Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Spelen op het middenveld

Gepost op 28/12/2004


Vrijetijdssport als ontspanning, ontplooiing en ontmoeting.Jeroen Scheerder, 2004

Uitgeverij Lannoo, Tielt
14,95 euro
Het essay is verkrijgbaar in de boekhandel.

Vrijetijdssport betekent zowel ontspanning, ontplooiing als ontmoeting. Jeroen Scheerder gaat na wat deze uitspraak op maatschappelijk vlak betekent voor Vlaanderen. Vanuit een sportsociologisch perspectief wordt een zeer leesbare analyse gemaakt van het hedendaagse sportlandschap, zowel van het ‘veld’ als van de ‘spelers’ op en rond dat veld. Daarvoor doet de auteur uitgebreid een beroep op heel wat beschikbaar onderzoeksmateriaal, waaronder de belangrijkste bevindingen uit zijn doctoraatswerk.

Spelen op het middenveld stoffeert het actuele discours over sport als sociale motor met een rijkdom aan cijfergegevens. De auteur geeft eerst een sociaal-historisch overzicht van het gevoerde overheidsbeleid in Vlaanderen. Daarbij focust hij op de belangrijkste beleidsacties in relatie tot een aantal sociaal-economische ontwikkelingen in onze samenleving. Vervolgens staat het maatschappelijke draagvlak van de sport centraal. Zowel de sportdeelname als het sportveld worden in kaart gebracht en hypothesen worden naar voren geschoven en empirisch getoetst. In het derde deel gaat de auteur op zoek naar verschuivingen in sportdeelnamestijlen om op basis van deze trendanalyse tot de identificatie van een aantal sportsegmenten te komen. Ter afronding formuleert Jeroen Scheerder een aantal nabeschouwingen die de inzet kunnen zijn voor een open debat over sport en beleid.

 Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel