Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadMobiliteit

Beleidsnieuws

Conceptnota: stand van zaken basisbereikbaarheid
Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. De Vlaamse Regering werkte in 2015 al een nota uit over het concept. De vervoerregio's rond Mechelen, Aalst en de Westhoek kwamen in aanmerking voor de proefprojecten. Recent werd ook de vervoerregio Antwerpen mee opgenomen als proefproject. De Vlaamse Regering neemt nu kennis van de stand van zaken rond basisbereikbaarheid met een tussentijdse evaluatie van de proefprojecten en voorlopige conclusies.

Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheid
Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheidDe Vlaamse regering streeft naar een meer vraaggestuurd openbaar vervoeraanbod. In functie hiervan zal het decreet basismobiliteit worden herzien en evolueren naar basisbereikbaarheid. Basisbereikbaarheid brengt vier vervoerlagen samen: treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat. Steden en gemeenten beslissen in de toekomst mee over hoe basisbereikbaarheid er in hun vervoerregio zal uitzien.

Van 90km/u naar 70 km/u buiten de bebouwde kom
Van 90km/u naar 70 km/u buiten de bebouwde komOp dit moment is de algemene maximumsnelheid op wegen buiten de bebouwde kom 90km/u. In de praktijk is dat vaak beperkt tot 70km/u, door een aanvullend reglement en verkeersborden. Vanaf 1 januari 2017 wordt 70km/u de norm buiten de bebouwde kom (die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm is) in Vlaanderen. De Vlaamse overheid lanceerde een informatiecampagne. Studies van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) tonen aan dat we ons binnen de bebouwde kom nog relatief goed aan de snelheidsregimes houden. Eenmaal buiten de bebouwde kom, duwen we het gaspedaal vaak te hard in.

Minister Weyts stelt Vlaams Fietsbeleidsplan voor
Minister van Mobiliteit Ben Weyts stelde eind april in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement een Vlaams Fietsbeleidsplan voor. Het plan vormt de basis voor het toekomstige fietsbeleid in Vlaanderen en is opgebouwd rond 3 grote themas: fietsbeleid, fietsinfrastructuur en fietscultuur. Binnen elk van deze drie krachtlijnen formuleert het beleidsplan een aantal gedetailleerde actiepunten.

Hoorzittingen Vlaams Parlement rond basisbereikbaarheid
Op donderdag 30 april en donderdag 7 mei 2015 organiseerde de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement twee hoorzittingen met experten en middenveldorganisaties over de concrete invulling van het begrip basisbereikbaarheid, als alternatief voor de huidige basismobiliteit. De invulling van het begrip zal bepalend zijn voor het toekomstige openbaar vervoer in Vlaanderen.

Beleidsdocumenten

Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel