Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Effectenstudie regeringsmaatregelen in pensioenen en werkloosheid

Gepost op 06/03/2013


Effectenstudie regeringsmaatregelen in pensioenen en werkloosheid Het Federaal Planbureau heeft de effecten van de recente regeringsmaatregelen op vlak van werkloosheid en pensioenen bestudeerd. De strengere voorwaarden voor vervroegd pensioen en werkloosheid met bedrijfstoeslag, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de lagere valorisatie van bepaalde gelijkgestelde periodes worden onder de loep genomen. Het rapport analyseert bovendien de verschillende impact van de maatregelen op mannen en vrouwen in de verschillende pensioenstelsels.

Het Planbureau stelt vast dat de uitstelling van de pensionering leidt tot een daling van het aantal gerechtigden, maar gepaard gaat met een stijging van de gemiddelde pensioenen. Dit dubbel effect is doorgaans sterker bij vrouwen dan mannen. Daarnaast blijkt dat de lagere valorisatie van bepaalde gelijkgestelde periodes slechts voor zeer lichte daling van de pensioenen te zorgen, zonder dat dit noemenswaardige veranderingen veroorzaakt in het armoederisico van de gepensioneerden. Anderzijds verhoogt de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen wel het armoederisico voor samenwonenden met gezinslast en alleenstaanden.


Bijlagen:
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring