Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadJe bent hier: beleid welzijn en zorg

Verplichte opleiding en kwaliteitseisen voor ziekenvervoerders

Gepost op 12/05/2017

Voortaan mogen alleen vergunde ziekenwagendiensten die voldoen aan alle kwaliteitseisen zieken liggend vervoeren. De Vlaamse regering heeft daarvoor haar principiŽle goedkeuring aan het decreet ĎNiet dringend liggend ziekenvervoerí gegeven. Wie gebruik maakt van zoín ziekenwagen, kan er zeker van zijn dat de chauffeur en begeleider een opleiding genoten, dat de factuur correct en transparant is en dat er aan medische en hygiŽnische voorwaarden is voldaan.

Wie met een niet-dringend medisch probleem naar het ziekenhuis moet, bijvoorbeeld voor een onderzoek, en dat niet kan met gewoon vervoer, kan daarvoor een ambulancedienst voor Ďniet-dringend liggend ziekenvervoerí inschakelen. Wie een beroep wil doen op zoín ambulancedienst, doet dat meestal via zijn ziekenfonds. Tot vandaag kon iedereen dergelijk vervoer aanbieden. Hierdoor was er geen overzicht over de dienstverleners en geen garantie op kwaliteit voor de patiŽnt.

Wat verandert er?
Elke ziekenvervoerder zal verplicht aan kwaliteitseisen moeten voldoen:
- Twee ziekenververvoerders begeleiden de patiŽnt bij elk transport: een ziekenwagenbestuurder ťn een ziekenvervoerder.
- Opleiding voor de vervoerders: elke bestuurder en begeleider moet een opleiding volgen.
- Transparante facturatie: elke patiŽnt of aanvrager krijgt bij de bestelling van het ziekenvervoer inzage in de tarieven en krijgt een kostenraming. Ook de factuur moet duidelijk opgesteld zijn.
- Uitrustings- en hygiŽnevereisten: er is een lijst van materiaal dat standaard in het voertuig aanwezig moet zijn (bv. handalcohol, een defibrillatietoestel, brancards, wondverzorgingsmateriaalÖ) en hygiŽnische voorschriften.
- Degelijke klachtenbehandeling: elke aanbieder moet een procedure hebben voor klachtenbehandeling en moet de klant/patiŽnt duidelijk informeren tot wie hij zich kan richten met zijn klachten.
- Nederlands: ziekenvervoerders moeten een gesprek in het Nederlands kunnen voeren met een Nederlandstalige patiŽnt.

De goedkeuring van het decreetontwerp houdt in dat er gestart kan worden met de verdere concretisering: wie zal wat precies controleren en hoe kan een ziekenwagendienst een vergunning bekomen? Vlaanderen wil deze werkzaamheden nog dit jaar afronden, zodat de effectieve verplichting vanaf 2018 van kracht kan zijn.

Meer informatie
Het volledige persbericht kan je hier lezen.

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring