Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadInfo 60+


In de rubriek 'Info 60+' vind je per thema verschillende artikels met actuele informatie.

Via onderstaande foto kan je de theoretische hoofdstukken raadplegen uit de 60-plusgids over deze thema's en meer.

60+gids


Laatste tien gepubliceerde info 60+ berichten:


Lokale besturen maken werk van dementievriendelijke gemeenten

Lokale besturen maken werk van dementievriendelijke gemeentenElke 4 seconden komt er in de wereld iemand bij die een of andere vorm van dementie heeft. Het aantal personen met dementie in België wordt geraamd op 202 000, in Vlaanderen zijn er dat 122 000. Tegen 2060 zal dat aantal verdubbelen. Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging. Niet alleen voor de zorgsector, maar voor de hele samenleving. Een dementievriendelijke gemeente kan een belangrijke rol spelen.
 

Nieuwe Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen

Nieuwe Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) doet een update van de richtlijn uit 2010: 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’. De organisatie formuleerde 17 aanbevelingen voor professionals die zorg verlenen aan thuiswonende ouderen (65-plus) met een verhoogd valrisico. Een goed multidisciplinair overleg, alsook ouderen motiveren en nauwgezet opvolgen, zijn hierbij essentieel.
 

Verkeersveiligheid 2017: status quo van het aantal oudere slachtoffers

Verkeersveiligheid 2017: status quo van het aantal oudere slachtoffers De verkeersveiligheidsbarometer met de cijfers van het eerste semester van 2017 toont aan dat het aantal gewonde ouderen licht afneemt. Daarnaast blijft het aantal doden ter plaatse stabiel in vergelijking met het eerste semester van 2016. Het aantal gewonden bij de ouderen verschilt wel sterk volgens weggebruikerscategorie.
 

Vlaamse Regionale Indicatoren 2017

Vlaamse Regionale Indicatoren 2017Jaarlijks publiceert de Studiedienst van de Vlaamse Regering de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). Deze indicatoren volgen de ontwikkelingen in de samenleving op en trachten de effecten van het Vlaamse beleid in beeld te brengen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten. Onder meer de evoluties in de levensverwachting, vrijwilligerswerk, zorg, cultuurparticipatie en laaggeletterdheid komen daarbij aan bod, naast vele andere thema’s.
 

Woonzorglijn behandelt 172 klachten in 2016

Woonzorglijn behandelt 172 klachten in 2016De Woonzorglijn geeft informatie en advies en behandelt klachten over ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen. Bewoners van deze voorzieningen, thuiswonende ouderen, hun familie, vrienden of kennissen en ook het personeel kunnen er terecht met allerhande vragen over het leven in een woonzorgcentrum, een serviceflat, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum. In 2016 behandelden zij meer klachten dan in 2015 en 2014.
 

Laat griep deze winter in de kou staan!

Laat griep deze winter in de kou staan!Met de winter in het vooruitzicht komt de griepcampagne weer onder de aandacht. Voor de beste bescherming laat je je tussen midden oktober en eind november vaccineren. Dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Als je toch griep krijgt, dan word je minder ziek en is de kans op complicaties zoals longontsteking ook veel kleiner. Bovendien voorkom je dat een al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van diabetes).
 

Levenskeuzes van 60-plussers: overwegend positieve visie op de toekomst

Levenskeuzes van 60-plussers: overwegend positieve visie op de toekomstHoe kijken zestigplussers zelf tegen het ouder worden aan? Waarover maken ze zich zorgen? Hoe bereiden ze zich voor op ‘later’? Op vraag van de Koning Boudewijnstichting voerde het onderzoeksbureau Indiville een uitgebreide survey bij meer dan 2 000 niet-hulpbehoevende zestigplussers, op zoek naar een genuanceerd antwoord op deze vragen.
 

VIGeZ wordt Vlaams Instituut Gezond leven

VIGeZ wordt Vlaams Instituut Gezond levenHet Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) verandert van naam. Voortaan heet het ‘Vlaams Instituut Gezond Leven’. Het instituut vaart een nieuwe koers en wil nu ook het brede publiek informeren over gezond leven in het algemeen, gezonde voeding, beweging, lang stilzitten (sedentair gedrag), roken en mentale gezondheid in het bijzonder.
 

1 op 5 voelt zich hulpeloos in de digitale samenleving

1 op 5 voelt zich hulpeloos in de digitale samenlevingEen op vijf Belgen geeft toe dat ze verloren lopen in de digitale samenleving en dat dit hen stresseert. Dat blijkt uit een onlinebevraging van de Gezinsbond en OKRA. De organisaties vrezen dat voor een grote groep mensen in onze snel digitaliserende samenleving uitsluiting dreigt. De enquête bij 1 000 Belgen is uitgevoerd naar aanleiding van Wereldalfabetiseringsdag op 8 september.
 

Levensverwachting stijgt naar 84 jaar voor vrouwen en 79 jaar voor mannen

Levensverwachting stijgt naar 84 jaar voor vrouwen en 79 jaar voor mannenNieuwe cijfers vanuit de Federale Overheidsdienst Economie bevestigen voor 2016 een stijging van de levensverwachting in België. De levensverwachting bij de geboorte voor de hele bevolking bedroeg 81,4 jaar. Ten opzichte van 2015 is er sprake van een stijging van 0,5 jaar voor mannen en vrouwen samen. De levensverwachting voor vrouwen bedroeg 83,8 jaar en voor mannen 79 jaar. In Vlaanderen (82,4 jaar) ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan in Brussel (81,2 jaar) en in Wallonië (79,7 jaar).
 

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel