Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadSport & Bewegen

Beleidsnieuws

Meer en betere vrijetijdsparticipatie van ouderen
Het decreet ‘houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport’ (2008) is aan herziening toe. Het is in de eerste plaats bedoeld om de vrijetijdsparticipatie van zogeheten ‘kanszwakke’ groepen van de bevolking te versterken. Dat zijn uiteraard ook de vele ouderen in een kwetsbare positie. Tot nu toe kregen deze te weinig aandacht in het kader van dit decreet.

Beleidsdocumenten

Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel