Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Rapport: De sociale staat van Vlaanderen 2013

Gepost op 01/01/1970


Rapport: De sociale staat van Vlaanderen 2013In deze studie wordt de leefsituatie van de burger benaderd vanuit zeven levensdomeinen: onderwijs en opleiding, werk en arbeidsparticipatie, inkomen en armoede, gezondheid en zorg, wonen en woonomgeving, participatie en mobiliteit. Na een historisch (2009) en een Europees vergelijkend (2011) perspectief, richt de Studiedienst van de Vlaamse regering in 2013 de blik op de toekomst.

Binnen elk levensdomein selecteerde de Studiedienst een uitdaging aan de hand van een sterkte-zwakteanalyse op basis van de vaststellingen in de twee vorige edities van de Sociale Staat van Vlaanderen:

•Onderwijs en opleiding: ongekwalificeerde uitstroom

•Werk en arbeidsparticipatie: werkbaar werk

•Inkomen en armoede: inkomenssituatie van eenoudergezinnen

•Gezondheid en zorg: geestelijke gezondheid

•Wonen en woonomgeving: energiearmoede en energie-efficiëntie

•Participatie: digitale participatie

•Mobiliteit: verkeersleefbaarheid

Wat is de stand van zaken op het vlak van de aangegeven uitdaging? Hoe zal de situatie er bij constant beleid uitzien over 10 jaar? Welke beleidsmaatregelen of goede praktijkvoorbeelden hebben in andere regio's/gewesten of Europese landen hun waarde bewezen in de aanpak van de geschetste uitdaging? Zijn deze beleidsmaatregelen of goede praktijkvoorbeelden toepasbaar in Vlaanderen? Kunnen ze ook worden aangegrepen om eventuele kloven tussen sociaaleconomische en sociaal demografische groepen te verkleinen? Wat zijn daarbij de belemmeringen en/of opportuniteiten?

Al deze vragen werden voor elke uitdaging door Vlaamse universiteiten en hogescholen opgenomen. Hun analyses werden gebundeld in de SVR-studie "De sociale staat van Vlaanderen 2013".

Lees een samenvatting en download De sociale staat van Vlaanderen 2013.

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring