Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadWonen

Beleidsnieuws

Uitbreiding sociaal tarief voor gas naar alle huurders van sociale appartementen
Binnenkort zullen enkele duizenden Belgen minder moeten betalen voor hun gas door een uitbreiding van het aantal mensen dat kan genieten van een sociaal aardgastarief. Tot nu toe was de lagere gasprijs alleen voor huurders van appartementen verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen, maar dat wordt nu uitgebreid naar alle appartementen met gemeenschappelijke boiler die worden verhuurd door sociale verhuurkantoren of OCMW’s.

Verhoging huurwaarborg van 2 naar 3 maanden en nieuwe huurwaarborglening
Op de ministerraad van 14 juli heeft de Vlaamse regering in het ontwerp van huurdecreet beslist om de huurwaarborg op de private markt te verhogen. Vanaf wanneer de verhoging van kracht gaat, is nog niet bekend.De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van zijn huurcontract stort op een geblokkeerde rekening. Na afloop van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen.

Rookmelders vanaf 2020 verplicht in alle woningen
Rookmelders vanaf 2020 verplicht in alle woningen Tegen 2020 worden rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen. Het Vlaams Parlement besliste dat unaniem. Een rookmelder installeren is nu al wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste woningen met huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening, geldt deze verplichting.

Gewijzigde regelgeving huurcontract sociale woningen
Het contract voor een sociale huurwoning wordt beperkt tot negen jaar. Als personen dan nog tot de doelgroep behoren, wordt de huurovereenkomst telkens met drie jaar verlengd. Dat is het gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering op 28 maart 2016. De Vlaamse Regering wijzigt na advies van de Vlaamse Woonraad, opnieuw het kaderbesluit Sociale Huur.

Wijzigingen sociaal huurstelsel op komst
De Vlaamse regering keurde op 18 december 2015 een voorontwerp van decreet goed dat heel wat wijzigingen met zich meebrengt voor de sociale huur. Tegelijkertijd werden principieel een aantal wijzigingen aan het Kaderbesluit Sociale Huur goedgekeurd.

Beleidsdocumenten

Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel