Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadJe bent hier: beleid mobiliteit

Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheid

Gepost op 01/06/2017

Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheidDe Vlaamse regering streeft naar een meer vraaggestuurd openbaar vervoeraanbod. In functie hiervan zal het decreet basismobiliteit worden herzien en evolueren naar basisbereikbaarheid. Basisbereikbaarheid brengt vier vervoerlagen samen: treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat. Steden en gemeenten beslissen in de toekomst mee over hoe basisbereikbaarheid er in hun vervoerregio zal uitzien.

Vier vervoerlagen
- Het treinnet is de ruggengraat van het internationaal, intergewestelijk en interregionaal openbaar vervoer.
- Het kernnet zorgt voor het openbaar vervoer op de grote assen, waarbij bussen en trams de grote woonkernen met elkaar verbinden, centraal gelegen attractiepolen (zoals bijvoorbeeld uitgangsbuurten, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen, handelscentra, ...) aandoen en voorsteden met andere steden verbinden.
- Het aanvullende net vult met ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten het kernnet aan en zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook de zogenaamde functionele ritten, het woon-werk- en woon-schoolvervoer dat enkel tijdens de spitsuren rijdt, maakt deel uit van dit net.
- Het vervoer op maat zorgt voor een efficiënte invulling van de lokale vervoervragen. Het gaat dan om lokale, al dan niet private, initiatieven ter ondersteuning van het kernnet, zoals bijvoorbeeld de buurtbus, taxi, enz. Ook het doelgroepenvervoer, het lokaal vraagafhankelijk net, het leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs, mobiliteit door deelorganisaties (deelfietsen, deelwagens, ...) lokale initiatieven zoals taxicheques, buurtbussen, ontsluiting van moeilijk te bereiken bedrijvenzones, collectieve taxi's, enzovoort.

Vervoerregio’s
De geïntegreerde aanpak van vervoer wordt per regio georganiseerd. In zo'n vervoerregio werken verschillende partners samen. De vervoerregioraad volgt per regio de realisatie van basisbereikbaarheid op, stuurt en evalueert. Het aanvullende net en het vervoer op maat worden best in een vervoerregio uitgewerkt. Treinsporen, autosnelwegen en het kernnet doorkruisen meerdere vervoerregio's en daar is een aanpak op Vlaams niveau voor nodig. Het afbakeningsproces van de vervoerregio's is net afgerond en wordt aan de Vlaamse regering voorgesteld.

Vier proefregio’s
Het concept basisbereikbaarheid wordt praktisch uitgewerkt en uitgetest in een proefproject in vier vervoerregio's: Mechelen, Aalst, Westhoek en Antwerpen.

Neem deel aan de klankbordgroepen basisbereikbaarheid
De Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV’s) zijn aangesteld om de vierde laag, het vervoer op maat mee vorm te geven. De mobiliteitscentrales hebben hiervoor samen een online platform www.klankbordgroepen.be opgezet. Op een laagdrempelige manier willen ze suggesties en opmerkingen van gebruikers verzamelen, en delen met anderen. Om deel te nemen moet je een account aanmaken. De handleiding kan je lezen in bijlage.

Timing
Het concept wordt eerst in de vier proefregio’s uitgewerkt en nadien geëvalueerd. Vanaf 2020 wordt basisbereikbaarheid in gans Vlaanderen ingevoerd.

De Vlaamse Ouderenraad volgt alle ontwikkelingen rond basisbereikbaarheid op via het platform ‘Supporters van het Openbaar Vervoer’.

Meer informatie
- www.mobielvlaanderen.be/basisbereikbaarheid
- www.klankbordgroepen.be, Karl Thiry (Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant) op 0497 40 50 31 of info@klankbordgroepen.be
- www.mav.info

Bijlagen:
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel