Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadVrijwilligerswerk

Beleidsnieuws

Vlaams kennis- en expertisecentrum voor Vrijwilligerswerk in de steigers
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz en minister-president Geert Bourgeois hebben de Vlaamse Regering een stand van zaken overgemaakt over de uitvoering van het actieplan voor een geco÷rdineerd vrijwilligersbeleid. In het actieplan voorzien Gatz en Bourgeois in een centraal kennis- en expertisecentrum om de duizenden vrijwilligers in Vlaanderen beter te ondersteunen.

Actieplan Geco÷rdineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid definitief in de steigers
De Vlaamse regering keurde op 26 februari 2016 de conceptnota voor een Geco÷rdineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid goed. Nadien werden de Vlaamse Woonraad, de SAR WGG, de MiNa-raad, de SERV, de SARC, de VlOR, de SARO, de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Ouderenraad om advies gevraagd. Op 18 november 2016 keurde de Vlaamse regering definitief het voorstel van aanpak van het Geco÷rdineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid goed.

Adviesvraag Vlaams Geco÷rdineerd Vrijwilligerswerk voor Vlaamse Ouderenraad
Op 12 juli 2016 kreeg de Vlaamse Ouderenraad een officiŰle adviesvraag met betrekking tot het Vlaams Geco÷rdineerd Vrijwilligerswerk. Begin dit jaar keurde de Vlaamse regering op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz een conceptnota over het vrijwilligerswerk goed. Deze nota heeft tot doel aanzetten te leveren voor een verbeterd en geco÷rdineerd vrijwilligersbeleid. Er zijn namelijk nog te veel onduidelijkheden over het statuut, vrijwilligers storen zich aan het papierwerk en aan het moeilijk, versnipperd wetgevend kader bij hun engagement.

Vlaamse regering keurt conceptnota geco÷rdineerd vrijwilligersbeleid goed
Op vrijdag 26 februari 2016 keurde de Vlaamse regering op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz een conceptnota over het vrijwilligerswerk goed. Deze nota wil aanzetten leveren voor een verbeterd en geco÷rdineerd vrijwilligersbeleid. Aan de vooravond van de Week van de Vrijwilliger wil de Vlaamse regering de duizenden vrijwilligers in Vlaanderen beter ondersteunen.

Vrijwilligersvergoeding voor 2016 ongewijzigd
De maximumbedragen voor vrijwilligers (de zogenaamde forfaitaire onkostenvergoedingen voor vrijwilligers) zijn voor 2016 ongewijzigd gebleven. De maxima die gelden vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 zijn de volgende: maximum 32,71 euro per dag en maximum 1308,38 euro per jaar. Zolang per vrijwilliger deze grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan de sociale zekerheid.

Beleidsdocumenten

Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel