Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Geschiedenis

Hoe is de Vlaamse Ouderenraad gegroeid?

In de jaren zeventig-tachtig van de vorige eeuw organiseerden de klassieke Bonden van Gepensioneerden regelmatig een overleg om samen sterker te staan en gelijkgestemd te kunnen opkomen voor de ouderen. Dit overlegcomité organiseerde ook jaarlijks De Week van de Derde Leeftijd.

In de jaren tachtig ontstonden allerlei nieuwe bewegingen die een alternatief seniorenplatform wilden creëren.

In 1993 stelde het overleg van de Vlaamse Gepensioneerdenorganisaties zich open voor andere organisaties en werd het Ouderen Overleg Komitee opgericht (OOK). Vanaf dat moment fungeerde het OOK als woordvoerder van alle ouderen en werd het door de minister van Welzijn officieel erkend als representatieve gesprekspartner.
De doelstelling van het OOK was om door overleg, samenwerking en beleidsadvies de welvaart en het welzijn van de ouderen en de werking van de lidorganisaties te bevorderen, met respect voor de eigenheid van iedere deelnemende organisatie.
Het OOK heeft altijd geijverd voor de participatie en de inspraak van de ouderen in alle thema’s die hen aangaan en op alles beleidsniveaus.

Tot eind 2001 werd het secretariaat van het OOK beurtelings georganiseerd in de schoot van één van de lidorganisaties. Vanaf dan wordt gewerkt vanuit een onafhankelijk secretariaat met een eigen personeelsequipe.

In 2004 werd het decreet goedgekeurd voor het voeren van een inclusief ouderenbeleid en het oprichten van een adviesraad van de ouderen voor de Vlaamse Gemeenschap. In uitvoering daarvan heeft het OOK in september 2005 de rol gekregen van Vlaamse Ouderenraad. Daarmee ging het enige en officiële, erkende en gesubsidieerde adviesorgaan van de zestigplussers op Vlaams niveau van start.
De Vlaamse Ouderenraad wordt telkens aangesteld voor vijf jaar. In overleg wordt een beheersovereenkomst opgesteld voor deze periode.
De Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is de coördinerend minister voor het ouderenbeleid in Vlaanderen.

Vanuit de beheersovereenkomst is de hoofdopdracht van de Vlaams Ouderenraad advies geven aan de Vlaamse regering, het Vlaams parlement en de strategische adviesraden. Bijkomende opdrachten zijn informatie geven, sensibiliseren rond een realistische beeldvorming van ouderen en ouder worden, sensibiliseren rond een specifiek thema in de Ouderenweek, signaleren van behoeften en problemen van ouderen en meewerken aan onderzoek.


Gewijzigd decreet ouderenbeleidsparticipatie (2013)

VR 2012 0607 DOC 0648-3 Inclusief ouderenbeleid - memorie.pdf

Aanstelling Coördinerend minister

Aanstelling en subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad

Aanstelling van de Vlaamse Ouderenraad 2011-2015

Subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad (2013)

Beheersovereenkomst 2016-2020
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring