Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Respectvol omgaan met personen met dementie. Een praktijkgids voor de zorgsector

Gepost op 16/10/2009


Auteur: Johan Abrahams; Uitgeverij Acco; ISBN: 9789033476020; 208 blz; 2009; 24,50

Het leven van personen met dementie in woonzorgcentra kan worden gehumaniseerd als er een inspirerend zorgkader aanwezig is dat de zorgcultuur aanstuurt. Aan de hand van het mnemonic-woord RESPECT wordt hier een dergelijk raamwerk voorgesteld. De auteur integreert daarbij de kennis uit de voornaamste theoretische referentiekaders en beschikbare begeleidingsmethodieken, maar reikt ook nieuwe inzichten aan zoals de impact van sociale dichtheid, het belang van de kleine verwennerij, het persoonlijk plezier- en zingevingsplan, de ‘E’- momentkaart, het pleidooi voor sociale inclusie, het verzekeren van emotionele veiligheid, …
Omdat de auteur hierbij het perspectief van de persoon met dementie centraal stelt, worden kritische vragen gesteld over onvolkomenheden in de zorgverlening: de dwang van het hygiënisme, de valkuil van de attractiviteit, de eeltvorming, de geïnstitutionaliseerde leefomgeving, de gelijke monniken-gelijke kappenbenadering, … Ook ethische vragen zoals vroegtijdige zorgplanning, medische handelingen bij het levenseinde, euthanasie en dementie maar ook het gebruik van poppen, het leugentje om bestwil en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen blijven niet onbehandeld. Om behulpzaam te zijn bij de meningsvorming dienaangaande worden de antwoorden in pro-contrapolen aangereikt zodat zorgverleners in discussie kunnen treden. De praktische grondslag van dit boek uit zich in de vertaling van de meest voorkomende dagelijkse zorgitems: voedingszorg, hygiënezorg, palliatieve en overlijdenszorg, slaaphygiëne en mobiliteitszorg. De lezer krijgt tevens een schat aan informatie over dementie als aandoening, de typische symptomen en voorkomend complex gedrag.
Het boek is bestemd voor middenkaders, diensthoofden, ergo- en kinesitherapeuten, kwaliteitscoördinatoren, vormingsverantwoordelijken en directies van woonzorgcentra. Het kan ook voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt.
Over de auteur:
Johan Abrahams, socioloog, is algemeen directeur van een zorgorganisatie die woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen, serviceflats en thuiszorgondersteunde diensten aanbiedt.


Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel