Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Toolkit Verzilveren. Handvatten voor het benutten van de kennis en ervaring van senioren (Nederlandse publicatie)

Gepost op 27/09/2013


Toolkit Verzilveren. Handvatten voor het benutten van de kennis en ervaring van senioren (Nederlandse publicatie)Het is bekend: het aantal 65-plussers neemt snel toe en maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse bevolking. Wat oneerbiedig noemen we dat ‘vergrijzing’. We associëren de vergrijzing vooral met bedreigingen: hoe houden we onze pensioenen en ouderenzorg overeind? Maar steeds vaker zien we ook de andere kant van de medaille: een groeiende groep mensen met een enorm potentieel aan kennis, ervaring en tijd dat erom vraagt ‘verzilverd’ te worden. Senioren doen overigens al veel. Bijna de helft van al het vrijwilligerswerk wordt bijvoorbeeld verricht door mensen tussen de 55 en 75 jaar. Bovendien besteden 65-plussers relatief veel tijd aan mantelzorg en passen ze op hun kleinkinderen. Uit onderzoek blijkt echter dat er nog een groot onaangesproken potentieel is onder 65-plussers. Mensen geven aan dat zij zich nog best ergens voor willen inzetten, als zij daar tenminste voor gevraagd worden en de juiste randvoorwaarden worden geboden.

Praktische handvatten
Om senioren meer mogelijkheden te geven zinvol en vitaal ouder te worden, heeft MOVISIE in 2006 het programma Zilveren Kracht opgezet. Hierin staat een omslag in het denken centraal: ouderen niet zien als last, maar als mensen met een groot potentieel aan kennis en ervaring. De kennis en praktijkervaring die MOVISIE heeft opgebouwd met dit programma, ligt ten grondslag aan deze toolkit. Waar vind je als senior de mogelijkheden om je kennis en ervaring in te zetten? En hoe verzilver je het potentieel van senioren als maatschappelijke organisatie of gemeente? Met deze publicatie bieden we praktische handvatten als antwoord op deze vragen.

Uit de praktijk weten we dat bij het verzilveren vier partijen een belangrijke rol spelen: senioren zelf, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Voor elke partij wordt in aparte hoofdstukken op een rij gezet hoe ze aan de slag kunt gaan. Met praktische instrumenten en voorbeelden.

Bijlagen:
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel