Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadJe bent hier: beleid wonen

Woonbeleidsplan Vlaanderen met toekomstvisie naar 2050

Gepost op 14/04/2018

Woonbeleidsplan Vlaanderen met toekomstvisie naar 2050Het Woonbeleidsplan Vlaanderen, dat goedgekeurd werd op 23 maart 2018, schetst het toekomstbeeld voor het Vlaamse woonbeleid. Het plan stelt voorop dat in 2050 iedereen in Vlaanderen woonzeker en betaalbaar kan wonen in een aangepaste en kwaliteitsvolle woning en woonomgeving. De woningmarkt is inclusief, er is gelijke toegang en een voldoende en flexibel aanbod.

Het plan bestaat uit een informatief gedeelte, een deel met de langetermijnvisie en -doelstellingen, krijtlijnen voor de uitwerking en een luik over de monitoring. De Vlaamse minister bevoegd voor huisvesting zal bij het begin van iedere regeerperiode een actieprogramma opmaken ter uitvoering van het Woonbeleidsplan. Op dat moment wordt ook het informatief gedeelte geactualiseerd en wordt verslag uitgebracht van de monitoring.

Het Woonbeleidsplan zal 15-jaarlijks worden herzien.

5 strategische doelstellingen
De langetermijnvisie omvat vijf belangrijke doelstellingen:
- In 2050 zijn alle woningen kwaliteitsvol.
- In 2050 is menswaardig wonen voor iedereen betaalbaar.
- In 2050 heeft iedereen de zekerheid te kunnen (blijven) wonen in een geschikte woning.
- In 2050 zijn vraag en aanbod op mekaar afgestemd.
- In 2050 heeft iedereen toegang tot een woning

Meer informatie
Lees het woonbeleidsplan in bijlage

Bijlagen:
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring