Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Dementie, hoe ermee omgaan? Nieuwe gratis gids voor de praktijk

Gepost op 14/02/2011


De Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) hebben een nieuwe brochure uitgebracht in het kader van hun ‘luisternetwerk van notarissen’: 'Dementie, hoe ermee omgaan?' Met deze praktische gids willen beide organisaties mensen die aan Alzheimer of een aanverwante ziekte lijden, de nodige steun bieden.

Op het ogenblik dat de diagnose wordt gesteld, komt dit vaak zwaar aan. Toch verandert niet alles van de ene dag op de andere. Het leven gaat voort.

Net als de vorige publicaties, 'Wat te doen wanneer uw partner overlijdt?'* en 'Wat te doen bij een scheiding'*, schenkt de informatie in deze gids veel aandacht aan waarden als respect en bescherming van de persoon. Kortom, 46 pagina’s neutrale en objectieve informatie in een handig formaat.

Een nieuwe brochure
Dementie treft in België ruim 160 000 personen, waarvan ruim de helft Alzheimer heeft. Het beeld dat we van deze ongeneeslijke neurodegeneratieve ziekte hebben, spitst zich echter al te vaak toe op het laatste stadium van deze aandoening. Dit negatieve imago weegt op de persoon zelf en op zijn naaste omgeving. De KBS en het notariaat willen zich samen inspannen om de levenskwaliteit te verbeteren van de mensen die door deze ziekte zijn getroffen. Daarom publiceren zij een nieuwe brochure: ‘Dementie, hoe ermee omgaan?’.
 
Een nieuwe invalshoek: de zieke zelf
Wanneer uzelf, of een van uw naasten, te horen krijgt dat u getroffen bent door een of andere vorm van dementie, zorgt dat vaak voor een schok. Als zo’n diagnose gesteld wordt, weet men dat niets nog zal zijn zoals voorheen. Nochtans verandert niet alles van de ene op de andere dag. Het leven gaat verder. Dat is ook de insteek van deze gids. Hij richt zich, voor alles, op de persoon die door Alzheimer of een gelijkaardige ziekte is getroffen.
Met deze gids willen de KBS en het notariaat informatie aanreiken die centrale waarden als respect en bescherming van de persoonlijke waarden, als uitgangspunt neemt. Hij belicht heel wat verschillende aspecten die het dagelijkse leven van de patiënt sterk kunnen beïnvloeden.
 
Waarom deze reeks brochures?
Op minder dan zes maanden tijd hebben de KBS en de notarissen drie brochures gepubliceerd: 'Wat te doen wanneer uw partner overlijdt?', 'Wat te doen bij een scheiding?' en deze brochure over dementie. Het principe is telkens identiek: actie ondernemen bij een schijnbaar onbelangrijk detail, kan het leven van bepaalde personen danig verbeteren. Het komt er dan wel op aan dat detail te detecteren.
Geïnspireerd door dit idee, stelde de KBS aan het notariaat voor om een ‘Luisternetwerk van notarissen’ te installeren. Elk jaar ontvangen de notarissen immers meer dan 2,5 miljoen cliënten en zij zijn dus uitstekend geplaatst om de pols van de samenleving te nemen. De KBS heeft dan talrijke getuigenissen verzameld van notarissen, getuigenissen die verschillende, weinig of niet gekende sociale mistoestanden blootlegden. Op basis daarvan werden dan verschillende projecten opgestart, waarvan deze reeks gidsen er eentje is.

46 pagina’s neutrale en objectieve informatie in een handig formaat.

Waar vindt u deze gids?
Deze brochure is gratis beschikbaar bij uw notaris en kan gratis worden besteld bij de Koning Boudewijnstichting.
tel.: 070 233 728


Bijlagen:
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel