkort weg. De premie voor wie zich zal aansluiten na de leeftijd van 65 jaar zal wel duurder zijn dan voor iemand die zich op jongere leeftijd aangesloten heeft. Ook de andere mutualiteiten zullen volgend jaar de leeftijdsgrens afschaffen.
 
Zilverwijzer versterkt mentale veerkracht zestigplussers
Zilverwijzer versterkt mentale veerkracht zestigplussersHet Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (Vigez) en de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) zijn gestart met de uitrol van de Zilverwijzer-methodiek. Zilverwijzer wil de mentale veerkracht en het welbevinden van zestigplussers versterken.
 
Vlaamse Diabetes Vereniging wordt Diabetes Liga
Vlaamse Diabetes Vereniging wordt Diabetes Liga De Vlaamse Diabetes Vereniging verandert van naam en heet nu Diabetes Liga. De vereniging lanceert ook een nieuw logo en is klaar voor de toekomst met een duidelijke missie: als onafhankelijke vereniging streeft de Diabetes Liga naar de beste zorg en omkadering voor iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt. Niet alleen personen met diabetes, maar ook zorgverleners en personen uit hun sociale omgeving maken deel uit van de meer dan 22 000 leden en 500 actieve vrijwilligers.
 
Vlaamse Liga tegen Kanker lanceert Kankermeldpunt
Vlaamse Liga tegen Kanker lanceert KankermeldpuntDe Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) heeft vanaf nu een Kankermeldpunt. Daarop kunnen (ex-)kankerpatiënten verhalen delen over de medische zorg, de psychologische begeleiding en de sociale ondersteuning die ze krijgen zowel voor, tijdens als na de behandeling. Ook problemen die ze ervaren tijdens of na een behandeling kunnen gemeld worden. Het kankermeldpunt is bereikbaar op het nummer 0800 35 444 (elke werkdag van 9 tot 12 uur) of op de website www.kankermeldpunt.be.
 
SIS-kaart verdwijnt
SIS-kaart verdwijntHet gebruik van de SIS-kaart wordt stapsgewijs afgebouwd. Via de SIS-kaart kunnen apothekers, ziekenhuizen en bepaalde zorgverleners hun patiënten identificeren en nagaan wat de rechten op de terugbetaling van gezondheidszorg zijn. Vanaf 1 januari 2014 zullen zij je ziekenfondsgegevens online kunnen raadplegen aan de hand van je rijksregisternummer. Dit gebeurt dan via je elektronische identiteitskaart (eID) of een ander elektronisch identiteitsbewijs (Kids-ID, Belgisch eID voor buitenlanders).
 
Lichte stijging aantal ouderen die hulp krijgen in een Centrum voor Geestelijke Gezondheid
In 2012 kregen 55 246 personen hulp in een Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG). Voor het vijfde jaar op rij is dit een stijging. De grootste groep cliënten van een Centrum voor Geestelijke Gezondheid is tussen 18 en 59 jaar (2 op de 3 cliënten: 67 procent), gevolgd door jongeren tot 17 jaar (bijna 1 op de 4: 24 procent). Ouderen zijn slechts minimaal vertegenwoordigd: maar 1 op de 10 cliënten is ouder dan 60 jaar. Dit is wel opnieuw een lichte stijging tegenover vorige jaren. De wachttijd voor een eerste consult bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheid bedraagt nog bij 16 procent van de cliënten meer dan twee maanden.
 
Zorghuis in Gent, een bijna-thuis-huis voor alleenstaanden met kanker
Zorghuis in Gent, een bijna-thuis-huis voor alleenstaanden met kankerZorghuis Gent is een nieuw initiatief dat openstaat voor alle kankerpatiënten in Vlaanderen, jong en oud. Het werd opgericht naar het voorbeeld van Zorghuis Oostende dat sedert de lente van 2008 operationeel is.
 
Zorgverzekering automatisch voor mensen met gezinszorg
Vanaf 1 juni zullen de zorgkassen automatisch de Vlaamse zorgverzekering toekennen aan al wie gezinszorg krijgt en er recht op heeft. Er hoeft dus geen aparte aanvraag meer te gebeuren. Dat kan omdat de nodige gegevens van de diensten voor professionele thuiszorg (gezinszorg en poetshulp) voortaan automatisch zullen doorstromen naar de zorgkassen.
 
Helft geneesmiddelen vanaf 1 april 2013 goedkoper
Vanaf maandag 1 april is in de apotheken de prijs van 2500 geneesmiddelen gedaald. Dit is het gevolg van een regeringsbeslissing die eind 2012 genomen werd in overleg met de farmaceutische sector. Van sommige geneesmiddelen is de prijs slechts met een paar cent gedaald, maar andere zijn tot 70 procent in prijs gezakt. De geneesmiddelen die nu goedkoper zijn, behoren tot uiteenlopende geneesmiddelenklassen: chronische behandelingen voor diabetes, cholesterol, hoge bloeddruk, astma of osteoporose, vaccins en antibiotica. De meeste patiënten met een chronische aandoening (diabetes, te hoge cholesterol, te hoge bloeddruk...) zullen hun uitgaven voor geneesmiddelen dus voelen dalen. Het gaat uitsluitend om geneesmiddelen die enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn. Pijnstillers, keeltabletten, vitamines, zalfjes tegen spierpijn en andere geneesmiddelen die zonder voorschrift in de apotheek te koop zijn, ondergaan geen prijsdaling.
 
De Woonzorglijn
De Woonzorglijn (vroeger de Rusthuis-Infofoon) geeft informatie en advies en behandelt klachten over ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen. Bewoners van deze voorzieningen, thuiswonende ouderen, hun familie, vrienden of kennissen en ook het personeel kunnen er terecht met allerhande vragen over het leven in een woonzorgcentrum, een serviceflat, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum.
 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid en behoort tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Via de website van het Agentschap vindt u een overzicht en de contactgegevens van het erkende zorgaanbod in Vlaanderen.
 
Home Info Brussel
De vzw Home-Info helpt ouderen, hun familie en professionelen bij het zoeken naar een residentiële ouderenvoorziening door het geven van informatie, advies en oriëntatie over de woonzorgcentra, serviceflats, dagcentra en centra voor kortverblijf in het Brussels Gewest en de regio Halle-Vilvoorde.
 
De activiteitenpiramide helpt je om niet te vallen
De activiteitenpiramide helpt je om niet te vallen Actief zijn? Elke dag opnieuw? Het klinkt als een opgave, maar dat is het absoluut niet. Een dagelijkse portie beweging houdt u immers fit en actief! Meer nog, uw evenwicht, uithouding en mobiliteit verbetert, waardoor de kans op vallen vermindert.
 
Inzichten Koning Boudewijnstichting: Vroeger nadenken over later
Met de campagne ‘Vroeger nadenken over later’ wil de Koning Boudewijnstichting een cultuur van dialoog stimuleren. Door tijdig na te denken over het leven na het pensioen en in gesprek te gaan met vrienden, kinderen en zorgverleners, kan namelijk bijgedragen worden aan de levenskwaliteit in de latere levensjaren.
 
Centraal oproepnummer wachtdienst tandartsen
Patiënten kunnen in Vlaanderen terecht bij 1 centraal oproepnummer voor een tandarts van wacht bij dringende gevallen. Dit kan door te bellen naar het centrale nummer 0903/39969. De wachtdienst Algemeen Tandarts is in heel Vlaanderen bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9u en 18u. Een oproep kost 1,5 euro per minuut.
 
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
Een Centrum Algemeen Welzijnswerk biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Men kan bij het CAW terecht met elke vraag over welzijn: relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen en vragen naar aanleiding van een misdrijf. Elk CAW heeft een uitgebreid en divers hulpaanbod om zo een antwoord op maat van iedere vraag en iedere burger te kunnen bieden: familiaal geweld, onthaal voor jongeren en volwassenen, psychosociale begeleiding, echtscheidingsbemiddeling, budgetbegeleiding, opvang in een vluchthuis, opvang van thuislozen, ...
 
Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse ziekenhuizen
Het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse ziekenhuizen is een kanaal waar elke burger klachten kan melden over Nederlandsonkundigheid in Brusselse ziekenhuizen en diensten 100 (o.a. ambulance).
 
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon met een handicap van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft. Om aanspraak te kunnen maken op de THAB moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 
Ouderenmis(be)handeling
Met de komst van het Meldpunt 1712 'Misbruik, Geweld en Kindermishandeling' is er in Vlaanderen een nieuw en herkenbaar nummer om alle vormen van geweld te melden. Met de komst van dit Meldpunt veranderde ook de naam van het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. Deze organisatie heeft zich omgevormd naar het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling, waarbij deze dienst ondersteuning biedt aan hulpverleners die een probleem van ouderenmis(be)handeling in een thuissituaties willen bespreken en aanpakken.
 
Collectieve Autonome Dagopvang voor Ouderen (CADO)
Deze vorm van dagopvang richt zich vooral op ouderen die zelfstandig genoeg zijn om thuis te blijven wonen, maar tijdens de dag zorg, activiteit en gezelschap nodig hebben.
 
Maximumfactuur (MAF)
De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.
 
Dossier over mantelzorg in Weliswaar
Weliswaar, het Welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen, publiceerde in zijn jongste editie een dossier over mantelzorg. Bij mantelzorg denkt iedereen aan de zorg voor een partner, ouder of kind, maar ook broers en zussen of studenten op kot zorgen voor elkaar.
 
Mensen met lage inkomens kunnen voor één euro naar de huisarts
Vanaf 1 december 2011 betalen patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut slechts 1 euro voor een consultatie bij de huisarts. Heeft de patiënt geen globaal medisch dossier (GMD), dan betaalt hij 1,5 euro. Zo wordt de persoonlijke tussenkomst (remgeld) van deze patiënten sterk teruggebracht waardoor de financiële drempel voor mensen met een laag inkomen verkleind zal worden.
 
Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
15 juni is uitgeroepen tot internationale dag ter bestrijding van ouderenmis(be)handeling. Deze dag is dus de dag bij uitstek om terug te blikken op de werking van het Meldpunt in 2010 en de problematiek van ouderenmis(be)handeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij deze gelegenheid wordt eveneens de sensibiliseringsclip ‘de verjaardag’ voorgesteld.
 
Omnio-statuut
Personen met een laag gezinsinkomen kunnen het Omnio-statuut krijgen. Het Omnio-statuut geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging zoals raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten … Alle informatie hierover vindt u hier.
 
Dr. Yvo Nuyens over sociale ongelijkheid: gezondheidszorg moeilijkst bereikbaar voor kwetsbaarste Vlamingen
Naar aanleiding van het Belgisch voorzitterschap van de EU zet de Vlaamse overheid tal van conferenties op. Het topthema is armoede. Professor emeritus Yvo Nuyens voormalig programmadirecteur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt op 8 en 9 november op een congres over sociale determinanten voor gezondheid.
 
Geweld tegen oudere vrouwen in de thuiszorg en wat eraan te doen
Zolang mogelijk thuis blijven wonen in de eigen omgeving: dat is het motto van vele ouderen en van het beleid op vandaag. De medaille heeft echter twee kanten: het is goed als mensen tot op hoge leeftijd in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit bevordert hun vrijheid, zelfstandigheid, omringd worden door de warme zorg van familie en professionelen. Er kunnen echter ook een aantal negatieve aspecten opduiken, zoals: geweld, misbruik en mis(be)handeling.
 
Brochure Thuisverpleging: Goed verzorgd in je eigen omgeving
Thuisverpleging is dé oplossing voor hulpbehoevenden die thuis willen blijven wonen. Deze zorgen bieden hen een grote houvast! Maar wat kost dit voor de patiënt? Wat zijn de verschillende vormen van thuisverpleging? Wat betaalt het ziekenfonds?
 
Online vragenlijst test geestelijke gezondheid
De campagne ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ heeft een zelftest geestelijke gezondheid ontwikkeld. Het is de bedoeling dat problemen vroeg gedetecteerd worden en dat, indien nodig, gepaste hulp wordt gezocht.
 
Winkeloefening 60+: weet wat je eet!
Met het ouder worden is het voor uw gezondheid extra belangrijk om op uw voeding te letten. Misschien is uw cholesterol te hoog of moet u op ‘uw suiker’ letten? Hebt u de speciale dieetproducten zoals cholesterolverlagende margarines of dieetkoekjes eigenlijk echt nodig? En wat betekenen al die boodschappen op de verpakkingen: ‘light’, ‘verrijkt met omega-3’ en ‘zonder toegevoegde suiker’?
 
Referentiekader kwaliteit van wonen en zorg in woonzorgcentra
Het referentiekader is een vastgelegd kwaliteitskader. Het standaardiseert de basisnormen voor kwaliteit in de verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen en reikt indicatoren aan om die standaarden te meten en te evalueren. Het kader zal op termijn een duidelijk beeld geven van wat kwalitatieve, verantwoorde zorg inhoudt.
 
De stem van ons geheugen: nieuwe cd
De stem van ons geheugen: nieuwe cd De Stem van ons Geheugen is een zangproject om het dagelijks leven van mensen met dementie en hun familie of mantelzorgers aangenamer te maken. Met de uitgave van 18 bekende liedjes in een aangepaste versie hoopt het project om onder meer thuiszorgorganisaties en woonzorgcentra aan te zetten om een contactkoor voor en met mensen met dementie op te richten. Door hen samen met hun familie of mantelzorgers te laten zingen in een ‘contactkoor’, wordt het contact tussen hen versterkt.
 
Publicatie Koning Boudewijnstichting: ‘Mensen met dementie staan er niet alleen voor’
Dementie is een ziekte waar de komende decennia meer en meer mensen mee te maken zullen krijgen. De hele samenleving is betrokken partij. Die samenleving kan veel doen om mensen met dementie en hun omgeving te ondersteunen, en een kwaliteitsvol leven te helpen leiden.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel