Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Naar Grijsland. Uitvaart van onze welvaart

Gepost op 14/04/2006


Auteur: Koen De Leus, Paul Huybrechts Uitgeverij: Roularta Books

Het aandeel van de 60-plussers beliep tot voor kort in geen enkel land meer dan 5 procent.  Vandaag bedraagt het percentage ouderen in de geïndustrialiseerde landen 20 procent.  Over 40 jaar groeit dat aandeel tot 35 procent.  Vooral Japan en Europa worden getroffen door die grijze explosie, die een gevolg is van de stijging van de levensverwachting, de daling van de geboortegraad en het ouder worden van de babyboomers.

De daling van de beroepsbevolking die hieruit voortvloeit, heeft pijnlijke gevolgen.  Veel prangende vragen rijzen.  Is onze welvaartstaat gedoemd te verdwijnen?  Vandaag staan vier 20-65-jarigen tegenover elke senior.  Tegen 2050 is die verhouding twee op één senior.  De pensioenkosten worden ondraaglijk.  De kosten voor gezondheidszorg rijzen de pan uit.  De schulden in Europa lopen op, richting 150 procent van het nationaal product en meer.

Dat is wat gebeurt als we niets ondernemen.  Jongeren krijgen een dubbele rekening.  Ze moeten de pensioenen betalen van de ouderen en ze moeten hun eigen later pensioen bijeensparen.  Daarvoor zullen ze veel langer moeten werken dan de ouderen hebben gewerkt.

Hoe kan die catastrofe worden afgewend?  Welke gevolgen heeft dit alles voor de financiële markten?  Voor Vlaanderen, België en Europa?  Op al die vragen probeert de studie van Koen De Leus een antwoord te geven.

Voor meer info kan u terecht op www.roulartabooks.be

 Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring