Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Rapport: ‘Zorg op de Europese markt’

Gepost op 05/02/2010


De laatste jaren wordt de zorgsector geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen op het Europese niveau.

We denken bijvoorbeeld aan de dienstenrichtlijn, aan de richtlijn met betrekking tot grensoverschrijdende zorg en het staatssteundebat. Deze ontwikkelingen dwingen tot nadenken over de huidige organisatie van de zorgsector en beperken in veel gevallen de beleidsruimte waarover de lidstaten beschikken. Vooral de Europese economische wetgeving baart sommigen in de zorgsector zorgen.

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin publiceert nu een werknota die inzoomt op de positie van sociale diensten in de regelgeving die betrekking heeft op de interne markt. Daarbij wordt eerst ingegaan op het toepassingsgebied en de gevolgen van het EG-verdrag zelf. Vervolgens wordt deze oefening nog eens overgedaan voor de veelbesproken dienstenrichtlijn. Het verdient volgens de onderzoekers aanbeveling op het nationale niveau de regelgeving en het begrippenkader zoveel mogelijk af te stemmen op de regelgeving en op het begrippenkader die op het Europese niveau worden gehanteerd.

Het volledige rapport kan u hier raadplegen.Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel