Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Het rusthuis. Leven in, kiezen voor

Gepost op 25/08/2005


Platform Home-Info, Uitgeverij Garant

Het boek met als titel Het rusthuis. Leven in, kiezen voor wil bijdragen tot een juistere beeldvorming omtrent het leven in het rusthuis. Ze schetst hoe hedendaagse rusthuizen streven naar een kwaliteitsvolle zorg-en dienstverlening. Het zijn immers niet alleen de inrichting van het rusthuis, de maaltijden en de vriendelijkheid van het personeel die de kwaliteit van het rusthuis uitmaken.  Ook het respect voor de privacy en de autonomie, de animatie, de informatieverstrekking, het wooncomfort en de relatie met de familie, de buurt en de wereld zijn belangrijke kwaliteitsaspecten.

Een ander belangrijk thema is het wettelijk kader met onder meer de onderhoudsplicht, de betaling van het rusthuis, de OCMW-tussenkomst en de wederzijdse rechten en plichten.

Met het boek wil het Platform Home-Info kandidaat-rusthuisbewoners, hun familie en hulpverleners informeren over alle elementen die bij het kiezen van een rusthuis doorslaggevend kunnen zijn.  Ook als de betrokkene al in het rusthuis woont, bevat het boek heel wat bruikbare informatie. Kennis van het wettelijke kader, weten wat men van het rusthuis mag verwachten, maakt mensnen sterker wanneer zij in dialoog treden met het personeel en de directie van het rusthuis.

Het boek gaat in hoofdzaak over rusthuizen.  Het aanbod in de thuiszorg wordt er in bijlage beknopt in behandeld omdat een goed gebruik van de thuiszorgvoorzieningen een verhuizing naar het rusthuis overbodig kan maken of kan uitstellen.

Deel I behandelt het leven en wonen in het rusthuis. Elk hoofdstuk in dit deel behandelt een thema en wordt afgesloten met een vragenlijst die het hoofdstuk samenvat in concrete aandachtspunten bij de keuze van een rusthuis.  Belangrijke onderwerpen zijn de relatie van het rusthuis met de omgeving, de animatie, de privacy, de autonomie, communicatie, de relatie met de familie en actuele tendensen in de ouderenzorg. 

In deel II wordt de wetgeving omtrent rusthuizen behandeld. Zonder afbreuk te willen doen aan de exactheid werd er gestreefd naar een eenvoudige voorstelling van zaken. Belangrijke onderwerpen in dit deel zijn de betaling van het rusthuis, de OCMW-tussenkomst, de onderhoudsplicht en de wederzijdse rechten en plichten.

Beide delen vormen een geheel omdat ze aanvullend zijn. Toch kunnen ze afzonderlijk worden gelezen.

Het is de eerste keer dat er in een boek aandacht gaat naar zowel de menselijke aspecten van het leven in het rusthuis als naar de reglementering en het wettelijk kader.  Aansluitend op dit boek is een interactief vormingspakket samengesteld, dat vooral gericht is naar seniorenorganisatie.

Het boek werd uitgegeven bij de Uitgeverij Garant en is te koop in de boekhandel. De prijs bedraagt 13,90.  Het is eveneens te verkrijgen bij het Platform Home-Info, Groot Eiland 74 te 1000 Brussel en kan verstuurd worden na telefonische bestelling: 02/511.91.20.Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel