Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadJe bent hier: beleid mobiliteit

Conceptnota: stand van zaken basisbereikbaarheid

Gepost op 03/11/2017

Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. De Vlaamse Regering werkte in 2015 al een nota uit over het concept. De vervoerregio's rond Mechelen, Aalst en de Westhoek kwamen in aanmerking voor de proefprojecten. Recent werd ook de vervoerregio Antwerpen mee opgenomen als proefproject. De Vlaamse Regering neemt nu kennis van de stand van zaken rond basisbereikbaarheid met een tussentijdse evaluatie van de proefprojecten en voorlopige conclusies.

Vlaanderen wordt ingedeeld in 15 vervoerregio’s
Uit de evaluatie komt een voorstel voor een indeling van Vlaanderen op basis van 15 vervoerregio's. De voorgestelde vervoersregio’s zijn Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Hageland, Kempen, Kortrijk, Limburg, Mechelen, Oostende, Roeselare, Vlaamse Ardennen, Vlaamse Rand, Waasland en Westhoek. De vijf provinciegouverneurs trekken nu met het voorstel van de Vlaamse Regering naar de steden en gemeenten om draagvlak te zoeken voor dit model en de geplande indeling. Met als doel tegen het voorjaar 2018 over een definitieve regio-indeling te kunnen beschikken zodat ten laatste in het najaar van 2018 de vervoersregioraden voor de eerste keer kunnen samenkomen. De vervoersregioraad zal in elke vervoersregio een mobiliteitsplan opstellen. In de vervoersregioraad zullen vertegenwoordigers van een groep gemeenten maandelijks samenzitten met alle andere partners die een rol spelen in het mobiliteitsbeleid. De bevoegde minister voor Mobiliteit en Openbare Werken zal starten met de opmaak van de mobiliteitsplannen voor de vervoerregio's en met de verdere uitwerking van de regelgeving. Uiteindelijke bedoeling is tegen de tweede helft van 2020 tot een volledige uitrol van het decreet basisbereikbaarheid te kunnen komen, met inbegrip van een nieuw gelaagd vervoersnet.

Meer informatie
- Conceptnota: stand van zaken inzake basisbereikbaarheid
- Organisatiestructuren proefprojecten
- Indeling vervoerregio’s
- Kaart vervoerregio’s
- www.mobielvlaanderen.be/basisbereikbaarheid


Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring