Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Mediageletterdheid in een digitale wereld

Gepost op 09/11/2011


In ‘Mediageletterdheid in een digitale wereld’ presenteren medewerkers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering en onderzoekers van verschillende Vlaamse universiteiten onderzoeksresultaten over mediabezit en -gebruik, over de digitale kloof en over de gevolgen ervan. De data komen van de jaarlijkse survey naar waarden, houdingen en gedragingen (SCV-survey) die in 2010 en in enkele voorgaande jaren een speciale module rond media en ICT bevatte.


De eerste bijdrage is van Marie-Anne Moreas en Jan Pickery. Zij onderzoeken de ongelijke verspreiding van bezit en gebruik van ICT alsook de verdieping en verbreding van die kloof. In een volgend artikel bestuderen dezelfde auteurs de democratiserende potentie van smartphones en interactieve digitale televisie. Voor verschillende internettoepassingen is het bezit van een computer met internetaansluiting tegenwoordig immers niet meer noodzakelijk. Bevolkingsgroepen waarbij een computer minder ingeburgerd is, hebben wel vaker een gsm of smartphone en (digitale) televisie in huis. Naarmate die toestellen meer internettoepassingen toelaten, kunnen zij misschien bijdragen tot het dichten van de digitale kloof. In een derde bijdrage trachten Steve Paulussen, Cédric Courtois, Hadewijch Vanwynsberghe en Pieter Verdegem profielen op te stellen op basis van één aspect van mediageletterdheid. De auteurs gaan na of Vlamingen in te delen zijn op basis van hun digitaal vaardigheidsniveau; of de “klassieke socio-demografische determinanten” van ICT-bezit en -gebruik ook goede voorspellers zijn van het digitale vaardigheidsniveau en of dat niveau een impact heeft op de aard van het mediagebruik. Hans Martens en Philippe Meers richten zich op de effecten van mediageletterdheid en meer specifiek van mediagebruik. Hebben offline en online mediagebruik een impact op cultuurparticipatie, politieke participatie en deelname aan het verenigingsleven? Hebben de kritische stemmen die poneren dat de overvloed aan informatie en entertainment ten koste gaat van maatschappelijke participatie wel gelijk? Ilse Mariën en Leo Van Audenhove ten slotte plaatsen enkele kritische vraagtekens bij het overgrote deel van het onderzoek dat gevoerd wordt naar mediageletterdheid en de determinanten ervan.

Link: Download het rapport onder redactie van Marie-Anne Moreas en Jan Pickery (Studiedienst van de Vlaamse Regering) via http://statbel.fgov.be/nl/modules/digibib/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/1606_mediageletterdheid_in_een_digitale_wereld.jsp.


Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel