Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Chinese vrijwilligers? Over de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarkt

Gepost op 09/02/2011


Chinese vrijwilligers? Over de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarktAuteurs: Eva Hambach; Lesley Hustinx, Guy Redig (editors)

Nieuwe publicatie over zin of onzin van “geleid” vrijwilligerswerk
 
De revival van het vrijwilligerswerk is al een aantal jaren een feit. Maar recent duiken nieuwe vormen van vrijwilligerswerk op: in het bedrijfsleven, aan de overheid (OCMW’s, arbeidsmarktbeleid, gezondheidssector), in onderwijsinstellingen en andere instituten. Bovendien staan niet alle vrijwilligersorganisaties open voor alle doelgroepen.
 
Het vrijwilligersbestand in Vlaanderen heeft er ongetwijfeld baat bij als we werk maken van de inzet van jongeren (via maatschappelijke stages), van ouderen (via een gericht beleid) en van kansengroepen (via verschillende ondersteunende maatregelen).
 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw staat niet per definitie weigerachtig tegenover nieuwe vormen van vrijwillig engagement. Op voorwaarde evenwel dat ook deze vormen van ‘geleid’ (en zelfs soms min of meer gedwongen) engagement in een correct sociaal en maatschappelijk perspectief wordt geplaatst. Het vrijwilligerswerk mag immers niet zomaar een ‘instrument’ van het activeringsdiscours en – beleid worden.
 
In deze nieuwe publicatie gaan we na of de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarkt geen vrijwilligers tegen wil en dank creëert? Hebben deze zogenaamde ‘vrijwilligers’ er iets bij te winnen of zijn zij de grote verliezers? De ontwikkelingen van geleid vrijwilligerswerk wordt in deze publicatie vanuit verschillende invalshoeken belicht: maatschappelijk, historisch en wetenschappelijk.
 
Tal van academische en vrijwilligersvriendelijke intellectuelen leverde een bijdrage aan dit boek.
 
Uitgave:
Uitgeverij Politeia i.s.m. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
November 2010, 230 blz.   


Je kan het boek o.a. hier aankopen.
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel