Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Ouderen in Vlaanderen 1975-2005: Een terugblik in de toekomst

Gepost op 10/05/2007


Auteurs: Bea Cantillon, Karel Van Den Bosch en Stijn Lefebure (red.); Uitgeverij: Acco Leuven; 208 blz

Het Consortium Vergrijzing in Vlaanderen en Europa (CoViVE) voert beleidsgericht onderzoek naar de socio-economische impact van de vergrijzing in Vlaanderen en Europa. Centraal staan de verdeling van de economische last van de veroudering tussen en binnen generaties; de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en de participatie van ouderen in het arbeidsbestel en het maatschappelijk leven. Dit boek levert een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk debat over de veroudering dat momenteel in heel Europa wordt gevoerd. Door de historische wortels van de vergrijzing te belichten wordt duidelijk dat de kenmerken van het toekomstige vergrijsde Vlaanderen vandaag al zijn vastgelegd. Van de generaties die de komende 40 jaar met pensioen zullen gaan zal het kinderaantal, opleidingsniveau en vele andere sociologische kenmerken niet of nauwelijks nog wijzigen. Deze uitgave laat de Vlaamse wetenschappelijk experten reflecteren over de gevolgen van de socio-economische, demografische en en beleidsmatige veranderingen in de voorbije dertig jaar voor de toekomstige vergrijzingsproblematiek in Vlaanderen en België.

BEA CANTILLON is directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen. Ze doceert over de welvaartsstaat en het sociaal beleid in België en in Europa. Ze publiceerde o.m. over de gevolgen van de socio-demografische veranderingen voor de sociale zekerheid, over sociale indicatoren en over het sociale beleid in Europa. KAREL VAN DEN BOSCH is onderzoeker en projectleider aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoeksinteresses zijn armoede, inkomensverdeling en de impact van de welvaartsstaat op deze. STIJN LEFEBURE is als socioloog verbonden aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen. Hij voert in het kader van CoViVE onderzoek naar de socio-economische impact van de vergrijzing in Vlaanderen, België en Europa. Zijn aandacht gaat uit naar de vermogens- en inkomensdimensie van de sociale ongelijkheid bij ouderen.

Titel: Ouderen in Vlaanderen 1975-2005
Auteurs: Bea Cantillon, Karel Van Den Bosch en Stijn Lefebure (red.)
Uitgeverij: Acco Leuven
ISBN: 978-90-334-6483-6
Prijs: 45,00 €Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring