Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadMedia

Beleidsnieuws

Toegankelijk maken van omroepprogramma's
In Vlaanderen leven ongeveer 800.000 mensen met een auditieve en ongeveer 198.000 mensen met een visuele handicap. In uitvoering van het decreet over de radio- en televisieomroep en na advies van de Raad van State legt de Vlaamse Regering definitief een tijdspad en quota vast voor het toegankelijk maken van omroepprogramma's en het verstrekken van subsidies. Het gaat om technieken als audiodescriptie, gesproken ondertiteling, ondertiteling en Vlaamse gebarentaal.

Naar een toegankelijke omroep
In Vlaanderen leven ongeveer 800.000 mensen met een auditieve en ongeveer 198.000 mensen met een visuele handicap. In uitvoering van artikel 151 van het decreet over de radio- en televisieomroep en na advies van de Sectorraad media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media legt de Vlaamse Regering (9/11/2012) opnieuw principieel een tijdspad en quota vast voor het toegankelijk maken van omroepprogramma's en het verstrekken van subsidies.

Vraag en antwoord over het Participatiedecreet en het Kenniscentrum Mediawijsheid
De Vlaamse Ouderenraad schreef 2 brieven naar de betrokken ministers om te attenderen op de beloftes in het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014. Een eerste brief kwam er naar aanleiding van de evaluatie van het participatiedecreet, de tweede door het verschijnen van de conceptnota mediawijsheid. Uit het antwoord van minister Jo Vandeurzen blijkt dat hij zijn co÷rdinerende rol opneemt voor het Vlaams Ouderenbeleid. De Vlaamse Ouderenraad kijkt uit naar het vervolg.

Beleidsdocumenten

Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel