Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Info 60+: Gezondheid & Zorg


Raadpleeg het informatieve hoofdstuk omtrent gezondheid en zorg uit de 60+ gids.


Artikels rond het onderwerp dementie
Artikels rond het onderwerp valpreventie

Geen maximumleeftijd meer voor bloeddonoren
Geen maximumleeftijd meer voor bloeddonorenWie bloed, plasma of bloedplaatjes geeft, mag dat vandaag tot de dag voor zijn 71ste verjaardag. Door deze beperking moeten in ons land 8 000 donoren de komende jaren verplicht stoppen met hun engagement. Dit najaar wordt de maximumleeftijd daarom definitief afgeschaft. Er is immers geen wetenschappelijke basis om deze grens te blijven hanteren.
 
Inzage in patiëntendossiers verbeteren
Inzage in patiëntendossiers verbeterenHet Vlaams Patiëntenplatform zette op 18 april, de Europese dag van de rechten van de patiënt, het recht op inzage in het patiëntendossier in de geestelijke gezondheidszorg in de kijker. Een patiënt ontvangt informatie van zijn of haar arts, maar kan ook samen met de arts het patiëntendossier inkijken of er een afschrift van opvragen. Ook al hebben patiënten hier recht op, in de praktijk loopt het nog vaak mis.
 
Boek ‘Naar een geïntegreerde zorg – Ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen’
Boek ‘Naar een geïntegreerde zorg – Ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen’Ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen vallen in het zorgtraject vaak tussen de mazen van het net. Volwaardige zorg voor deze doelgroep impliceert een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg van alle betrokkenen. In een nieuw boek wil Robert Geeraert inspireren en beleidsdoelstellingen ondersteunen.
 
Jaarverslag Gezond Leven
Jaarverslag Gezond LevenHet VIGeZ maakte in 2017 plaats voor het Vlaams Instituut Gezond Leven. De nieuwe naam betekende ook een nieuwe koers. Naast gezondheidsprofessionals en beleidsmakers richt de organisatie zich voortaan ook op een breed publiek, want de laatste jaren heeft de Vlaming een steeds grotere interesse in gezond leven. Maar dat zorgt ook voor verwarring: wat is nu écht gezond en wat niet? Wat helpt om gezond te leven en hoe hou je dat vol? In hun jaarverslag krijg je naast een overzicht van hun werking ook 7 Gezond Leven tips.
 
Nieuw telefoonnummer Woonzorglijn
Nieuw telefoonnummer WoonzorglijnDe Woonzorglijn, het aanspreekpunt voor informatie, advies en klachten over residentiële ouderenzorgvoorzieningen, heeft sinds kort een nieuw telefoonnummer 02 553 75 00. Dit telefoonnummer vervangt het huidige 078-nummer, dat nog enkele maanden in gebruik blijft.
 
Lancering Vlaams Expertisepunt Mantelzorg
Lancering Vlaams Expertisepunt MantelzorgVlaams Expertisepunt Mantelzorg is het online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. De website verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten.
 
Sport Vlaanderen en KU Leuven presenteren lessenreeks ‘Spierkracht voor senioren’
Sport Vlaanderen en KU Leuven presenteren lessenreeks ‘Spierkracht voor senioren’Het belang van krachttraining om op latere leeftijd goed te functioneren is wetenschappelijk aangetoond. De meeste oefenprogramma’s voor ouderen focussen op de fitheid van hart- en bloedvaten. Trainen op de spierkracht en het evenwicht ontbreekt vaak. Sport Vlaanderen en KU Leuven werkten daarom een lessenreeks van 12 oefeningen voor 50-plussers uit.
 
47 ziekenhuizen beloond
47 ziekenhuizen beloondHet Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van meer dan 100 patiëntenverenigingen in Vlaanderen, reikte op 21 december 2017 een oorkonde uit aan 47 Vlaamse ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen bevragen de kwaliteit van hun werk bij de patiënten.
 
Presentaties symposium Gezond Leven 2017
Op 24 oktober 2017 vond het symposium ‘Gezond Leven’ plaats. De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek lokten heel wat geïnteresseerden. Op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven kan je alle presentaties terugvinden.
 
Handicap bewijzen? Gebruik de European Disability Card
Handicap bewijzen? Gebruik de European Disability CardSinds 19 oktober 2017 kan je je handicap makkelijk bewijzen dankzij de European Disability Card. Met deze persoonlijke kaart kan je zonder probleem voordelen voor personen met een handicap vragen bij de deelnemende instellingen voor sport, cultuur en vrije tijd. Het kan gaan om kortingen, audiogidsen, voorbehouden (parkeer)plaatsen, passen om niet aan te hoeven schuiven, ...
 
Lokale besturen maken werk van dementievriendelijke gemeenten
Lokale besturen maken werk van dementievriendelijke gemeentenElke 4 seconden komt er in de wereld iemand bij die een of andere vorm van dementie heeft. Het aantal personen met dementie in België wordt geraamd op 202 000, in Vlaanderen zijn er dat 122 000. Tegen 2060 zal dat aantal verdubbelen. Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging. Niet alleen voor de zorgsector, maar voor de hele samenleving. Een dementievriendelijke gemeente kan een belangrijke rol spelen.
 
Nieuwe Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen
Nieuwe Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) doet een update van de richtlijn uit 2010: 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’. De organisatie formuleerde 17 aanbevelingen voor professionals die zorg verlenen aan thuiswonende ouderen (65-plus) met een verhoogd valrisico. Een goed multidisciplinair overleg, alsook ouderen motiveren en nauwgezet opvolgen, zijn hierbij essentieel.
 
Laat griep deze winter in de kou staan!
Laat griep deze winter in de kou staan!Met de winter in het vooruitzicht komt de griepcampagne weer onder de aandacht. Voor de beste bescherming laat je je tussen midden oktober en eind november vaccineren. Dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Als je toch griep krijgt, dan word je minder ziek en is de kans op complicaties zoals longontsteking ook veel kleiner. Bovendien voorkom je dat een al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van diabetes).
 
Nieuwe website www.omgaanmetdementie.be
Nieuwe website www.omgaanmetdementie.be Het Dementieplan Vlaanderen lanceert de nieuwe website www.omgaanmetdementie.be. Het is een samenwerkingsinitiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen. Ervaringsdeskundigen, waaronder mensen met dementie en professionele hulpverleners gaven mee vorm aan deze website.
 
Praktische gids zet familiale bewindvoerders op weg
Praktische gids zet familiale bewindvoerders op wegEen familielid onder gerechtelijke bescherming plaatsen is ingrijpend. Voor sommige ouderen met dementie, volwassenen met een handicap of een psychiatrische aandoening kan het nochtans soms (tijdelijk) de beste optie zijn. De wetgever heeft een voorkeur voor familiale bewindvoerders. Familieleden willen graag helpen, maar weten vaak niet hoe. Met een praktische gids maken de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) hen wegwijs.
 
Hoge Gezondheidsraad geeft advies over dementie
In een geactualiseerd wetenschappelijk advies over het beleid rond volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen over de diagnose van dementie, de aanpak van gedragsmatige en psychologische symptomen, de ondersteuning van mensen met dementie en ethische kwesties. Het rapport dateert reeds van 2016, maar is vanaf nu ook in het Nederlands beschikbaar. Bij de opmaak van het Vlaamse Dementieplan 2016-2019 werd onder meer rekening gehouden met de inzichten die erin geformuleerd staan.
 
Campagne ‘Checklist assistentiewoningen’
Campagne ‘Checklist assistentiewoningen’Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, lanceert een campagne om het aanbod van erkende assistentiewoningen (serviceflats) in de kijker te zetten. Met een checklist en een informatiecampagne wil de minister de meerwaarde en de voordelen van het wonen in een erkende assistentiewoning belichten, en tegelijk mensen waarschuwen omtrent de zaken waarop je moet letten bij de keuze van assistentiewoning.
 
Inspiratie uit Zweden: ouderen beheren eigen woonzorgcentrum
Begin 2017 gingen vier pilootprojecten van start om het Zweedse Tubbemodel naar België te vertalen. Dat model geeft ouderen in woonzorgcentra meer inspraak en laat hen samen met het personeel het rusthuis beheren. De Koning Boudewijnstichting financiert de projecten, Zorgnet-Icuro zal de twee woonzorgcentra aan Vlaamse kant coachen.
 
De stem van ons geheugen: nieuwe cd
De stem van ons geheugen: nieuwe cd De Stem van ons Geheugen is een zangproject om het dagelijks leven van mensen met dementie en hun familie of mantelzorgers aangenamer te maken. Met de uitgave van 18 bekende liedjes in een aangepaste versie hoopt het project om onder meer thuiszorgorganisaties en woonzorgcentra aan te zetten om een contactkoor voor en met mensen met dementie op te richten. Door hen samen met hun familie of mantelzorgers te laten zingen in een ‘contactkoor’, wordt het contact tussen hen versterkt.
 
Publicatie Koning Boudewijnstichting: ‘Mensen met dementie staan er niet alleen voor’
Dementie is een ziekte waar de komende decennia meer en meer mensen mee te maken zullen krijgen. De hele samenleving is betrokken partij. Die samenleving kan veel doen om mensen met dementie en hun omgeving te ondersteunen, en een kwaliteitsvol leven te helpen leiden.
 
Inspiratiebrochure ‘Liever Actiever’
Inspiratiebrochure ‘Liever Actiever’Op basis van ‘Liever Actiever’, het gezondheidsproject dat meer bewegen en minder zitten stimuleert bij volwassenen (met de focus op inactieve ouderen en mensen in kwetsbare situaties), heeft het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) een brochure uitgebracht met inspirerende voorbeelden. De brochure werd ontwikkeld op basis van de getuigenissen, evaluaties en foto’s uit de geselecteerde projecten en op basis van de illustraties die gemaakt werden tijdens het slotevenement van Liever Actiever.
 
Lancering ‘Dementie-assistentiekaartje’
Lancering ‘Dementie-assistentiekaartje’Op zaterdag 19 november 2016 werd op de ‘5e Ontmoetingsdag Jongdementie’ in Sint-Niklaas het dementie-assistentiekaartje voorgesteld. Het kaartje ‘Ik heb dementie’ biedt op een duidelijke en beknopte manier de mogelijkheid aan om voor een persoon met dementie hulp te vragen in winkels, op straat, … Het toont niet alleen ‘112’, maar ook de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van de persoon met dementie.
 
Belang van het gordelroosvaccin voor ouderen
Ouderen krijgen te maken met een natuurlijke afname van het immuunsysteem, waardoor zij vatbaarder zijn voor infecties. Vaccinatie kan een belangrijke preventieve maatregel zijn. Ondanks de hoge prioriteit voor preventie geven de meeste Europese lidstaten, waaronder België, niet meer dan 3% van het gezondheidszorgbudget hieraan uit. Een werkgroep van vaccinatiedeskundigen oordeelt in een nieuw rapport dat er belangrijke medische argumenten (de medische noodzaak en als gevolg daarvan het belang ouderen gelijke toegang te geven) en maatschappelijke argumenten (vergrijzing, gezond ouder worden en vaccinatie als effectieve preventie methode) zijn om het vaccinatie schema voor 65-plussers in België uit te breiden met het gordelroos vaccin (herpes zoster).
 
Koolstofmonoxide (CO), een sluipende moordenaar in huis
Koolstofmonoxide (CO), een sluipende moordenaar in huisElk jaar sterven in België ongeveer 30 tot 50 mensen door koolstofmonoxidevergiftiging (CO) en worden er meer dan 1000 in het ziekenhuis opgenomen. De meeste CO-vergiftigingen worden veroorzaakt door waterverwarmingstoestellen. Het is dus niet verwonderlijk dat de helft van de vergiftigingen in de badkamer gebeurt.
 
Digitalisering, een bron van nieuw analfabetisme?
Digitalisering, een bron van nieuw analfabetisme? Vanuit de alarmerende signalen van hun achterban, kaartte de Gezinsbond in 2014 reeds aan dat het niet zo goed gesteld is met de digitale vaardigheden van onze gezinnen als algemeen wordt aangenomen. Maar de resultaten van een bevraging, die zij dit voorjaar deden bij 1 015 gezinnen, zijn nog veel verontrustender dan verwacht. Zo kan er in 1 op 5 gezinnen niemand een online betaling doen.
 
Studie Koning Boudewijnstichting: ‘Mantelzorgers van ouderen zijn gemiddeld 4,2 uur per dag met zorg bezig’
Studie Koning Boudewijnstichting: ‘Mantelzorgers van ouderen zijn gemiddeld 4,2 uur per dag met zorg bezig’Mantelzorg voor thuiswonende ouderen is een onmisbaar onderdeel van de zorg in ons land geworden. Uit een unieke studie van de UCL in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, blijkt dat de gemiddelde economische waarde van mantelzorg schommelt tussen 267 euro per maand en 1.194 euro per maand. In 6 op de 10 gevallen gaat het om een niet inwonende mantelzorger. De Koning Boudewijnstichting wijst op de blijvende nood aan ondersteuning voor mantelzorgers.
 
Hou griep uit je team, laat je vaccineren!
Hou griep uit je team, laat je vaccineren!Griep treft elke winter 1 op de 10 mensen. Meestal genees je vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan griep ernstige gevolgen hebben. Zoals elk jaar roept de campagne ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen op om zich te laten vaccineren. Dit jaar schenkt de campagne extra aandacht aan gezondheidspersoneel: zij beschermen met een griepprik niet alleen zichzelf, maar ook de kwetsbare patiënten en ouderen met wie ze in contact komen.
 
Mantelzorg en thuiszorg hand in hand: resultaten grootschalige enquête
Mantelzorg en thuiszorg hand in hand: resultaten grootschalige enquêteHoe zien Vlamingen de toekomstige ouderenzorg? Dat was het onderwerp van een grootschalige enquête van de Socialistische Mutualiteiten bij bijna 3000 Vlamingen tussen 45 en 75 jaar.
 
Communiceren over dementie: een zaak van respect
Recent onderstreepte het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in een opiniebijdrage nog eens het belang van taalgebruik als we communiceren over het thema dementie. Hoe we over mensen spreken heeft een aanzienlijke impact op hun levenskwaliteit. De boodschap van de expertisecentra dementie (en deze van mensen met dementie zelf) is daarom om niet meer te spreken van ‘de demente’ – ‘de dementerende’, maar van personen met dementie.
 
Ouderenvriendelijk Kortenaken stelt het beweegkaartenboekje voor
Ouderenvriendelijk Kortenaken stelt het beweegkaartenboekje voorMet het project Ouderenvriendelijk Kortenaken wil het OCMW van Kortenaken de vergrijzing op een positieve manier bekijken en ouderen aanzetten om meer te bewegen. Het OCMW en de sportdienst sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden een beweegkaartenboekje. Het beweegkaartenboekje wordt onder meer als geschenk afgegeven bij de verjaardagsbezoeken aan 75-plussers in de gemeente.
 
Gedaan met prikken: terugbetaling suikermetende pleister
Gedaan met prikken: terugbetaling suikermetende pleisterVolwassenen met diabetes type 1 krijgen vanaf 1 juli 2016 een revolutionaire sensor terugbetaald die continu hun suikerspiegel meet. Het gaat om een soort pleister die ongeveer twee weken op de huid blijft kleven. Met een speciaal toestel kunnen patiënten met suikerziekte zien hoe hun suikerspiegel de voorbije vier uur geëvolueerd is. Verschillende keren per dag prikken is dan niet meer nodig. Voor patiënten met diabetes type 2 wordt een gedeeltelijke terugbetaling voorzien.
 
Campagne ‘Herken een beroerte’
Campagne ‘Herken een beroerte’In België zijn jaarlijks 19 000 mensen het slachtoffer van een beroerte, 52 mensen per dag. Een snelle herkenning van de symptomen is essentieel. Zowel om levens te redden maar ook om een volledig herstel te kunnen verkrijgen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceerde in het voorjaar van 2016 de campagne ‘Herken een beroerte’, die toont hoe de bevolking een beroerte op een eenvoudige manier kan herkennen met de FAST-test. Op 28 oktober 2016, één dag voor de ‘Wereldberoertedag’ op 29 oktober, organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een tweede campagnemoment.
 
Dementie: wat mogen we niet vergeten?
Dementie: wat mogen we niet vergeten?De Hoge Gezondheidsraad heeft specifieke aanbevelingen opgesteld over de diagnose van dementie, de gedragsaspecten en de bijbehorende ethische kwesties. Ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen droeg een steentje bij aan het advies. Dementie brengt heel wat menselijke, ethische en maatschappelijke vragen met zich mee. De aandoening heeft niet alleen een impact op de persoon met dementie, maar ook op hun familie, professionals uit diverse domeinen en de maatschappij als geheel.
 
Brochure 'Verzekeringen - informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin’
Brochure Stel je eens voor dat je zou moeten opdraaien voor alle kosten van een brand, een ziekte, een zwaar auto-ongeval, … Met een chronische ziekte of handicap zijn verzekeringen al helemaal niet vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelde het Vlaams Patiëntenplatform vzw, belangenverdediger van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen, een nieuwe brochure over verzekeringen. De organisatie wil patiënten met een chronische ziekte of handicap op weg helpen in deze moeilijke materie. Ook ouderen, al dan niet met een chronische aandoening, worden vaak als een ‘hoger risico’ beschouwd. Ze betalen vaak torenhoge bijpremies, lezen allerlei uitsluitingen in hun contract of worden door de verzekeraar helemaal geweigerd. De communicatie schiet vaak tekort en bij problemen blijven sommige ouderen zitten met een heleboel vragen en klachten.
 
Brochure 'Ken je rechten als patiënt!'
Brochure Als patiënt heb je heel wat rechten, van toepassing in de zorgrelatie met je arts, tandarts, apotheker, kinesitherapeut of verpleegkundige. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw merkt dat de rechten van de patiënt nog steeds onvoldoende gekend zijn. De meeste patiënten en zorgverleners weten niet goed wat ze concreet kunnen verwachten. De patiëntenrechten liggen aan de basis van een goede dialoog tussen de patiënt en zijn zorgverlener. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun rechten tijdig leren kennen. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw, belangenverdediger van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen, maakte een brochure op met heel wat informatie en praktische tips.
 
Lancering pilootproject BelRai-screener
De Vlaamse Regering werkt aan een unieke schaal voor het beoordelen van zorgbehoevendheid: de BelRAI-screener. Een pilootproject in Dendermonde moet uittesten of alle voorwaarden vervuld zijn om dit instrument in te voeren in de Vlaamse zorgverzekering, de thuiszorg en de woonzorgcentra.
 
Seksualiteit in het woonzorgcentrum blijft een taboe
Seksualiteit in het woonzorgcentrum blijft een taboeSeksualiteit en intimiteit zijn ook op latere leeftijd belangrijke thema’s in het leven. Onderzoek toont aan dat mensen tot op hoge leeftijd seksueel actief blijven. Seksualiteit in het woonzorgcentrum blijft echter nog al te vaak een taboe. Er bestaat veel onwennigheid bij medewerkers, waardoor ze vaak niet weten hoe te reageren. Dat blijkt uit een onderzoek dat de hogeschool Odissee en consultancybureau JVV Q in Zorg in 2015 hebben uitgevoerd bij 400 medewerkers van woonzorgcentra.
 
Uitrol ‘Bewegen op verwijzing’ in Vlaanderen
Uitrol ‘Bewegen op verwijzing’ in VlaanderenHet doel van ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) is de 'zittende' Vlaming met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen. De doorverwezen patiënten krijgen van een BOV-coach een beweegplan op maat. Bijzondere aandacht gaat naar doelgroepen die een groter risico hebben op gezondheidsproblemen door een inactieve of sedentaire levensstijl.
 
Rusthuisbarometer 2016: analyse van de bewonersfactuur in woonzorgcentra
Rusthuisbarometer 2016: analyse van de bewonersfactuur in woonzorgcentraUit de eerste rusthuisbarometer van de studiedienst van het Socialistisch Ziekenfonds en S-Plus in maart 2016 blijkt dat een bewoner van een woonzorgcentrum in Vlaanderen maandelijks gemiddeld 1.595 euro uit eigen zak betaalt. Achter dit gemiddelde gaan grote verschillen schuil. Een eenpersoonskamer kost gemiddeld 15% meer dan een tweepersoonskamer en 23% meer dan een meerpersoonskamer. Een woonzorgcentrum in Antwerpen is bijna 38% duurder dan een woonzorgcentrum in Henegouwen en een OCMW-woonzorgcentrum is gemiddeld meer dan 10% goedkoper dan een vzw-voorziening.
 
Aan de slag met Zilverwijzer in woonzorgcentra
Aan de slag met Zilverwijzer in woonzorgcentraHet Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) ontwikkelde Zilverwijzer in woonzorgcentra. Bewoners kunnen elkaar beter leren kennen en ervaringen uitwisselen. Tips en oefeningen helpen om de veerkracht van de ouderen te versterken. Bovendien maakt Zilverwijzer in woonzorgcentra (positieve) geestelijke gezondheid bespreekbaar bij bewoners én personeel en is er aandacht voor doorverwijzing naar hulpverlening.
 
Gezamenlijke website rond dementie
In aanloop naar de Wereld Alzheimer Dag van 21 september 2015 maken de drie koepelorganisaties die in Vlaanderen rond dementie actief zijn duidelijk dat ze op de diverse gebieden (fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning van familieleden en Familiegroepen (Jong)Dementie en ondersteuning van mantelzorg en professionele hulpverleners) complementair aan elkaar werken. De website wil informeren rond dementie en samen zorg delen.
 
Ouderen die veel zitten overlijden sneller
Ouderen die veel zitten overlijden snellerOuderen die overdag veel zitten of liggen, lopen meer risico om een paar jaar eerder te sterven dan hun actievere leeftijdsgenoten. Dat meldt Eos op basis van onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en VUmc bij 1278 ouderen van 60 tot 98 jaar. De meest sedentaire ouderen lopen 83 procent meer risico om binnen 4,5 jaar te overlijden dan hun actievere leeftijdsgenoten. Tv-kijken levert volgens het onderzoek veruit de belangrijkste bijdrage aan sedentair gedrag.
 
Mantelzorg in Vlaanderen in dalende lijn?
Uit een nieuwe publicatie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering blijkt dat minder Vlamingen van 18 jaar en ouder de zorg opnemen voor een hulpbehoevend familielid, vriend, buur, kennis.
 
Generische of originele medicatie: geen verschil voor uw gezondheid!
Generische of originele medicatie: geen verschil voor uw gezondheid!Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert met steun van het RIZIV een nieuwe campagne: 'Generisch of origineel: geen verschil voor de gezondheid'. Vandaag bestaat in België nog altijd de misvatting dat generische geneesmiddelen van mindere kwaliteit of slechte imitaties zouden zijn.
 
Mobiele mantelzorgwoning, een tijdelijke oplossing
De Vlaamse overheid investeert in een project waarbij zorgbehoevende personen opgevangen worden in mobiele mantelzorgwoningen. Het project 'Naar een toekomst van Mobiele Zorg' wordt gedragen door een breed partnerschap met zowel organisaties uit de maakindustrie, de financiële wereld, de zorgsector, de Vlaamse overheid en de bedrijfswereld. Zij sloegen de handen in elkaar om een antwoord te bieden op de vraag van zorgbehoevende personen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.
 
Contactpunt dementie: nieuwe hulplijn voor ondersteuning van personen met dementie en hun mantelzorgers
Op 12 maart lanceerde Vlaams minister Jo Vandeurzen samen met de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen het ‘Contactpunt dementie’ voor professionele zorg- en hulpverleners. Het contactpunt is één van de actiepunten uit het 'Transitieplan – Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu'. Via het contactpunt kunnen hulp- en zorgverleners (huisartsen, apothekers, specialisten, zorgkundigen, verpleegkundigen, sociale diensten, politieagenten,…) signaleren wanneer een persoon met dementie of zijn mantelzorger meer ondersteuning nodig heeft.
 
Twee tools voor personen met dementie in de kijker
Twee tools voor personen met dementie in de kijkerHet oog van de Vlaamse Ouderenraad viel deze week op twee mooie initiatieven voor personen met dementie.
 
Eén nummer voor apotheker van wacht
Eén nummer voor apotheker van wachtWie ’s nachts (tussen 22 uur en 9 uur) een apotheker nodig heeft, moet sinds 5 januari 2015 bellen naar 0903 99 000. Daar geef je de regio op waar je woont en je krijgt de dichtstbijzijnde apotheek of een alternatief. De lokale apothekers, kranten en websites mogen niet langer aangeven wie er ’s nachts van wacht is. Er zijn verschillende redenen voor deze maatregel. Men wilt over heel België uniformiteit over de wachtdiensten en bovendien zijn de apothekers van wacht een gemakkelijk doelwit voor mensen met slechte bedoelingen.
 
Project 'De stem van ons geheugen'
Project Zingen geeft mensen met dementie letterlijk en figuurlijk een stem, werkt therapeutisch en draagt bij tot de destigmatisering van het ziektebeeld dementie. De Stem van ons Geheugen bestaat uit aangepast didactisch materiaal en uit ondersteuning op maat: een inspiratiegids, een cd, partituren, tekstbundels en een coachingstraject voor wie met een ‘contactkoor’ wil beginnen. De Fabriek sprak met Koenraad De Meulder, directeur van Koor&Stem.
 
Tussenkomst in hulpmiddelen voor personen met een handicap in ouderenvoorzieningen
Tussenkomst in hulpmiddelen voor personen met een handicap in ouderenvoorzieningenOuderen met een handicap die in een ouderenvoorziening wonen en van wie de handicap erkend is voor hun 65 jaar, kunnen voortaan voor een tussenkomst in de aanschaf van hulpmiddelen die hun mobiliteit en/of communicatie vereenvoudigen terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het zou momenteel gaan om zo’n 1200 ouderen met een beperking die wonen in een woonzorgcentrum, een serviceflat/assistentiewoning of een woonzorgcentrum erkend als centrum voor dagverzorging of voor niet aangeboren hersenletsels.
 
Taalprobleem bij anderstalige personen met dementie
Taalprobleem bij anderstalige personen met dementieIn de Brusselse woonzorgcentra stelt men vast dat ouderen die hun leven lang twee- of meertalig waren bij dementie vaak terugvallen op hun moedertaal. Het spraak- en begripsvermogen van de later geleerde taal of talen verslechtert naarmate men verder achteruitgaat in het dementieproces en men keert terug naar de moedertaal. Dit is een bijkomende uitdaging voor wie actief is in de zorg en begeleiding voor mensen met dementie. Ook in deze groep wordt de diversiteit van onze samenleving dus steeds sterker voelbaar.
 
Nieuwe website over gezondheid en wetenschap
Nieuwe website over gezondheid en wetenschapVlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen heeft de website www.gezondheidenwetenschap.be officieel geopend. Initiatiefnemer is het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM). De nieuwe website bevat toegankelijke informatie voor patiënten en voor gezonde burgers en geeft daarnaast ook duiding bij gezondheidsberichten in de media.
 
Vlaamse Liga tegen Kanker lanceert Kankermeldpunt
Vlaamse Liga tegen Kanker lanceert KankermeldpuntDe Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) heeft vanaf nu een Kankermeldpunt. Daarop kunnen (ex-)kankerpatiënten verhalen delen over de medische zorg, de psychologische begeleiding en de sociale ondersteuning die ze krijgen zowel voor, tijdens als na de behandeling. Ook problemen die ze ervaren tijdens of na een behandeling kunnen gemeld worden. Het kankermeldpunt is bereikbaar op het nummer 0800 35 444 (elke werkdag van 9 tot 12 uur) of op de website www.kankermeldpunt.be.
 
Zorghuis in Gent, een bijna-thuis-huis voor alleenstaanden met kanker
Zorghuis in Gent, een bijna-thuis-huis voor alleenstaanden met kankerZorghuis Gent is een nieuw initiatief dat openstaat voor alle kankerpatiënten in Vlaanderen, jong en oud. Het werd opgericht naar het voorbeeld van Zorghuis Oostende dat sedert de lente van 2008 operationeel is.
 
De Woonzorglijn
De Woonzorglijn (vroeger de Rusthuis-Infofoon) geeft informatie en advies en behandelt klachten over ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen. Bewoners van deze voorzieningen, thuiswonende ouderen, hun familie, vrienden of kennissen en ook het personeel kunnen er terecht met allerhande vragen over het leven in een woonzorgcentrum, een serviceflat, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum.
 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid en behoort tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Via de website van het Agentschap vindt u een overzicht en de contactgegevens van het erkende zorgaanbod in Vlaanderen.
 
Home Info Brussel
De vzw Home-Info helpt ouderen, hun familie en professionelen bij het zoeken naar een residentiële ouderenvoorziening door het geven van informatie, advies en oriëntatie over de woonzorgcentra, serviceflats, dagcentra en centra voor kortverblijf in het Brussels Gewest en de regio Halle-Vilvoorde.
 
Ouderenmis(be)handeling
Met de komst van het Meldpunt 1712 'Misbruik, Geweld en Kindermishandeling' is er in Vlaanderen een nieuw en herkenbaar nummer om alle vormen van geweld te melden. Met de komst van dit Meldpunt veranderde ook de naam van het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. Deze organisatie heeft zich omgevormd naar het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling, waarbij deze dienst ondersteuning biedt aan hulpverleners die een probleem van ouderenmis(be)handeling in een thuissituaties willen bespreken en aanpakken.
 
Dossier over mantelzorg in Weliswaar
Weliswaar, het Welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen, publiceerde in zijn jongste editie een dossier over mantelzorg. Bij mantelzorg denkt iedereen aan de zorg voor een partner, ouder of kind, maar ook broers en zussen of studenten op kot zorgen voor elkaar.
 
Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
15 juni is uitgeroepen tot internationale dag ter bestrijding van ouderenmis(be)handeling. Deze dag is dus de dag bij uitstek om terug te blikken op de werking van het Meldpunt in 2010 en de problematiek van ouderenmis(be)handeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij deze gelegenheid wordt eveneens de sensibiliseringsclip ‘de verjaardag’ voorgesteld.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring