Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadArmoede

Beleidsnieuws

Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2017 focust op lokale armoedebestrijding
Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2017 focust op lokale armoedebestrijdingHet onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen stelde op woensdag 6 december 2017 het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting voor. De focus ligt op armoedebestrijding op lokaal niveau.

Federale Ombudsman Energie pleit voor bredere toekenning sociaal tarief
Federale Ombudsman Energie pleit voor bredere toekenning sociaal tariefIn zijn Jaarverslag voor 2016 houdt de Federale Ombudsdienst voor Energie een pleidooi voor een bredere toekenning van het sociaal tarief. Nu is het sociaal tarief beperkt tot ouderen met de IGO of THAB, mensen met een handicap en gezinnen met een leefloon. De Ombudsman vraagt dat het uitgebreid wordt naar al wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en naar mensen in schuldbemiddeling. Ook de Vlaamse Ouderenraad steunt dit voorstel.

Steunpunt Armoedebestrijding: ‘Publieke diensten, een hefboom voor iedereen?’
Steunpunt Armoedebestrijding: ‘Publieke diensten, een hefboom voor iedereen?’Publieke diensten hebben een sleutelfunctie in de strijd tegen armoede. Toch botsen zowel de publieke diensten als de mensen die er gebruik van willen maken vandaag op heel wat problemen. In zijn tweejaarlijks verslag 2014-2015 focust het Steunpunt Armoedebestrijding daarom op het belang van publieke diensten binnen 6 domeinen: justitie, cultuur, kinderopvang, gezondheid, werk, energie en water. Op basis van de inbreng van meer dan 300 mensen en organisaties werden aanbevelingen geformuleerd voor de verschillende regeringen en parlementen in ons land.

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019
De Vlaamse regering heeft het nieuwe Vlaams Actieplan Armoedebestrijding gepubliceerd. Het Actieplan schetst de maatregelen die de Vlaamse regering wil nemen om armoede te voorkomen en bestrijden. Doelstellingen zijn onder meer de automatische toekenning van rechten, het uitvoeren van de armoedetoets op nieuw beleid en de toeleiding naar toegankelijke hulp- en dienstverlening. Een bijzondere focus in het plan ligt op gezinnen met jonge kinderen.

Voortgangsrapport 2013-2014 van Vlaams Actieplan Armoedebestrijding gepubliceerd
De Vlaamse regering heeft een nieuw voortgangsrapport van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding gepubliceerd. Het rapport stelt vast dat Vlaanderen in vergelijking met de EU-lidstaten op de 19e plaats in de rangschikking staat op vlak van armoede bij ouderen. Verder gaat het voortgangsrapport uitgebreid in op een aantal prioriteiten op vlak van armoedebestrijding, waaronder de invoering van de armoedetoets en de realisaties op vlak van automatische rechtentoekenning en proactieve dienstverlening.

Beleidsdocumenten

Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel