Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Doe mee! Over ouderen en maatschappelijke participatie

Gepost op 24/03/2011


Auteurs: Dominique Verté, Sarah Dury, Liesbeth De Donder, Tine Buffel & Nico De Witte

Het stopzetten van de beroepsactiviteiten is voor veel ouderen het startsein voor
een nieuwe andere daginvulling en voor een (her)nieuwde participatie in de
maatschappij. Ouderen kunnen op zeer veel verschillende manieren participeren
aan het maatschappelijk leven. Maar deze participatie is niet voor elke oudere
gelijk. Ouderen verschillen niet alleen in de manier van participatie, maar ook
in intensiteit en de domeinen waarin ze participeren. Voorliggend boek wil een
antwoord bieden op de vraag wat het profiel is van ouderen die participeren, welke ouderen niet participeren en wat de knelpunten zijn. De resultaten zijn gebaseerd
op West-Vlaamse steden en gemeenten en worden vergeleken met de Vlaamse gemiddelden.
Het boek biedt de lezer gedetailleerd en ongezien cijfermateriaal over deelname aan de informele zorg, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, politieke en culturele participatie etc. Het reikt ook beleidsondersteunende handvatten aan om de actieve participatie van ouderen aan de samenleving te bevorderen. Samenvattend is het boek te beschouwen als een warme oproep aan de ouderen zelf om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving.
De auteurs van het boek zijn verbonden aan de Vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en aan de Hogeschool Gent.

Het boek ‘Doe mee! Over ouderen en maatschappelijke participatie’ is het derde deel in een reeks. Eerder verschenen ‘Schaakmat of aan zet: Monitor voor lokaal ouderenbeleid in Vlaanderen’ (2007) en ‘Klaar? Actie! Over ouderen en cultuurparticipatie’ (2010).
Het boek kan besteld worden bij het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis. De kostprijs is 25 euro.Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring