Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Rapport: De gezondheid van de ouderen

Gepost op 19/11/2010


Het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid verzamelde meer precieze en relevante informatie naar aanleiding van de Gezondheidsenquêtes in 2004 en 2008 over de gezondheidssituatie van de Belgische Ouderen op initiatief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. De resultaten vind je terug in het rapport ‘De gezondheid van de ouderen’.

Om die Gezondheidsenquêtes te kunnen realiseren werden 2 854 personen van 65 jaar of ouder ondervraagd. Alle resultaten worden voorgesteld in Rapport n°6: ‘De gezondheid van de Ouderen’, hetgeen een pertinent instrument biedt om de mogelijke veranderingen in medische en niet medische behoeften te kunnen inschatten in het licht van de opkomende vergrijzing. Al deze resultaten laten toe om maatregelen uit te werken die aan de behoeften van de Ouderen aangepast zijn. In het Brussels Gewest stelden in 2008 dubbel zoveel oudere huishoudens (17%) het gebruik van zorgen uit als ouderen in het Vlaams Gewest (8%) en het Waals Gewest (7,5%). Ook in vergelijking met 2004 is het percentage ouderen dat medische consumptie moest uitstellen significant gestegen. Ouderen in het Vlaams Gewest (30%) doen veel vaker een beroep op thuishulpdiensten dan zij die in het Brussels (13%) of het Waals Gewest (24%) wonen.
In het algemeen is het gebruik van hulp voor huishoudelijke taken lineair gestegen in de afgelopen jaren. De enquête toont eveneens duidelijk aan dat het percentage Ouderen in het Brussels Gewest (29,8%) dat op een beperkte sociale ondersteuning kan rekenen het grootst is. Bijna 80% van de ouderen verklaart gehinderd te worden door hun gezondheidstoestand in zijn of haar dagelijkse activiteiten.
 
Lees hier het volledige rapport ‘De gezondheid van de ouderen’.


Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring