Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadInfo 60+


In de rubriek 'Info 60+' vind je per thema verschillende artikels met actuele informatie.

Via onderstaande foto kan je de theoretische hoofdstukken raadplegen uit de 60-plusgids over deze thema's en meer.

60+gids


Laatste tien gepubliceerde info 60+ berichten:


Geen maximumleeftijd meer voor bloeddonoren

Geen maximumleeftijd meer voor bloeddonorenWie bloed, plasma of bloedplaatjes geeft, mag dat vandaag tot de dag voor zijn 71ste verjaardag. Door deze beperking moeten in ons land 8 000 donoren de komende jaren verplicht stoppen met hun engagement. Dit najaar wordt de maximumleeftijd daarom definitief afgeschaft. Er is immers geen wetenschappelijke basis om deze grens te blijven hanteren.
 

Abonnement De Lijn voor Personen met een Handicap vanaf 1 juli op MOBIB-kaart

Abonnement De Lijn voor Personen met een Handicap vanaf 1 juli op MOBIB-kaartPapieren abonnementen voor Personen met een Handicap (PmH) van De Lijn worden niet langer aanvaard na juni 2018. Vanaf 1 juli 2018 kan je enkel nog gebruik maken van PmH-abonnementen op een MOBIB-kaart. Die kaart op zich is geen abonnement, je kan er verschillende PmH-abonnementen van de verschillende vervoermaatschappijen op opladen.
 

Inzage in patiëntendossiers verbeteren

Inzage in patiëntendossiers verbeterenHet Vlaams Patiëntenplatform zette op 18 april, de Europese dag van de rechten van de patiënt, het recht op inzage in het patiëntendossier in de geestelijke gezondheidszorg in de kijker. Een patiënt ontvangt informatie van zijn of haar arts, maar kan ook samen met de arts het patiëntendossier inkijken of er een afschrift van opvragen. Ook al hebben patiënten hier recht op, in de praktijk loopt het nog vaak mis.
 

Boek ‘Naar een geïntegreerde zorg – Ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen’

Boek ‘Naar een geïntegreerde zorg – Ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen’Ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen vallen in het zorgtraject vaak tussen de mazen van het net. Volwaardige zorg voor deze doelgroep impliceert een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg van alle betrokkenen. In een nieuw boek wil Robert Geeraert inspireren en beleidsdoelstellingen ondersteunen.
 

Jaarverslag Gezond Leven

Jaarverslag Gezond LevenHet VIGeZ maakte in 2017 plaats voor het Vlaams Instituut Gezond Leven. De nieuwe naam betekende ook een nieuwe koers. Naast gezondheidsprofessionals en beleidsmakers richt de organisatie zich voortaan ook op een breed publiek, want de laatste jaren heeft de Vlaming een steeds grotere interesse in gezond leven. Maar dat zorgt ook voor verwarring: wat is nu écht gezond en wat niet? Wat helpt om gezond te leven en hoe hou je dat vol? In hun jaarverslag krijg je naast een overzicht van hun werking ook 7 Gezond Leven tips.
 

Vlaamse Ouderenraad ondertekent memorandum ‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’

Vlaamse Ouderenraad ondertekent memorandum ‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’Een samenleving die iedere burger aan boord neemt en een gemeente of stad waar het voor iedereen goed toeven is. Dat willen we allemaal. Inter geeft in zijn memorandum 7 uitdagingen mee: 7 concrete vragen die gemeentebesturen zich kunnen stellen om te komen tot een toegankelijke gemeente. De Vlaamse Ouderenraad ondertekende mee het memorandum.
 

Meer dan 500 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2017

Meer dan 500 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2017Het aantal meldingen van ouderenmis(be)handeling steeg vorig jaar tot ruim 500. Dat zijn er maar liefst 15 procent meer dan in 2016. Dit blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn. “De problematiek hangt in Vlaanderen nog te veel in de taboesfeer.”
 

Bijna 9 op 10 jonge grootouders voelt zich overbevraagd

Bijna 9 op 10 jonge grootouders voelt zich overbevraagdWie voor het eerst grootouder wordt, wil vaak een belangrijke rol opnemen in de opvoeding van zijn kleinkind. Grootouders ervaren dit vaak als een belangrijke mijlpaal in hun leven. Toch maken zij zich zorgen over de haalbaarheid daarvan: de combinatie met het eigen beroepsleven en mantelzorg weegt zwaar. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Gezinsbond bij grootouders.
 

Nieuw telefoonnummer Woonzorglijn

Nieuw telefoonnummer WoonzorglijnDe Woonzorglijn, het aanspreekpunt voor informatie, advies en klachten over residentiële ouderenzorgvoorzieningen, heeft sinds kort een nieuw telefoonnummer 02 553 75 00. Dit telefoonnummer vervangt het huidige 078-nummer, dat nog enkele maanden in gebruik blijft.
 

Wat weten we (niet) over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen?

Wat weten we (niet) over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen?Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin rondde recent een verkennende studie af naar de kennis en ontbrekende informatie over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen. De onderzoekers raadpleegden literatuur en bevroegen verscheidene experten.
 

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring