Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadInfo 60+


In de rubriek 'Info 60+' vind je per thema verschillende artikels met actuele informatie.

Via onderstaande foto kan je de theoretische hoofdstukken raadplegen uit de 60-plusgids over deze thema's en meer.

60+gids


Laatste tien gepubliceerde info 60+ berichten:


Inzage in patiëntendossiers verbeteren

Inzage in patiëntendossiers verbeterenHet Vlaams Patiëntenplatform zette op 18 april, de Europese dag van de rechten van de patiënt, het recht op inzage in het patiëntendossier in de geestelijke gezondheidszorg in de kijker. Een patiënt ontvangt informatie van zijn of haar arts, maar kan ook samen met de arts het patiëntendossier inkijken of er een afschrift van opvragen. Ook al hebben patiënten hier recht op, in de praktijk loopt het nog vaak mis.
 

Boek ‘Naar een geïntegreerde zorg – Ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen’

Boek ‘Naar een geïntegreerde zorg – Ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen’Ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen vallen in het zorgtraject vaak tussen de mazen van het net. Volwaardige zorg voor deze doelgroep impliceert een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg van alle betrokkenen. In een nieuw boek wil Robert Geeraert inspireren en beleidsdoelstellingen ondersteunen.
 

Jaarverslag Gezond Leven

Jaarverslag Gezond LevenHet VIGeZ maakte in 2017 plaats voor het Vlaams Instituut Gezond Leven. De nieuwe naam betekende ook een nieuwe koers. Naast gezondheidsprofessionals en beleidsmakers richt de organisatie zich voortaan ook op een breed publiek, want de laatste jaren heeft de Vlaming een steeds grotere interesse in gezond leven. Maar dat zorgt ook voor verwarring: wat is nu écht gezond en wat niet? Wat helpt om gezond te leven en hoe hou je dat vol? In hun jaarverslag krijg je naast een overzicht van hun werking ook 7 Gezond Leven tips.
 

Vlaamse Ouderenraad ondertekent memorandum ‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’

Vlaamse Ouderenraad ondertekent memorandum ‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’Een samenleving die iedere burger aan boord neemt en een gemeente of stad waar het voor iedereen goed toeven is. Dat willen we allemaal. Inter geeft in zijn memorandum 7 uitdagingen mee: 7 concrete vragen die gemeentebesturen zich kunnen stellen om te komen tot een toegankelijke gemeente. De Vlaamse Ouderenraad ondertekende mee het memorandum.
 

Meer dan 500 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2017

Meer dan 500 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2017Het aantal meldingen van ouderenmis(be)handeling steeg vorig jaar tot ruim 500. Dat zijn er maar liefst 15 procent meer dan in 2016. Dit blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn. “De problematiek hangt in Vlaanderen nog te veel in de taboesfeer.”
 

Bijna 9 op 10 jonge grootouders voelt zich overbevraagd

Bijna 9 op 10 jonge grootouders voelt zich overbevraagdWie voor het eerst grootouder wordt, wil vaak een belangrijke rol opnemen in de opvoeding van zijn kleinkind. Grootouders ervaren dit vaak als een belangrijke mijlpaal in hun leven. Toch maken zij zich zorgen over de haalbaarheid daarvan: de combinatie met het eigen beroepsleven en mantelzorg weegt zwaar. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Gezinsbond bij grootouders.
 

Nieuw telefoonnummer Woonzorglijn

Nieuw telefoonnummer WoonzorglijnDe Woonzorglijn, het aanspreekpunt voor informatie, advies en klachten over residentiële ouderenzorgvoorzieningen, heeft sinds kort een nieuw telefoonnummer 02 553 75 00. Dit telefoonnummer vervangt het huidige 078-nummer, dat nog enkele maanden in gebruik blijft.
 

Wat weten we (niet) over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen?

Wat weten we (niet) over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen?Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin rondde recent een verkennende studie af naar de kennis en ontbrekende informatie over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen. De onderzoekers raadpleegden literatuur en bevroegen verscheidene experten.
 

Alleenstaanden getroffen door energiearmoede

Alleenstaanden getroffen door energiearmoedeDe combinatie van een gunstig klimaat en economische factoren maken dat de energiefactuur voor de Belgische gezinnen sedert 2009 met ongeveer 12% gedaald is. Toch wordt er op vlak van energiearmoede geen vooruitgang geboekt. De Koning Boudewijnstichting stelt vast dat de energiearmoede sinds 2009 nauwelijks evolueert en zelfs licht gestegen is voor alleenstaanden, waaronder vooral ouderen en eenoudergezinnen.
 

Lancering Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Lancering Vlaams Expertisepunt MantelzorgVlaams Expertisepunt Mantelzorg is het online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. De website verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten.
 

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel