Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Regelgeving in het welzijnswerk

Gepost op 19/11/2004


Mieke Vogels, 2004, Uitgeverij Lannoo Campus

Regelgeving in het welzijnswerk

Mieke Vogels, 2004

Uitgeverij Lannoo Campus
Naamsesteenweg 203
3001 Leuven

www.lannoocampus.com

 

 

In het begrip ‘welzijnsregelgeving’ verwijst ‘regelgeving’ naar een overheid die regels bepaalt. Die overheid bepaalt wie toegang heeft tot welke voorzieningen en onder welke voorwaarden. Diezelfde overheid bepaalt eveneens wie een voorziening mag oprichten, hoe die gesubsidieerd en gecontroleerd zal worden en wat de minimale kwaliteitseisen zijn.
De welzijnswerker zal in de eerste plaats geconfronteerd worden met de vraag van de cliënt die hulp, zorg nodig heeft. Dit handboek zoomt daarom vooral in op de regelgeving die de toegangsvoorwaarden voor de cliënt bepaalt. De welzijnswerker maakt echter ook deel uit van een organisatie of voorziening en is dus mee verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. In tweede orde wordt dan ook stilgestaan bij de kwaliteitseisen die de overheid oplegt aan de door haar erkende voorzieningen.
De welzijnsregelgeving in Vlaanderen is een samenspel tussen én de federale én de Vlaamse én de lokale overheden. In dit handboek worden kort de wettelijke krijtlijnen belicht die de federale overheid uittekent om het welzijn van haar burgers te garanderen (via de sociale zekerheid / sociale wetgeving) en wat de recente wijzigingen in de spelregels voor de gemeenten omvatten: het vernieuwde gemeentefonds, het lokaal sociaal beleidsdecreet en het sociale huis. Het overgrote deel van het boek behandelt uitgebreid de Vlaamse welzijnsregelgevingGa terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring