Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur Links English Contact
logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad
MENULevens lopen anders
Beleid - Wonen

Wonen

Beleidsnieuws

Rookmelders vanaf 2020 verplicht in alle woningen
Rookmelders vanaf 2020 verplicht in alle woningen Tegen 2020 worden rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen. Het Vlaams Parlement besliste dat unaniem. Een rookmelder installeren is nu al wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste woningen met huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening, geldt deze verplichting.

Gewijzigde regelgeving huurcontract sociale woningen
Het contract voor een sociale huurwoning wordt beperkt tot negen jaar. Als personen dan nog tot de doelgroep behoren, wordt de huurovereenkomst telkens met drie jaar verlengd. Dat is het gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering op 28 maart 2016. De Vlaamse Regering wijzigt na advies van de Vlaamse Woonraad, opnieuw het kaderbesluit Sociale Huur.

Wijzigingen sociaal huurstelsel op komst
De Vlaamse regering keurde op 18 december 2015 een voorontwerp van decreet goed dat heel wat wijzigingen met zich meebrengt voor de sociale huur. Tegelijkertijd werden principieel een aantal wijzigingen aan het Kaderbesluit Sociale Huur goedgekeurd.

Vlaamse overheid keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed
Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Ze kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2015. Tot 1 februari 2016 geldt een overgangsmaatregel voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst. Voor die groep zullen de oude voorwaarden nog van toepassing zijn.

Informatiseringsprojecten in de woonzorgcentra
De Vlaamse Regering kent 1,236 miljoen euro subsidie toe aan de koepelorganisaties ouderenzorg Vlaanderen voor de ontwikkeling en implementatie van informatiseringsprojecten in de woonzorgcentra.

Beleidsdocumenten

E-nieuwsbrief
Publicaties
Vlaamse Ouderenraad - Koloniėnstraat 18-24 bus 7 - 1000 Brussel