Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur Links English Contact
logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad
MENULevens lopen anders
Beleid - Mobiliteit

Mobiliteit

Beleidsnieuws

Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheid
Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheidDe Vlaamse regering streeft naar een meer vraaggestuurd openbaar vervoeraanbod. In functie hiervan zal het decreet basismobiliteit worden herzien en evolueren naar basisbereikbaarheid. Basisbereikbaarheid brengt vier vervoerlagen samen: treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat. Steden en gemeenten beslissen in de toekomst mee over hoe basisbereikbaarheid er in hun vervoerregio zal uitzien.

Van 90km/u naar 70 km/u buiten de bebouwde kom
Van 90km/u naar 70 km/u buiten de bebouwde komOp dit moment is de algemene maximumsnelheid op wegen buiten de bebouwde kom 90km/u. In de praktijk is dat vaak beperkt tot 70km/u, door een aanvullend reglement en verkeersborden. Vanaf 1 januari 2017 wordt 70km/u de norm buiten de bebouwde kom (die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm is) in Vlaanderen. De Vlaamse overheid lanceerde een informatiecampagne. Studies van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) tonen aan dat we ons binnen de bebouwde kom nog relatief goed aan de snelheidsregimes houden. Eenmaal buiten de bebouwde kom, duwen we het gaspedaal vaak te hard in.

Minister Weyts stelt Vlaams Fietsbeleidsplan voor
Minister van Mobiliteit Ben Weyts stelde eind april in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement een Vlaams Fietsbeleidsplan voor. Het plan vormt de basis voor het toekomstige fietsbeleid in Vlaanderen en is opgebouwd rond 3 grote themaís: fietsbeleid, fietsinfrastructuur en fietscultuur. Binnen elk van deze drie krachtlijnen formuleert het beleidsplan een aantal gedetailleerde actiepunten.

Hoorzittingen Vlaams Parlement rond basisbereikbaarheid
Op donderdag 30 april en donderdag 7 mei 2015 organiseerde de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement twee hoorzittingen met experten en middenveldorganisaties over de concrete invulling van het begrip basisbereikbaarheid, als alternatief voor de huidige basismobiliteit. De invulling van het begrip zal bepalend zijn voor het toekomstige openbaar vervoer in Vlaanderen.

Antwoord van minister Weyts op advies gratis openbaar vervoer voor ouderen met een handicap
Op 28 januari 2015 stuurde de Vlaamse Ouderenraad een eerste brief met betrekking tot het gratis openbaar vervoer voor ouderen met een handicap naar minister Weyts, minister Vandeurzen, De Lijn en de FOD Sociale Zekerheid Directie-Generaal personen met een handicap. Heel wat 65-plussers met een beperking komen niet in aanmerking voor een gratis abonnement van De Lijn. De gehanteerde leeftijdsgrens van 65 jaar zorgt er nog steeds voor dat ouderen met een beperking zich na hun 65ste niet meer kunnen inschrijven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Bij de FOD Sociale Zekerheid kunnen ze enkel terecht voor onder andere de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden.

Beleidsdocumenten

E-nieuwsbrief
Publicaties
Vlaamse Ouderenraad - KoloniŽnstraat 18-24 bus 7 - 1000 Brussel