Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Brieven verstuurd door de Vlaamse Ouderenraad

Onbelast bijverdienen: bezorgdheden vanuit de Vlaamse Ouderenraad
Vanaf 2018 wil de federale regering het mogelijk maken onbelast bij te verdienen. Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden zouden zo tot 6 000 euro per jaar kunnen bijverdienen. Vanuit het vrijwilligerswerk, het verenigingsleven, de pensioenen en de zorg zijn hier echter tal van vragen bij te stellen. Gezien de lopende onderhandelingen wijst de Vlaamse Ouderenraad op zijn dringendste bezorgdheden.
 
Aandachtspunten ouderenverenigingen voor wijziging decreet sociaal-cultureel werk
In zijn beleidsnota kondigt minister van Cultuur Sven Gatz aan het decreet sociaal-cultureel werk te willen herzien. Naar aanleiding daarvan wijzen de Vlaamse Ouderenraad en de Vlaamse ouderenverenigingen in een brief aan minister Gatz op hun voornaamste aandachtspunten met betrekking tot een eventuele herziening van het decreet.
 
Aandachtspunten vanuit de Commissie Cultuur, Leren en Maatschappelijke participatie voor het Vlaams Ouderenbeleidsplan
De Commissie Cultuur, Leren en Maatschappelijke participatie heeft na het lezen van de beleidsnota's van de ministers van Cultuur, Media en Onderwijs een aantal aandachtspunten geformuleerd. De Vlaamse Ouderenraad heeft deze naar de betrokken ministers en de Co÷rdinerend minister voor Ouderenbeleid doorgestuurd in functie van de opmaak van het nieuwe Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2019.
 
Een gratis abonnement voor gehandicapten! Ook voor 65-plussers die een handicap oplopen?
Naar aanleiding van het behoud van gratis openbaar vervoer voor personen met een handicap schreef de Vlaamse Ouderenraad een brief naar de minister van Mobiliteit, Ben Weyts, en de Co÷rdinerend minister voor Ouderenbeleid, Jo Vandeurzen. De onduidelijkheid situeert zich in de erkenning van een handicap na 65 jaar.
 
Verkiezingen 2014: Vlaamse Ouderenraad vraagt maximale participatiekansen voor oudere burgers
Op 25 mei 2014 hebben alle burgers in Vlaanderen hun stemplicht te vervullen voor de verkiezingen voor een Vlaams, federaal en Europees Parlement. Het is een weerkerend fenomeen dat zorgbehoevende en minder mobiele ouderen hun stem niet (zelf) uitbrengen vanwege allerlei obstakels en het aanbod om aan de stemplicht te ontkomen.
 
Vlaamse Ouderenraad formuleert aandachtspunten over zesde staatshervorming
Naar aanleiding van de zesde staatshervorming wordt een aanzienlijk pakket aan bevoegdheden van de federale overheid naar de gemeenschappen en gewesten doorgeschoven, waaronder ook het ouderenbeleid, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en delen van het woonbeleid. De Vlaamse Ouderenraad formuleerde enkele aandachtspunten over deze bevoegdheidsoverdracht aan minister Vandeurzen.
 
De Vlaamse Ouderenraad vraagt aandacht voor geletterdheid ouderen
In navolging van het nieuw Strategisch Plan Geletterdheid heeft de Vlaamse Ouderenraad minister Smet aangesproken op het gebrek aan aandacht voor ouderen in dat plan. Maatschappelijk gezien is er immers dringend nood aan inspanningen om de digitale kloof en de soms lage geletterdheid onder ouderen aan te pakken.
 
Vlaamse Ouderenraad onderstreept belang van betrokkenheid middenveld bij het Europees Semester
Naar aanleiding van het Europees Semester, de Europese co÷rdinatiecyclus voor het financieel, sociaal en economisch beleid, dient BelgiŰ in 2013 opnieuw een Nationaal Economisch Hervormingsprogramma en een Nationaal Sociaal Rapport op te stellen. Deze rapporten hebben tot doel de hervormingen te schetsen die de economische stabiliteit en het behalen van de EU 2020-doelstellingen moeten garanderen. Gezien de belangrijke impact van deze hervormingen, onder meer op ouderen, onderstreept de Vlaamse Ouderenraad het belang van betrokkenheid van het middenveld bij het Europees Semester.
 
Vlaamse Ouderenraad schrijft brief aan minister Crevits
Sinds enige tijd staat het gratis abonnement van De Lijn voor 65-plussers ter discussie. De Vlaamse Ouderenraad is geen voorstander van de wijziging van de huidige regeling en schreef hierover een brief aan minister van Mobiliteit Hilde Crevits.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring