Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadInfo 60+


In de rubriek 'Info 60+' vind je per thema verschillende artikels met actuele informatie.

Via onderstaande foto kan je de theoretische hoofdstukken raadplegen uit de 60-plusgids over deze thema's en meer.

60+gids


Laatste tien gepubliceerde info 60+ berichten:


Presentaties symposium Gezond Leven 2017

Op 24 oktober 2017 vond het symposium ‘Gezond Leven’ plaats. De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek lokten heel wat geïnteresseerden. Op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven kan je alle presentaties terugvinden.
 

Solo vliegen: praktische gids voor alleenwoners

Solo vliegen: praktische gids voor alleenwonersOf je er nu zelf voor koos of niet, ook als je alleen woont moet je je zaken op orde hebben en beslissingen nemen voor de toekomst, zowel op praktisch als op juridisch vlak. Om alleenwoners daarbij te helpen brengen de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat een nieuwe praktische gids uit. Doel: vragen beantwoorden en informeren, stof tot nadenken geven en ertoe aanzetten tijdig maatregelen te nemen.
 

Handicap bewijzen? Gebruik de European Disability Card

Handicap bewijzen? Gebruik de European Disability CardSinds 19 oktober 2017 kan je je handicap makkelijk bewijzen dankzij de European Disability Card. Met deze persoonlijke kaart kan je zonder probleem voordelen voor personen met een handicap vragen bij de deelnemende instellingen voor sport, cultuur en vrije tijd. Het kan gaan om kortingen, audiogidsen, voorbehouden (parkeer)plaatsen, passen om niet aan te hoeven schuiven, ...
 

Lokale besturen maken werk van dementievriendelijke gemeenten

Lokale besturen maken werk van dementievriendelijke gemeentenElke 4 seconden komt er in de wereld iemand bij die een of andere vorm van dementie heeft. Het aantal personen met dementie in België wordt geraamd op 202 000, in Vlaanderen zijn er dat 122 000. Tegen 2060 zal dat aantal verdubbelen. Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging. Niet alleen voor de zorgsector, maar voor de hele samenleving. Een dementievriendelijke gemeente kan een belangrijke rol spelen.
 

Nieuwe Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen

Nieuwe Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) doet een update van de richtlijn uit 2010: 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’. De organisatie formuleerde 17 aanbevelingen voor professionals die zorg verlenen aan thuiswonende ouderen (65-plus) met een verhoogd valrisico. Een goed multidisciplinair overleg, alsook ouderen motiveren en nauwgezet opvolgen, zijn hierbij essentieel.
 

Verkeersveiligheid 2017: status quo van het aantal oudere slachtoffers

Verkeersveiligheid 2017: status quo van het aantal oudere slachtoffers De verkeersveiligheidsbarometer met de cijfers van het eerste semester van 2017 toont aan dat het aantal gewonde ouderen licht afneemt. Daarnaast blijft het aantal doden ter plaatse stabiel in vergelijking met het eerste semester van 2016. Het aantal gewonden bij de ouderen verschilt wel sterk volgens weggebruikerscategorie.
 

Vlaamse Regionale Indicatoren 2017

Vlaamse Regionale Indicatoren 2017Jaarlijks publiceert de Studiedienst van de Vlaamse Regering de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). Deze indicatoren volgen de ontwikkelingen in de samenleving op en trachten de effecten van het Vlaamse beleid in beeld te brengen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten. Onder meer de evoluties in de levensverwachting, vrijwilligerswerk, zorg, cultuurparticipatie en laaggeletterdheid komen daarbij aan bod, naast vele andere thema’s.
 

Woonzorglijn behandelt 172 klachten in 2016

Woonzorglijn behandelt 172 klachten in 2016De Woonzorglijn geeft informatie en advies en behandelt klachten over ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen. Bewoners van deze voorzieningen, thuiswonende ouderen, hun familie, vrienden of kennissen en ook het personeel kunnen er terecht met allerhande vragen over het leven in een woonzorgcentrum, een serviceflat, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum. In 2016 behandelden zij meer klachten dan in 2015 en 2014.
 

Laat griep deze winter in de kou staan!

Laat griep deze winter in de kou staan!Met de winter in het vooruitzicht komt de griepcampagne weer onder de aandacht. Voor de beste bescherming laat je je tussen midden oktober en eind november vaccineren. Dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Als je toch griep krijgt, dan word je minder ziek en is de kans op complicaties zoals longontsteking ook veel kleiner. Bovendien voorkom je dat een al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van diabetes).
 

Levenskeuzes van 60-plussers: overwegend positieve visie op de toekomst

Levenskeuzes van 60-plussers: overwegend positieve visie op de toekomstHoe kijken zestigplussers zelf tegen het ouder worden aan? Waarover maken ze zich zorgen? Hoe bereiden ze zich voor op ‘later’? Op vraag van de Koning Boudewijnstichting voerde het onderzoeksbureau Indiville een uitgebreide survey bij meer dan 2 000 niet-hulpbehoevende zestigplussers, op zoek naar een genuanceerd antwoord op deze vragen.
 

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel