Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadWelzijn en Zorg

Beleidsnieuws

Ethisch verantwoorde zorg in 10 Vlaamse woonzorgcentra
Ethisch verantwoorde zorg in 10 Vlaamse woonzorgcentraVlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen selecteerde 10 woonzorgcentra om - onder deskundige begeleiding - een ethisch verantwoord zorgbeleid uit te bouwen waarbij de relationele aspecten in de zorg en ondersteuning centraal staan. Ze kunnen nadien hun ervaringen en expertise delen met alle woonzorgcentra in Vlaanderen.

Meer personeel en werkbaar werk in WZC
Meer personeel en werkbaar werk in WZCDe zorgzwaarte in de woonzorgcentra stijgt. Bewoners hebben meer ondersteuning nodig. De Vlaamse regering voorziet dit jaar 14 miljoen euro voor een betere ondersteuning van bewoners en voor werkbaar werk bij het personeel. Zo kunnen er ongeveer 250 extra voltijdse medewerkers bijkomen.

Een betere geestelijke gezondheidszorg voor ouderen
Een betere geestelijke gezondheidszorg voor ouderenHet Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg pleit in een nieuwe studie voor een betere geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. De studie brengt de noden van deze doelgroep terecht onder de aandacht. Het KCE pleit voor een verruiming van de geestelijke gezondheidszorg van ‘volwassenen’ naar ouderen. Een goede geestelijke gezondheid, zingeving en een gevoel nog nuttig te zijn en er nog bij te horen zijn allemaal essentieel om ‘goed ouder te worden’.

Waarom betalen we jaarlijks een zorgpremie?
Waarom betalen we jaarlijks een zorgpremie?Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziekte kosten. Maar als je veel zorg nodig hebt, heb je vaak nog een hoop andere kosten. In dat geval kun je een beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. Die geeft een zorgbudget aan mensen die gedurende een lange periode veel zorg nodig hebben en dus geconfronteerd worden met hogere kosten.

Onderzoek naar stijgende dagprijzen woonzorgcentra – Standpunt Vlaamse Ouderenraad
De dagprijzen in de Vlaamse woonzorgcentra stegen in 2017 op een jaar tijd met gemiddeld 3,11 procent. Daarmee stegen de prijzen ten opzichte van 2016 duidelijk sterker dan de inflatie. Op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen evalueerden het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving en het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid van de KU Leuven samen het Vlaamse prijsmonitoring- en prijscontrolesysteem voor woonzorgcentra.

Beleidsdocumenten

Meer informatie:

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorgregio’s

Vlaamse Zorgverzekering

Ouderenzorg

Thuiszorg

Gezondheidszorgberoepen

Preventie

Eerstelijn

Geestelijke gezondheidszorg

Palliatieve zorg

Infectieziekten en vaccinaties

Ziekenhuizen

Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel