Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadDiscriminatie

Beleidsnieuws

Leeftijdsdiscriminatie: rechter veroordeelt werkgever die sollicitant van 59 jaar ‘te oud’ vond
Leeftijdsdiscriminatie: rechter veroordeelt werkgever die sollicitant van 59 jaar ‘te oud’ vondEen werkgever die een sollicitant met een perfect profiel niet uitnodigt omwille van zijn leeftijd, dat is pure leeftijdsdiscriminatie, zo oordeelde de arbeidsrechtbank. Volgens Unia gaat het om een veel voorkomend probleem, dat helaas vaak onder de radar blijft. ‘Nog steeds worden ouderen gezien als minder flexibel, niet mee met de technologie of haast per definitie lijdend aan gezondheidsproblemen. De rechter heeft die vooroordelen in deze zaak terecht afgestraft en geeft daarmee een sterk signaal af aan de samenleving’, stelt Els Keytsman, directeur van Unia.

Interfederaal Gelijkekansencentrum wordt Unia
Interfederaal Gelijkekansencentrum wordt UniaWie een vraag of melding heeft over discriminatie kan voortaan terecht bij Unia. Dat is de nieuwe naam van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, het vroegere Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR). Unia bestrijdt discriminatie en bevordert gelijke kansen, in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

Advies lokaal diversiteitsbeleid van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) heeft de nieuwe lokale besturen een aantal adviezen en aanbevelingen bezorgd om hen te helpen bij het uitbouwen van een lokaal diversiteitsbeleid. Omdat zij vinden dat diversiteit en non-discriminatie de komende zes jaar bovenaan de lokale politieke agenda moeten staan. Want iedereen heeft recht op een gelijke behandeling door zijn lokaal bestuur en iedereen draagt mee de verantwoordelijkheid om het samenleven in diversiteit mogelijk te maken.

Vlaams decreet verbiedt leeftijdsdiscriminatie
In het Vlaams parlement wordt een voorontwerp van decreet behandeld ‘houdende een kader voor het Vlaams gelijkekansen- en gelijke behandelingsbeleid’. (Stuk1578, 2007-2008). Op 10 juni is het goedgekeurd in de commissie Wonen, Stedenbeleid, Inburgering en Gelijke Kansen. Verwacht mag worden dat het eerstdaags door de plenaire vergadering wordt goedgekeurd.

Beleidsdocumenten

Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel