Bedrag: 5,00 euro
Rekeningnummer: BE24 7350 0453 4938
Begunstigde:
Vlaamse Ouderenraad vzw
Broekstraat 49-53 bus 4
1000 Brussel
Mededeling: Actueel 2018 en de naam van de persoon voor wie het abonnement afgesloten wordt.