Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen

Gepost op 08/04/2010


De Vlaamse overheid keurde in maart 2009 het Woonzorgdecreet goed. Het omvatte een ingrijpende hertekening van de thuiszorgdiensten en de residentiŽle en semi-residentiŽle zorg voor ouderen en hulpbehoevende personen. De uitvoeringsbesluiten voorzagen ook nieuwe programmatienormen. In opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verschaft dit rapport inzicht in welke zin deze programmatienormen verder dienen te evolueren.

Het onderzoek vertrekt van een verkenning van de relatie tussen de demografische evolutie en hulpbehoevendheid en van een tweetal buitenlandse voorbeelden. Daarnaast wordt diverse bestaande of nieuwe evidentie aangebracht om de huidige programmatienormen aan te passen of te verbeteren. Voor de gezinszorg, de schoonmaakhulp, de vrijwillige en professionele oppashulp, de woon- en zorgcentra en assistentiewoningen, de centra voor herstelverblijf en kortverblijf worden kritische bedenkingen gemaakt bij de huidige programmatienormen en worden voorstellen gedaan voor aanpassingen. Daarenboven worden scenario's aangebracht voor een meer verregaand beleid van desinstitutionalisering, en de mogelijke substitutie dat dit zou impliceren in de zorgvraag.
Toch worden geen nieuwe definitieve programmatienormen voorgesteld. Het komt de onderzoekers voor dat het Woonzorgdecreet de sector ingrijpend wenst te veranderen en ook zal veranderen. Daarenboven is een wijzigend privé-aanbod en een wijzigende rol en plaats van federaal gefinancierde voorzieningen van belang voor de uitbouw van de voorzieningen gefinancierd door de Vlaamse overheid. Het rapport brengt een aantal van deze elementen in beeld. Het illustreert trouwens dat de overheid hierbij het zicht op het geheel niet mag kwijtspelen. Pas wanneer de impact op de vraag en het gedrag van de aanbieders gestabiliseerd is, kunnen nieuwe programmatienormen voor de toekomst bepaald worden. Want programmeringsnormen zijn geen fixatie van het verleden, maar dynamische verkenningen van de toekomst.
 
2010, Jef Breda, Jozef Pacolet, Georges Hedebouw & Jonas Vogels
Leuven: HIVA
122 p., ISBN 9789088360220
publicatienr. 1335
€ 12.5
Download hier het rapport.
Klik hier om deze publicatie te bestellen.


Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel