Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Ouderenzorg met toekomst

Gepost op 28/04/2011


Visies en voorbeelden van een nieuwe aanpak

Max de Coole en Toon Verlaan (Red.)
ISBN: 978 90 8850 043 5
200 pagina's
1e druk, 2009

Ouderen worden in de moderne samenleving steeds jonger, ze blijven langer vitaal. Toch zal door de demografische ontwikkeling de vraag naar zorg de komende jaren alleen maar stijgen. Hoe speelt de samenleving in op tekorten die de oudere burger ervaart?

Ouderenzorg is een groot maatschappelijk thema en vergt een omvattende visie. En dat niet alleen vanwege de toenemende kosten. Essentieel bij het nadenken over duurzame oplossingen voor de toekomstige ouderenzorg is het gezichtspunt dat ouderen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en blijven dragen. Dat geldt zowel voor vitale- als zorgafhankelijke ouderen. Vervolgens moeten aanbieders van zorg ondernemend handelen om ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Samenwerking is daarbij een voorwaarde en de overheid treedt faciliterend op.

Auteurs schetsen een visie en doen verslag van hun ervaring vanuit verschillende betrokkenheid: zowel denkers, beleidsmakers als direct verantwoordelijken in de zorg.

Ouderenzorg is een groot thema. Een thema ook dat door velen van cruciaal belang wordt gevonden als graadmeter voor het niveau van welvaart en welzijn in dit land. ‘Uiteindelijk is het een kwestie van fatsoen en beschaving’, zegt Dick Herfst, bestuurder van een grote zorgorganisatie, in deze bundel.

De samenstellers van Ouderenzorg met toekomst maken deel uit van de redactie van Gerôn, tijdschrift over ouder worden en samenleving. In die hoedanigheid hebben zij dankbaar gebruik gemaakt van een uitgebreid netwerk van bevlogen en deskundige auteurs.


Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel