Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Ziekte, gezondheid en samenleving - Een bloemlezing van gezondheidssociologisch onderzoek

Gepost op 24/04/2009


Ziekte, gezondheid en samenleving - Een bloemlezing van gezondheidssociologisch onderzoekAuteur: Piet Bracke; Uitgeverij: Acco; 258 blz

Dit boek is een bundeling van het hedendaags gezondheidssociologisch onderzoek, hoofdzakelijk in Vlaanderen. De bonte verzameling van theoretische bijdragen - over sociale ongelijkheid en sociaal kapitaal, over medicalisatie en de verloskundige praktijk, over handicap en emancipatie - en empirische studies over, onder meer, formele en informele zorg, over jongvolwassenen met kanker, over ziekteen lijden, over handicap, over het welbevinden van senioren in rusthuizen en over de levenskwaliteit van aidspatiënten, toont de verrassend gevarieerde belangstelling van de sociologie voor de meestdiverse aspecten van gezondheid, haar maatschappelijke wortels en haar gevolgen voor individu ensamenleving.

Piet Bracke is als hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent. Hij doceert er algemene sociologische vakken, naast een gevorderd vak gezondheidssociologie. Daarnaast verricht hij, als lid vande onderzoeksgroep Hedera (Health & Demographic Research-Ghent University: www.hedera.ugent.be), onderzoekop het raakvlak van de gezondheidssociologie met de gezinssociologie. Gender of de verhoudingen tussen vrouwen en mannen zijn in zijn wetenschappelijk onderzoek nooit veraf. Mentale gezondheid en subjectief welbevinden staan doorgaans eveneens centraal. Vandaar ook zijn aandacht voor de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke positie van personen met psychische problemen. In de nabije toekomst zal hij zich meer richten op internationaal vergelijkend onderzoek van gezondheidssociologische thema’s.Je kan het boek o.a. hier aankopen.
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring