Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadJe bent hier: beleid welzijn en zorg

Mantelzorgers kunnen weldra terecht bij Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Gepost op 18/05/2017

Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar, maar zij verwachten hierbij de nodige erkenning en ondersteuning. De Vlaamse regering zet 300 000 euro in om het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op te richten. Doelstelling is dat het in de eerste helft van 2018 van start gaat. De oprichting van het expertisepunt is een actie uit het Vlaams mantelzorgplan.

Het expertisepunt zal informatie laagdrempelig en zoveel mogelijk digitaal toegankelijk maken voor de mantelzorgers, maar ook voor personen met een zorgnood, professionele zorgverstrekkers, beleidsmakers en het brede publiek. En van de middelen hiervoor zal een actuele en gebruiksvriendelijke website zijn. Verder wordt ook specifieke aandacht gegeven aan het verbeteren van de communicatie om kwetsbare mantelzorgers te bereiken.

Het expertisepunt zal daarnaast informatie en expertise bundelen en kennisopbouw stimuleren. Het stimuleert onderzoek naar mantelzorg en zorgt ervoor dat de opgedane kennis wordt uitgewisseld. Het digitale luik speelt hierbij een rol van belang. Tenslotte ondersteunt het expertisepunt een genuanceerde beeldvorming over mantelzorg in de samenleving, met specifieke aandacht voor de jonge mantelzorger.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Er is een onmiskenbare nood aan een centralisatie van kennis en expertise die kan worden ingezet voor en door mantelzorgers, professionelen en beleidsmakers. Een vlot toegankelijk Vlaams expertisepunt mantelzorg is daarvoor het geigende instrument. De mantelzorger zal rechtstreeks bij dit centraal punt terechtkunnen waar inzichten, gegevens, kennis, methodieken en adviezen omtrent mantelzorg in Vlaanderen gebundeld en voornamelijk digitaal ontsloten worden.

Mantelzorgers worden zelf betrokken
Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg wordt gedragen door twee actieve partners: het Vlaams Mantelzorgplatform, een samenwerking van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, en het Steunpunt Expertisenetwerken. Samen vormen zij de stuurgroep van het Expertisepunt. Mantelzorgers zijn hierdoor rechtstreeks bij het expertisepunt betrokken. Samen met de andere relevante actoren staat een Raad van Inspiratie borg voor een draagvlak voor de inhoudelijke werking van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, en dat over verschillende sectoren heen.

Mantelzorgplan
Lees hier meer over het Vlaams mantelzorgplan dat minister Vandeurzen in juli 2017 lanceerde.

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring