Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Gepost op 01/01/1970


Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorgVlaams minister Jo Vandeurzen verplicht de sector vanaf 1 januari 2015 een beleid te ontwikkelen om bewust, structureel en doordacht met structureel grensoverschrijdend gedrag van hulpverleners ten aanzien van zorgvragers om te gaan.

In dit boek leren werknemers in de zorgsector hoe op een constructieve manier om te gaan met grensoverschrijdend gedrag van medewerkers. Wat kan jij of je organisatie doen om grensoverschrijdend gedrag van medewerkers te voorkomen en welke stappen kan je zetten als een medewerker 'zijn boekje te buiten' gaat?

Na een overzicht van het wetgevend kader en de historiek, gaat er ook aandacht naar de taboesfeer rond seksualiteit in de zorgsetting.

Om na te gaan hoe een dergelijk referentiekader moet worden vormgegeven, bekijkt het boek hoe men in andere sectoren met deze thematiek omgaat en wordt er inspiratie uit het buitenland gehaald. Het boek gaat tevens in op procedures om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en detecteren: ook hier wordt nagegaan welke procedures in andere sectoren en in het buitenland worden gehanteerd.

Tot slot besteed het boek aandacht aan hoe men als zorgvoorziening dient te reageren op gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en reikt het handvaten aan voor een adequate en aangepaste reactie.

Het registratiesysteem dat geanonimiseerde gegevens bijhoudt over de gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Hoe ga je concreet aan de slag?

Eindigen doen de auteurs met enkele kritische bedenkingen en beleidsaanbevelingen.

Dit boek biedt directeurs, hoofdverpleegkundigen en andere medewerkers werkzaam in de zorg handvaten om deze verplichte denkoefening te realiseren.

Auteur(s): Els Messelis, Ellen Van Houdenhove, Jan Van Velthoven
ISBN: 978-2-509-02429-9

Je kan het boek o.a. hier aankopen.
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring