Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadJe bent hier: beleid algemeen

Nieuw Strategisch Plan Geletterdheid zet in op digitale kloof en geletterdheid van mensen in armoede

Gepost op 13/10/2017

Nieuw Strategisch Plan Geletterdheid zet in op digitale kloof en geletterdheid van mensen in armoedeHet derde Strategische Plan Geletterdheid is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het nieuwe plan loopt van 2017 tot 2024 en wil inzetten op de structurele verankering van goede praktijken. Hiervoor schuift het plan vijf strategische doelstellingen naar voor, elk gericht op een duidelijke doelgroep.

Volgende vijf strategische doelstellingen worden naar voor geschoven:
  1. We zorgen voor een significante toename van het aantal jongeren dat het secundair onderwijs verlaat met voldoende geletterdheidscompetenties, opdat zij zelfstandig kunnen functioneren en participeren in de samenleving en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en bijleren;
  2. We zetten in op het verhogen van geletterdheid binnen de familieomgeving om het doorgeven van laaggeletterdheid van generatie op generatie te doorbreken;
  3. We versterken de geletterdheidscompetenties van werkzoekenden en werkenden in het kader van hun beroepsopleiding, hun traject naar werk of binnen hun tewerkstelling, om de kans op het vinden en behouden van werk te verhogen en hen instaat te stellen bij te blijven met de evoluties op de arbeidsmarkt;
  4. We versterken geletterdheidscompetenties van mensen in armoede, om hun kansen te vergroten om uit de armoede te geraken en hun participatie aan de samenleving te verhogen;
  5. We zetten in op het verhogen van de digitale geletterdheid van jongeren en volwassenen, opdat zij meekunnen in de snel digitaliserende maatschappij.

Laaggeletterdheid neemt toe met leeftijd
Cijfers tonen aan dat het percentage laaggeletterden toeneemt met leeftijd. Zo is 9% laaggeletterd in de leeftijdsgroep van 18-24 jaar, in vergelijking met 26% bij de 55-plussers. Op vlak van digitale geletterdheid is de kloof tussen de leeftijdsgroepen nog groter.
Daarom vraagt de Vlaamse Ouderenraad bij de uitrol van het plan specifiek aandacht voor de oudste groepen. Zeker in functie van de doelstelling om tegen 2020 vanuit de Vlaamse overheid de dienstverlening zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen.

Bijlagen:
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring