Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Op latere leeftijd

Gepost op 22/11/2004


De leefsituatie van 55-plussers in Vlaanderen Thérèse Jacobs, Lieve Vanderleyden & Lut Vanden Boer (Red.), 2004

Uitgeverij Garant
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen

tel: 03 231 29 00
fax: 03 233 26 59

e-mail: info@maklu.be

 

Dit boek bouwt voort op een traditie binnen het CBGS: het opzetten en rapporteren van onderzoek naar de leefsituatie van ouderen. Een survey bij ongeveer 2500 thuiswonende personen tussen 55 en 90 jaar oud in Vlaanderen maakt hun leefwereld toegankelijk voor beleidsverantwoordelijken, studenten en onderzoekers.

 

In het boek stellen de auteurs de verschillende aspecten van het dagdagelijkse leven van ouderen aan de orde. Leven ouderen alleen of samen met anderen en, met wie? Hoe is het gesteld met hun gezondheid? Wie draagt zorg voor wie en wat met de zorgpreferenties? Zijn ouderen actief of eerder passief? Met wie onderhouden ze contacten? Hoe wonen ze? Het zijn enkele vragen die ons hebben geleid bij de zoektocht naar het dagelijks leven in  het licht van het centrale concept van ‘levenskwaliteit’ op latere leeftijd.

 

 

De aanwezigheid in onze samenleving van een grote groep jongere ouderen wekt de indruk dat zij model staan voor de ouderen in het algemeen. Al blijven ouderen steeds langer ‘jong’ en zelfredzaam, ook minder actief worden en afhankelijkheid maken deel uit van het leven. In de slotbeschouwingen gaat bijzondere aandacht naar de paradigmawissel van een deficitmodel naar een competentiemodel en naar de implicaties van deze inzichten voor het ouderenbeleid.Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring