Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Ouder worden in je buurt: een methodiek voor kwetsbare ouderen

Gepost op 13/02/2015


Ouder worden in je buurt: een methodiek voor kwetsbare ouderenHet project 'Ouder worden in je buurt' wil vraag en aanbod voor kwetsbare ouderen (al dan niet met een migratieachtergrond) beter op elkaar afstemmen. Meer concreet maken ouderen in zes bijeenkomsten kennis met de diensten en voorzieningen in hun buurt. Ouderen en zorg- en dienstverleners leren elkaar beter kennen en krijgen zo informatie van en over elkaar uit eerste hand. Een win-win situatie voor iedereen.

Het pakket werd ontwikkeld door de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg en de Brusselse Foyer vzw en wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle lokale sociale voorzieningen (OCMW, voorzieningen van steden en gemeenten, lokale dienstencentra, thuiszorg, samenlevingsopbouw, diverse verenigingen, ) die het pakket willen uitvoeren in hun stad of gemeente. In Oost-Vlaanderen is er daarnaast ook de mogelijkheid om, via de dienst Maatschappelijke Participatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, om een subsidie van 2000 euro per uitvoering aan te vragen. Bovendien biedt het provinciebestuur op geregelde tijdstippen vormingen aan voor de voorlichters/lokale projectuitvoerders.

Sterkte van de methodiek en de materialen
- Werkt volgens een bepaald pedagogisch concept.
- Laagdrempelig: het pakket is ook toegankelijk voor wie laaggeschoold of laaggeletterd is. Daarom is er veelvuldig gebruik van film- en fotomateriaal.
- Flexibel en modulair: 'Ouder worden in je buurt' kan flexibel worden gebruikt, aangepast aan de thema's en knelpunten die leven binnen de groep. Tot slot is het een modulair aanbod, dit wil zeggen dat je vanaf de derde sessie zelf de inhoud kan bepalen en dat het mogelijk is om extra sessies in te lassen.
- Meertalig: om het pakket toegankelijker te maken voor anderstaligen is het niet alleen beschikbaar in het Nederlands. Er is ook een Arabische, Turkse, Griekse, Italiaanse en Spaanse versie.

Kracht van het project
- Tegemoetkomen aan alledaagse praktische problemen van de ouderen.
- Inventarisatie van noden en behoeften van de ouderen.
- Praktische aanknopingspunten voor de diensten en voorzieningen.
- Schept een kader waarin andere vervolginitiatieven beter kunnen worden ontwikkeld.
- Werkt aan een meer vraaggestuurde aanbod voor ouderen.

Meer info over het project en het aanvragen van het pakket vind je:

Voor Oost-Vlaanderen hier

Voor Limburg hier

Voor Brussel neem je contact op met de Brusselse Foyer vzw


Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring