Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Ouderen in Vlaanderen en Europa

Gepost op 20/03/2009


Tussen vermogen en afhankelijkheid

Auteurs:              Bea Cantillon, Karel Van den Bosch en Stijn Lefebure (red.)
 
Het Consortium Vergrijzing in Vlaanderen en Europa (CoViVE) voert beleidsgericht onderzoek naar de socio-economische impact van de vergrijzing in Vlaanderen en Europa. Centraal staan de verdeling van de economische last van de veroudering tussen en binnen generaties, de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en de participatie van ouderen in het arbeidsbestel en het maatschappelijke leven. Dit boek beschrijft de socio-economische en demografische levensomstandigheden van Vlaamse ouderen aan de hand van de recentste gegevens, en bekijkt hoe de Vlaamse oudere zich verhoudt tot leeftijdsgenoten in andere delen van België en Europa. Centraal staat de vraag wat deze positiebepaling betekent voor het Vlaamse beleid. Deze uitgave laat de Vlaamse wetenschappelijke experten reflecteren over de socio-economische, demografische en beleidsmatige uitdagingen voor de toekomstige vergrijzingsproblematiek in Vlaanderen en België.
 
Bea Cantillon is directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen. Ze doceert over de welvaartsstaat en het sociaal beleid in België en Europa. Ze publiceerde onder meer over de gevolgen van de sociodemografische veranderingen voor de sociale zekerheid, over sociale indicatoren en over het sociale beleid in Europa.
Karel Van den Bosch werkt voor het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen. Hij is verantwoordelijk voor een aantal onderzoeksprojecten inzake armoede, inkomensverdeling en ouderen. Daarnaast doceert hij het vak statistiek 2.
Stijn Lefebure is onderzoeker aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. Hij voert in het kader van CoViVE onderzoek naar de socio-economische impact van de vergrijzing in Vlaanderen, België en Europa. Zijn aandacht gaat uit naar de vermogens- en inkomensdimensie van de sociale ongelijkheid bij ouderen.
 
ISBN 978 90 334 7338 8
NUR 741
16 x 24 cm, 240 blz.
€ 45


Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring