Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur Links English Contact
logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad
MENULevens lopen anders
Beleid - Sport & Bewegen

Sport & Bewegen

Beleidsnieuws

Meer en betere vrijetijdsparticipatie van ouderen
Het decreet ‘houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport’ (2008) is aan herziening toe. Het is in de eerste plaats bedoeld om de vrijetijdsparticipatie van zogeheten ‘kanszwakke’ groepen van de bevolking te versterken. Dat zijn uiteraard ook de vele ouderen in een kwetsbare positie. Tot nu toe kregen deze te weinig aandacht in het kader van dit decreet.

Uitvoeringsbesluit decreet over het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid goedgekeurd
In het kader van het decreet over het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid,en na advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, sectorraad Sport, keurde de Vlaamse Regering op 28 september 2012 het uitvoeringsbesluit hierbij opnieuw principieel goed.

Beleidsdocumenten

E-nieuwsbrief
Publicaties
Vlaamse Ouderenraad - Koloniënstraat 18-24 bus 7 - 1000 Brussel