Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Gezondheid en gezondheidsgedrag in het Vlaamse Gewest

Gepost op 20/03/2009


Inzake heel wat aspecten van de gezondheid en het gezondheidsgedrag komen verschillen naar voor naargelang het geslacht, de leeftijd en de opleiding van de betrokkene. Maar ook het huishoudtype waartoe iemand behoort varieert systematisch op deze kenmerken. In dit SVR-rapport wordt nagegaan of gezondheidsverschillen naargelang het huishoudtype volledig of gedeeltelijk verdwijnen of daarentegen standhouden als deze persoonskenmerken en andere socio-economische en omgevingsverschillen in rekening worden gebracht.

Alleenwonende personen en alleenstaande ouders vertonen voornamelijk inzake hun psychische gezondheid en hun sociale ondersteuning een grotere kwetsbaarheid, ook als men controleert voor de demografische en socio-economische verschillen die samengaan met deze twee huishoudtypes. Deze verhoogde kwetsbaarheid gaat gepaard met een verhoogd risicogedrag in die zin dat deze personen meer naar alcohol en tabak grijpen. Deze resultaten wijzen op de noodzaak van een bijzondere aandacht voor deze groepen bij het uitwerken van een preventief gezondheidsbeleid. Gezondheidsverschillen tussen paren met en zonder inwonende kinderen komen niet zo frequent voor.

Deze SVR-studie bevestigt tevens de grote impact van het opleidingsniveau op de gezondheid en het gezondheidsgedrag. Enkel bij preventieve gezondheidscontroles speelt opleiding zelden een rol. Verschillen naargelang andere socio-economische kenmerken, zoals het huishoudinkomen en de bewonerstitel, zijn minder systematisch aanwezig en minder uitgesproken. Omgevingskenmerken spelen soms een directe rol.

Het raadplegen van de gezondheidsvoorzieningen is in Vlaanderen in de eerste plaats functie van het eigen oordeel over de eigen gezondheid. Socio-economische verschillen spelen geen rechtstreekse rol, maar het oordeel over de eigen gezondheid verrekent wel allerlei socio-economische gradiënten.
Onderaan kunt u dit rapport downloaden.

Meer informatie:
Martine Corijn
Studiedienst van de Vlaamse Regering
02 553 42 08


Bijlagen:
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring