Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur Links English Contact
logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad
MENULevens lopen anders
Beleid - Welzijn en Zorg

Welzijn en Zorg

Beleidsnieuws

Campagne 1712 focust op partnergeweld bij ouderen
Campagne 1712 focust op partnergeweld bij ouderenEr heerst een taboe op het bespreekbaar maken van partnergeweld bij ouderen. De nieuwe campagne van 1712 richt zich dan ook specifiek op deze groep. Want ook ouderen worden geconfronteerd met vormen van geweld. Partnergeweld bijvoorbeeld, een vorm van geweld die ook bij deze leeftijdsgroepen voorkomt en moeilijk bespreekbaar is.

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker breidt uit naar 55-jarigen
Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker breidt uit naar 55-jarigenOp voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zal de doelgroep van het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker nog dit jaar uitgebreid worden met alvast één geboortejaar.

Mantelzorgers kunnen weldra terecht bij Vlaams Expertisepunt Mantelzorg
Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar, maar zij verwachten hierbij de nodige erkenning en ondersteuning. De Vlaamse regering zet 300 000 euro in om het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op te richten. Doelstelling is dat het in de eerste helft van 2018 van start gaat. De oprichting van het expertisepunt is een actie uit het Vlaams mantelzorgplan.

Verplichte opleiding en kwaliteitseisen voor ziekenvervoerders
Voortaan mogen alleen vergunde ziekenwagendiensten die voldoen aan alle kwaliteitseisen zieken liggend vervoeren. De Vlaamse regering heeft daarvoor haar principiële goedkeuring aan het decreet ‘Niet dringend liggend ziekenvervoer’ gegeven. Wie gebruik maakt van zo’n ziekenwagen, kan er zeker van zijn dat de chauffeur en begeleider een opleiding genoten, dat de factuur correct en transparant is en dat er aan medische en hygiënische voorwaarden is voldaan.

Oplossing voor 17 000 ouderen die geen tegemoetkoming krijgen
Er komt een oplossing voor de duizenden zorgbehoevende ouderen die door computerproblemen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid geen Tegemoetkoming voor Hulp Aan Bejaarden (THAB) ontvangen. Voorlopig zal de FOD terugkeren naar het oude computersysteem zodat alle aanvragen afgehandeld en uitbetaald kunnen worden. De Vlaamse Ouderenraad volgt deze ontwikkelingen verder op en hoopt op een snelle uitbetaling aan de vele ouderen die door deze problemen niet de noodzakelijke ondersteuning krijgen.

Beleidsdocumenten

Meer informatie:

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorgregio’s

Vlaamse Zorgverzekering

Ouderenzorg

Thuiszorg

Gezondheidszorgberoepen

Preventie

Eerstelijn

Geestelijke gezondheidszorg

Palliatieve zorg

Infectieziekten en vaccinaties

Ziekenhuizen

E-nieuwsbrief
Publicaties
Vlaamse Ouderenraad - Koloniënstraat 18-24 bus 7 - 1000 Brussel